Skip to content

Monthly Archives: December 2013 - 6. page

 • Phụ nữ trong công nghệ

  Một sinh viên năm thứ nhất viết cho tôi: “Bố mẹ em muốn em vào đại học để được giáo dục nhưng nếu em lấy chồng, họ ưa thích rằng em ở nhà và nuôi con. Em không muốn tranh cãi với bố mẹ nhưng em nghĩ điều đó sẽ làm phí hoài giáo dục của em vì em muốn có nghề nghiệp. Em hiện thời học Quản lí hệ thông tin (ISM) nơi phần lớn các sinh viên đều là đàn ông và họ bảo em rằng khó cho phụ nữ là người quản lí CNTT. Thầy nghĩ gì? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Ngày nay phụ nữ […]

    ,
 • Học về khoa học dữ liệu

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em mê mải về bài báo của thầy về dữ liệu lớn và muốn học thêm về nó. Là một sinh viên năm thứ nhất trong quản lí hệ thông tin, em không biết đây có phải là lĩnh vực đúng để học hay em phải chuyển sang khoa học máy tính? Em phải học ngôn ngữ lập trình nào trong khu vực này? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Nếu bạn học Quản lí hệ thông tin (ISM) bạn ở đúng lĩnh vực để theo đuổi nghề trong Big Data rồi. Trong khi có nhiều ngôn ngữ lập trình được dạy trong đại […]

   
 • Thư cho sinh viên đại học: Cần được chuẩn bị

  Các bạn sinh viên đại học thân mến, Là sinh viên đại học, các bạn cần biết rằng vào đại học chỉ mới là bắt đầu; tốt nghiệp được là một thành tựu, nhưng bằng cấp không tương đương với thành công nếu bạn không thể tìm được việc làm liên quan tới điều bạn đã học. Theo một khảo cứu đại học năm 2012, chỉ 38% người tốt nghiệp là có khả năng kiếm được việc làm liên quan tới lĩnh vực học tập của họ, điều có nghĩa là 62% những người tốt nghiệp đã không kiếm được việc làm hay có việc làm không liên quan tới […]

   
 • Vòng đời kiểm thử phần mềm

  Một sinh viên viết cho tôi: “Trường em đang dạy vòng đời phát triển phần mềm nhưng bạn em nhắc rằng có vòng đời kiểm thử phần mềm mà em không thể tìm được nó trong sách giáo khoa. Nó là gì? Thầy có thể giúp em được không?”   Đáp: Có vòng đời kiểm thử phần mềm, điều xác định ra các qui trình và pha trong kiểm thử phần mềm. Tuy nhiên, nó không phải là chuẩn công nghiệp và chỉ ít người kiểm thử dùng nó. Về căn bản vòng đời kiểm thử bao gồm các pha sau: 1) Kiểm điểm yêu cầu: Người kiểm thử kiểm […]

    ,
 • Dự báo cho năm 2014

  Chúng ta đang sống trong thế giới thay đổi nhanh chóng nơi công nghệ chi phối mọi thứ. Khi công nghệ thay đổi, nó tạo ra nhiều thách thức cho cả công ti và công nhân. Theo nhiều khảo cứu, năm 2014 sẽ là năm thách thức lớn cho nhiều công ti do việc nổi lên của các công nghệ như thiết bị di động, tính toán mây, mạng xã hội, dữ liệu lớn, và tính liên tác giữa những hệ thống này. Vì công nghệ tiến bộ nhanh chóng, nhu cầu thị trường sẽ thay đổi, và khách hàng sẽ yêu cầu các công ti thích ứng với những […]