Skip to content

Monthly Archives: November 2013 - 2. page

 • Việc làm cho người tốt nghiệp công nghệ thông tin

  Một sinh viên năm thứ nhất hỏi: “Loại việc làm nào mà người tốt nghiệp khoa học máy tính có thể có được trong công nghiệp công nghệ bên cạnh người lập trình và người kiểm thử? Mọi người bảo em rằng em sẽ phải ngồi trước máy tính viết hay kiểm thử mã cả ngày. Điều đó có đúng không? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Điều đó là không đúng; những người này không biết họ đang nói gì. Có nhiều vị trí mà người tốt nghiệp trong công nghệ thông tin (khoa học máy tính, kĩ nghệ phần mềm, và quản lí hệ thông tin) có thể […]

    ,
 • Thiếu hụt kĩ năng tại châu Âu

  Ngày nay châu Âu có thất nghiệp rất cao trong những người tốt nghiệp đại học nhưng đồng thời có thiếu hụt trầm trọng công nhân kĩ thuật. Trong năm năm qua, nhu cầu về “công nhân có kĩ năng kĩ thuật” đã tăng từ 16% năm 2012 tới 25% năm 2013. Hội kĩ sư Đức báo cáo rằng việc thiếu hụt kĩ sư điện, kĩ sư cơ khí và người phát triển phần mềm là “trầm trọng lắm,” với trên 20,000 việc làm mở ra trong năm 2012 và ít người xin vào có đủ tư cách. Khi nhiều kĩ sư Đức về hưu, hay gần về hưu, ngành […]

   
 • Đổi việc làm

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em tốt nghiệp tháng sáu vừa rồi và đã làm việc trong năm tháng. Việc làm là tốt nhưng em không hài lòng về điều em làm. Nó chán và không có tương lai tốt. Em đang nghĩ tới việc tìm việc làm khác. Em phải ở lại trong việc này bao lâu trước khi em có thể chuyển sang việc khác? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Nếu bạn không hài lòng với việc làm hiện thời của bạn thì bắt đầu tìm việc ngay đi. Nếu việc làm hiện thời của bạn không phải là điều bạn có thể xây dựng nghề […]

   
 • Con đường nghề nghiệp

  Howard Rhode là một trong các sinh viên của tôi đã tốt nghiệp mười lăm năm trước. Tuần trước anh ấy trở về CMU để tuyển sinh viên cho công ti của anh ấy cho nên tôi mời anh ấy nói chuyện về con đường nghề nghiệp cho sinh viên hiện thời. Sau đây là điều anh ấy chia sẻ trong lớp Kĩ nghệ phần mềm của tôi:   Howard: “Tôi bao giờ cũng ngạc nhiên về số người tốt nghiệp có việc làm, dừng học tập rồi sống trong sợ hãi khi công nghệ thay đổi vì họ có thể không có khả năng giữ được việc làm của […]

   
 • Thế giới công nghệ

  Ngày nay các công nghệ mới đang làm thay đổi cân bằng việc làm trong các nước trên toàn thế giới. Tiến bộ trong công nghệ đã làm tăng việc làm và sự sung túc cho công nhân có kĩ năng, phần lớn là những người có giáo dục cao nhưng làm giảm số công nhân lao động, phần lớn là những người có ít giáo dục hơn. Thay đổi này làm nảy sinh gián đoạn nghiêm trọng về việc làm và kinh tế của nhiều nước. Khi phần lớn việc làm được tạo ra bởi công nghệ là trong miền giáo dục đại học, đầu tư vào giáo dục […]