Skip to content

Monthly Archives: February 2014 - 2. page

 • Thời đại thông tin

  Trong hai mươi năm qua, mọi người đã thấy thay đổi lớn lao trong cách họ trao đổi dựa trên các thiết bị họ dùng, và họ vẫn mong đợi thêm nữa. Nếu chúng ta nhìn lại vài trăm năm trước, xã hội có những người truyền tin để mang tin tức từ chỗ này sang chỗ khác; thế rồi chúng ta có bưu điện nơi mọi người có thể gửi thư; với điện tín, mọi người có thể gửi thông điệp dùng truyền qua dây; với điện thoại chúng ta có thể gọi và nói chuyện trực tiếp với nhau; với fax, mọi người có thể gửi thư hay […]

   
 • Học hiệu quả

  Nhiều sinh viên không có kiên nhẫn, họ muốn mọi thứ nhanh chóng và chỉ muốn đọc cái gì đó dễ dàng và ngắn, đó là lí do tại sao tri thức của họ là nông, không đủ để giải quyết vấn đề phức tạp. Chẳng hạn, khi được trao cho nhiệm vụ đọc bài nhiều người nghĩ họ có thể có được điều họ cần từ bài báo chỉ với một lần đọc nhanh qua toàn bộ. Một số người thậm chí đọc toàn bài nhưng chỉ lướt qua vài đoạn và coi đó là đủ. Tôi đã quan sát nhiều sinh viên đọc bài báo trong thư viện, […]

   
 • Kĩ nghệ phần mềm ngày nay

  Theo một báo cáo công nghiệp năm 2013, Kĩ nghệ phần mềm ngày nay là “bằng cấp nóng nhất” với nhu cầu cao nhưng không có đủ người để lấp vào mọi vị trí mở ra. Báo cáo này nói rằng lí do cho việc thiếu hụt là do thiếu sinh viên học về kĩ nghệ phần mềm. Ngày nay với mọi kĩ sư phần mềm mà các đại học giáo dục có lẽ có ba tới bốn vị trí mở ra. Nhu cầu là cao tới mức các công ti phần mềm không chờ đợi sinh viên tốt nghiệp mà đưa ra đề nghị cho họ sáu tháng trước […]

   
 • Phân tích dữ liệu

  Một người quản lí doanh nghiệp hỏi: “Khác biệt gì giữa phân tích Big Data và phân tích truyền thống? Chúng tôi đã từng làm phân tích nhiều năm và tôi không thấy tại sao big data lại quan trọng thế.”   Đáp: Có khác biệt lớn giữa phân tích Big Data và phân tích truyền thống. Phân tích truyền thống dựa trên các yêu cầu doanh nghiệp nơi dữ liệu được xác định, có cấu trúc, được thu thập, và được phân tích thành thông tin về hiệu năng doanh nghiệp để cho chúng có thể được so sánh với thông tin quá khứ. Chẳng hạn số bán tháng […]

   
 • Trở lại trường

  Vào thời mà việc làm trong những khu vực nào đó là khó kiếm nhưng lại có thiếu hụt trong các khu vực khác, nhiều người tốt nghiệp đang trở lại trường hơn trước đây. Nhiều người trong số họ tin rằng bằng việc đầu tư thêm mười sáu tháng cho tới hai năm; đó là cách thúc đẩy thăng tiến nghề nghiệp của họ sang mức độ khác. Dữ liệu công nghiệp để lộ rằng, sinh viên có bằng thứ hai thường làm tốt hơn là sinh viên chính qui và họ cũng kiếm được 6 tới 8 phần trăm nhiều hơn những người chỉ có một bằng tốt […]