Skip to content

Monthly Archives: October 2013 - 6. page

  • Cơ hội trong nền di động

    Mười năm trước, điện thoại di động bắt đầu một xu hướng công nghệ mới với năm mươi triệu người dùng toàn cầu nhưng ngày nay đã có 5.6 tỉ người dùng điện thoại di động. Tỉ lệ này của việc chấp nhận công nghệ là chưa hề có trong lịch sử con người vì người ta mong đợi rằng số người dùng điện thoại di động sẽ tiếp tục tăng lên. Theo một báo cáo công nghiệp viễn thông, có 4.2 tỉ điện thoại di động đang dùng ở các nước đang phát triển, hầu hết trong chúng đều là cơ sở, và một số có thể truy nhập […]

      ,
  • Vấn đề phỏng vấn việc làm

    Thomas Lewis là người quản lí thuê người cho một công ti phần mềm lớn của Mĩ, người thường tới CMU để tuyển sinh viên cho công ti của anh ta. Tuần trước tôi đã mời anh ấy tới cho bài nói về các kĩ thuật phỏng vấn việc làm cho sinh viên của tôi, lúc đó anh ấy cũng đã trả lời các câu hỏi từ sinh viên:   Sinh viên A: “Em đã làm tốt trong nhiều cuộc phỏng vấn kĩ thuật, nhưng vẫn cứ bị bác bỏ và em không biết tại sao?” Thomas: “Các công ti thuê người không bao giờ nói cho bạn tại sao […]