Skip to content

Monthly Archives: November 2013 - 3. page

 • Bắt đầu một dự án mới

  Một người quản lí mới viết cho tôi: “Tôi là người lãnh đạo tổ vừa mới được cử làm quản lí một dự án mới. Tôi muốn là người quản lí dự án thành công và bắt đầu dự án theo cách tốt nhất có thể được. Tôi có thể dùng kĩ năng nào từ người lãnh đạo tổ trong việc làm mới này và tôi cần cải tiến cái gì khác?”   Đáp: Có khác biệt giữa người lãnh đạo tổ và người quản lí dự án. Người lãnh đạo tổ chịu trách nhiệm về khía cạnh kĩ thuật của dự án bằng việc cung cấp việc lãnh đạo […]

   
 • Lựa chọn một lĩnh vực học tập

  Một sinh viên viết: “Em sẽ vào đại học sang năm nhưng em không biết chọn lĩnh vực học tập nào? Vấn đề là điều em muốn lại không phải là điều bố mẹ em muốn và điều em thích không phải là điều bạn bè em thích. Em gặp khó khăn khi quyết định. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Lời khuyên thông thường mà nhiều người sẽ nói là: “Lựa chọn lĩnh vực học tập mà bạn thích và học điều bạn yêu mến.” Tuy nhiên tôi muốn thêm vào một lời khuyên thực tế: “Và phải chắc rằng bạn có thể kiếm sống với điều đó.” Thanh […]

   
 • Quá khứ và hiện tại

  Trong thế giới toàn cầu này, tốc độ là qui tắc vì công ti phải có nước đi nhanh chóng để nắm cơ hội trước khi đối thủ cạnh tranh nắm. Để tận dụng ưu thế về tốc độ, cấu trúc công ti phải thay đổi để thích nghi với môi trường doanh nghiệp mới. Ngày nay hầu hết công việc đều dựa trên dự án cho nên quản lí dự án là kĩ năng mấu chốt mà mọi người quản lí phải có. Mọi dự án đều được thực hiện trong tổ cho nên kĩ năng làm việc tổ cũng là quan trọng. Tổ được hình thành dựa trên […]

    ,
 • Sinh viên không được chuẩn bị

  Sinh viên không sẵn sàng cho đại học, đó là người tới lớp mà không biết tại sao họ ở đó và họ sẽ làm gì. Một số sinh viên có thể có khó khăn vì giáo dục ở trung học của họ đã không chuẩn bị cho họ công việc vất vả ở đại học. Một số sinh viên có thể không đủ “trưởng thành” để học một cách độc lập như phần lớn sinh viên đại học phải học. Phần lớn sinh viên này thường cảm thấy bị gián đoạn giữa điều họ học và điều họ sẽ làm trong tương lai. Bởi vì lẫn lộn này, họ […]

   
 • Tổng quan về Quản lí hệ thông tin

  Một sinh viên hỏi: “Em quan tâm tới Quản lí hệ thông tin (ISM) nhưng em vẫn không hiểu em sẽ làm gì với bằng cấp này? Kĩ năng hay môn học nào em phải học để là người quản lí hệ thông tin thành công? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Chúng ta hãy nhìn vào bức tranh lớn về điều đang xảy ra trong một công ti. Mọi người chủ công ti đều cần thông tin nào đó để ra quyết định, để nhận diện vấn đề, và để kiểm soát các vận hành. Trước khi có công nghệ thông tin (CNTT), người chủ phải đi quanh công […]