Skip to content

Monthly Archives: December 2013 - 2. page

 • Thầy giáo như người tạo hoàn cảnh học tập

  Một thầy giáo hỏi tôi: “Nếu tôi không dạy, làm sao tôi biết rằng sinh viên đã học mọi tài liệu được yêu cầu cho môn học.” Tôi hỏi anh ta: “Thầy có nghĩ bằng việc đọc bài giảng, sinh viên sẽ học mọi thứ mà thầy dạy không?” Phần lớn chúng ta đều lớn lên với phương pháp nghe bài giảng cho nên chúng ta quen thuộc với nó và một số trong chúng ta tin rằng đó là cách duy nhất để dạy vì sinh viên không thể học tài liệu môn học theo cách riêng của họ được. Tuy nhiên lớp học ngày nay không phải là […]

   
 • Xu hướng mới trong quản lí doanh nghiệp

  Theo một khảo cứu công nghiệp năm 2013, nhiều người tốt nghiệp trường kinh doanh đang làm việc trong công nghiệp công nghệ hơn là khu vực kinh doanh như ngân hàng và công ti tài chính. Khảo cứu này thấy rằng đa số người tốt nghiệp Trường Kinh doanh Harvard ưa thích làm việc cho Google, Amazon hay Facebook hơn Major Banks, hay các công ti chứng khoán Phố Wall. Tình huống tương tự cũng xảy ra ở các trường kinh doanh hàng đầu như Yale, Cornell, Columbia và ChicagoUniversity, nơi con số lớn người tốt nghiệp định vào các công ti công nghệ thay vì vào tài chính […]

    ,
 • Trượt KHÔNG phải là tuỳ chọn

  Trong mọi lớp học đều có những sinh viên mà việc học tập đứng ở cuối lớp. Thầy giáo thường cho họ cái nhãn “Lười” hay “Kém” nhưng thực tế những sinh viên này có thể có mối quan tâm khác và học tập KHÔNG phải là ưu tiên của họ. Qua nhiều năm giảng dạy, tôi thấy rằng nhiều người trong số họ là thông minh nhưng họ ưa thích làm cái gì đó khác hơn việc học. Khi được trao nhiệm vụ, họ chỉ làm vừa đủ để qua kiểm tra và bằng lòng với bất kì điểm nào họ được. Không có hành động thích hợp, một […]

   
 • Thay đổi và rào chắn thay đổi

  Một người quản lí viết cho tôi: “Tôi làm việc cho một công ti lớn, công ti chúng tôi cần thay đổi để đáp ứng nhu cầu thị trường và duy trì cạnh tranh trong thị trường toàn cầu này nhưng mọi lúc chúng tôi cố thay đổi hay cải tiến cái gì đó, chúng tôi đều thất bại. Làm sao chúng tôi có thể làm cho thay đổi xảy ra. Xin thầy giúp.”   Đáp: Là người quản lí, bạn cần biết điều gì ngăn cản công ti bạn khỏi việc cải tiến. Rào chắn nào công ti bạn đang gặp phải? Tại sao chúng tồn tại? Và làm […]

   
 • Là thầy giáo

  Một thầy giáo trẻ viết cho tôi: “Em dạy khoa học máy tính ở đại học nơi lớp học thì đông, sinh viên không có động cơ, sách giáo khoa lạc hậu, và công việc thì ngập đầu. Em thất vọng và nghĩ về đổi việc làm trong công nghiệp nhưng em muốn có lời khuyên của thầy.”      Đáp: Tôi không biết liệu bạn có lí do nào khác hơn là chỉ không hài lòng với tình huống dạy hiện tại. Bao giờ cũng có thách thức trong công việc dạy, đôi khi chúng ta thất vọng và bắt đầu lục vấn về chọn lựa của mình. Tuy […]