Skip to content

Monthly Archives: October 2013 - 4. page

 • Tại sao vào đại học?

  Một sinh viên viết: “Có nhiều người tốt nghiệp đại học ở nước em mà không thể tìm được việc làm; câu hỏi của em là tại sao vào đại học? Trường hướng nghề có là chọn lựa tốt hơn không? Hay tìm việc làm sau trường phổ thông là chọn lựa tốt hơn vào đại học? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Mặc dầu đại học KHÔNG dành cho mọi người; một số người nên vào trường hướng nghề hay tìm việc sau khi có được giáo dục phổ thông nhưng câu hỏi của tôi là nếu người tốt nghiệp đại học gặp khó khăn tìm việc; những người […]

   
 • Kĩ năng Big Data

  Một sinh viên hỏi tôi: “Em cần kĩ năng nào để làm việc trong khu vực Big Data?” “Em có thể học những kĩ năng này ở đâu?” Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Big Data là khu vực đang nổi lên trong công nghệ thông tin (CNTT) giải quyết với việc xây dựng “sản phẩm dữ liệu” dựa trên các thuật toán phức tạp. Nó là tổ hợp của các khu vực công nghệ tính toán, toán học, và quản lí dữ liệu. Kĩ năng Big Data thường được dạy trong chương trình bằng thạc sĩ (thạc sĩ trong khoa học máy tính chuyên môn hoá trong Big Data […]

    ,
 • Big Data trong thị trường cạnh tranh

  Một người quản lí hỏi: “Có cách nào tốt hơn để giải thích về Big Data không? Nhiều người đang nói về nó nhưng tôi không thấy nhu cầu hay ích lợi gì về nó cả? Xin thầy giải thích.”   Đáp: Thuật ngữ “Big Data” được dùng để mô tả cho tình huống khối lượng dữ liệu là lớn hơn nhiều và phức tạp hơn nhiều so với chỗ lưu giữ hiện thời hay công cụ vẫn dùng để xử lí nó. Trong quá khứ, phần lớn dữ liệu được xác định, thu thập, tổ chức và lưu giữ trong cơ sở dữ liệu nơi các công cụ quản […]

    ,
 • Động viên sinh viên

  Mọi giáo sư đều muốn sinh viên học và áp dụng điều họ đã học để phát triển các kĩ năng của họ. Tuy nhiên động viên sinh viên học là không dễ bởi vì có nhiều điều làm sao lãng cả bên trong và bên ngoài trường. “Học theo ghi nhớ” truyền thống và cách tiếp cận đọc bài giảng khi giáo sư nói và sinh viên nghe đã lỗi thời vì nó chỉ tạo ra người tốt nghiệp có thể trích dẫn lại “mọi thứ” nhưng có thể không có kĩ năng thực hành và kinh nghiệm được cần trong thế giới doanh nghiệp hiện đại do đó […]

   
 • Phương pháp dạy

  Một thầy giáo viết cho tôi: “Sinh viên của tôi không thích đọc trước khi lên lớp. Họ thường tới lớp mà không chuẩn bị và mong đợi rằng tôi giải thích mọi thứ trong bài giảng. Làm sao tôi có thể khuyến khích họ đọc nhiều hơn vì thời gian trên lớp của tôi bị giới hạn?”   Đáp: Nếu bạn tiếp tục dạy bằng việc đọc bài giảng thì sinh viên sẽ tiếp tục tới lớp và nghe điều bạn dạy thay vì học bằng đọc tài liệu trước khi lên lớp. Cách tốt hơn là thay đổi phương pháp dạy từ đọc bài giảng sang thảo luận […]