Skip to content

Monthly Archives: March 2014 - 4. page

 • Quản lí trong một thế giới thay đổi

  Với toàn cầu hoá và tiến bộ trong công nghệ thông tin, nhiều thứ đang thay đổi vì “cách mới” để làm kinh doanh đang thay thế cho “cách cũ”. Các nhà kinh tế đã cảnh báo rằng trong Thời đại Thông tin này, sẽ KHÔNG BAO GIỜ có thời kì ổn định nữa. Mọi doanh nghiệp sẽ chuyển từ thay đổi này sang thay đổi khác do cạnh tranh toàn cầu mạnh mẽ và chỉ những doanh nghiệp tốt nhất mới sống còn. Điều này sẽ xảy ra ở MỌI ngành công nghiệp, không chỉ với những ngành về công nghệ. Mọi công ti sẽ đối diện với các […]

   
 • Dạy hiệu quả và học hiệu quả

  Mọi thầy giáo đều biết rằng “dạy hiệu quả” dẫn tới “học hiệu quả” và học hiệu quả nghĩa là sinh viên sẽ có tri thức và kĩ năng để đạt tới mục đích giáo dục của họ. Trong nhiều năm, các trường thường đo “học hiệu quả” dựa trên hiệu năng của sinh viên qua các kì thi. Thi truyền thống phần lớn dựa trên khả năng nhớ sự kiện và dữ liệu nơi sinh viên ghi nhớ những nội dung nào đó. Vấn đề là kiểu học này chỉ tạo ra người tốt nghiệp có trí nhớ tốt và có thể nhắc lại các câu trong sách nhưng […]

   
 • Kĩ năng công nghệ thông tin

  Ngày nay, công nghệ thông tin và doanh nghiệp được tích hợp và điều quan trọng đối với người tốt nghiệp là có trộn lẫn các kĩ năng để đem giá trị gia tăng cho việc làm của họ để tiến lên trong nghề nghiệp của họ. Điều này là quan trọng hơn đối với những người tốt nghiệp sẽ làm việc ở các công ti nhỏ hay vừa vì họ sẽ phải nhận nhiều trách nhiệm hơn với ít người hơn. Dựa trên đối thoại của tôi với nhiều công ti công nghệ, sau đây là những kĩ năng họ mong đợi các bạn có khi các bạn tốt […]

   
 • Giá trị của giáo dục đại học

  Có những tranh cãi về liệu vào đại học có xứng đáng không vì có nhiều người tốt nghiệp bị thất nghiệp trong mọi nước. Báo chí ở Trung Quốc đang nêu ra câu hỏi về giá trị của giáo dục đại học vì có trên hai mươi triệu người tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp; nhiều người phải làm việc trong việc làm lao động trả lương thấp mà không liên quan gì tới giáo dục của họ. Ti vi và radio châu Âu đã tường trình về con số lớn người có bằng thạc sĩ và tiến sĩ làm việc trong nhà hàng, tiệm cà phê, các […]

   
 • Công nghệ thông tin và tương lai

  Trong Thời đại Công nghiệp, máy tự động và robots đã thay thế việc làm thủ công trong các dây chuyền lắp ráp chế tạo. Trong Thời đại Thông tin, phần mềm đang thay đổi nhiều nhiệm vụ phức tạp và làm cho chúng hiệu quả hơn. Người ta dự đoán trong mười năm tới, xe hơi tự lái sẽ đưa mọi người từ chỗ này sang chỗ khác. Chẳng hạn, bạn có thể dùng điện thoại di động để lập trình nơi bạn muốn đi và gửi nó cho công ti taxi, một taxi không người lái sẽ tới cửa nhà bạn để đưa bạn tới nơi bạn muốn […]