Skip to content

Monthly Archives: February 2014 - 4. page

 • Khó khăn khi áp dụng Scrum

  Một người phát triển phần mềm viết cho tôi: “Chúng tôi đang áp dụng phương pháp Scrum cho dự án phần mềm của chúng tôi nhưng chúng tôi gặp phải nhiều vấn đề. Mặc dầu người quản lí dự án của chúng tôi đã theo lớp đào tạo Agile nhưng anh ấy không thể giải quyết được vấn đề. Chúng tôi nghĩ về chuyển trở lại phương pháp cũ. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Scrum là phương pháp tuyệt vời cho dự án phần mềm nhỏ. Khác biệt then chốt giữa Scrum và các cách tiếp cận khác là cách tiếp cận đơn giản của nó. Scrum cho phép […]

   
 • Thực tập và làm việc tại Google

  Công nghệ thông tin (CNTT) đã làm thay đổi nhiều điều và tác động tới mọi doanh nghiệp bất kể kích cỡ hay vị trí của chúng. CNTT là dẫn lái then chốt cho thịnh vượng kinh tế, đặc biệt trong thế giới “phẳng” nơi các biên giới đang biến mất và cạnh tranh là dữ dội. Do đó tính cạnh tranh của nền kinh tế một nước sẽ phụ thuộc vào họ có thể chấp nhận công nghệ nhanh thế nào và họ có bao nhiêu công nhân có kĩ năng. Ngày nay mọi doanh nghiệp đều dùng công nghệ để tăng tính cạnh tranh của họ nhưng một […]

   
 • Nền kinh tế tri thức

  Khi “Thời đại thông tin” nổi lên và thay thế “Thời đại công nghiệp”, nó tạo ra vấn đề chính: Lực lượng lao động thủ công thất nghiêp cao vì tự động hoá và robots đã làm giảm số việc làm lao động xuống tối thiểu. Một nhà kinh tế nổi tiếng phàn nàn: “Nền kinh tế tri thức mới thưởng cho những người có giáo dục đại học và phạt những người không có nó. Về toàn thể, những người có bằng đại học làm gấp hai gấp ba những người không có giáo dục đại học. Điều này làm cho lỗ hổng giữa người giầu và nghèo không […]

   
 • Lập kế hoạch cho tương lai

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em sẽ vào đại học sang năm nhưng em vẫn không chắc học lĩnh vực nào. Em đang nghĩ về Công nghệ thông tin (CNTT) nhưng em không biết liệu em có nên lựa chọn khoa học máy tính, hay kĩ nghệ phần mềm, hay quản lí hệ thông tin. Lĩnh vực nào là tốt nhất trong những lĩnh vực này? Lĩnh vực nào sẽ giúp cho em có được việc làm tốt đến lúc em tốt nghiệp? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Công nghệ thông tin là chọn lựa tuyệt vời và bất kì lĩnh vực nào trong ba lĩnh vực này […]

    ,
 • Viện Công nghệ Ấn Độ

  Mọi học kì, tôi mời các nhà chuyên môn công nghiệp tới và cho bài giảng cho sinh viên của tôi để cho họ biết cái gì đang xảy ra trong công nghiệp. Hôm qua Ts. Chakra Vishnu, một giáo sư từ Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT) là diễn giả mời trong lớp của tôi. Sau đây là điều ông ấy chia sẻ với sinh viên của tôi:   “Đến năm 2020 Mĩ sẽ cần thêm 1.4 triệu việc làm công nghệ thông tin (CNTT) mới, nhưng chỉ có thể rót vào một phần ba số đó cho nên họ sẽ phải thuê nhiều công nhân CNTT có kĩ […]