Skip to content

Monthly Archives: October 2013 - 3. page

 • Trận chiến mới trong tính toán mây

  Ngày nay “Tính toán mây” là “nóng” vì ngày càng nhiều công ti đang chuyển vào mây. Về căn bản, tính toán mây là quan niệm mới nơi người dùng có thể làm mọi công việc CNTT qua Internet. Họ không cần sở hữu phần cứng, phần mềm tính toán vì mọi thứ sẽ được công ti tính toán mây cung cấp. Trong quan niệm này, người dùng không còn cần tri thức, tri thức chuyên gia, hay kiểm soát trên kết cấu nền công nghệ nữa, mà chỉ dùng nó. Tính toán mây đại diện cho kinh doanh mới nơi phần lớn công nghệ thông tin (CNTT) được nhà […]

    ,
 • Xu hướng mới: Khoán ngoài phần cứng, khoán trong phần mềm

  Hai mươi năm trước, khoán ngoài phần mềm đã là “nóng” vì nhiều công ti đã giảm chi phí bằng việc chuyển công việc phần mềm cho các nước có chi phí thấp hơn. Ngày nay khoán ngoài phần mềm bị “xì hơi” vì phần lớn các dự án khoán ngoài được thực hiện bởi các nhà cung cấp chi phí thấp đều có chất lượng thấp nhưng giá cứ ngày càng cao hơn. Người ta dự đoán rằng trong vài năm nữa, phần lớn việc khoán ngoài phần mềm sẽ biến mất. Điều gì sẽ xảy ra cho nhà cung cấp dịch vụ khoán ngoài? Một số nhà sẽ […]

   
 • Hành vi của sinh viên trong lớp

  Một thầy giáo trẻ hỏi: “Thầy xử lí thế nào giới vấn đề trong lớp khi sinh viên gửi email và nhắn tin trong điện thoại thông minh của họ khi thầy đang giảng bài? Thầy giải quyết thế nào với những sinh viên xem YouTube trên laptop của họ trong lớp? Chúng ta có nên cấm họ đem các thiết bị điện tử vào lớp không? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Ngày nay nhiều sinh viên mang laptop, máy tính bảng hay điện thoại thông minh để ghi chép trong lớp cho bên bạn không thể cấm được họ đem các thiết bị đó tới trường. Vì họ […]

   
 • Bài học từ Estonia

  Khi Estonia giành lại độc lập vào năm 1991, chỉ một phần ba dân số của nó có điện thoại; chỉ các văn phòng chính phủ hay công ti lớn mới có máy tính cá nhân. Ít người thậm chí biết tới Internet hay nghe nói về Apple hay Microsoft. Hai mươi năm sau, Estonia là người lãnh đạo thế giới trong công nghệ thông tin (CNTT) ở châu Âu với hàng trăm nghìn việc làm mới được tạo ra trong một mình ngành công nghiệp CNTT. Ngày nay Estonia nhận nhiều đầu tư nước ngoài về vốn hơn bất kì nước nào khác ở châu Âu và nhanh chóng đuổi […]

   
 • Cuộc chiến yên tĩnh về công nhân có kĩ năng

  Trong hai trăm năm qua, các nước đã cạnh tranh và đánh nhau về các nguồn tài nguyên tự nhiên, nhưng ngày nay họ cạnh tranh và đánh nhau về công nhân có kĩ năng. Một cuộc chiến toàn cầu yên tĩnh về công nhân có kĩ năng đã diễn ra nhưng ít người để ý. Trong thời đại Tri thức, giá trị của một công ti hay sự giầu có của một quốc gia sẽ thay đổi từ tài nguyên tự nhiên sang vốn con người. Ngay cả ngày nay, nhiều người vẫn không thể hiểu nổi “giá trị vô hình” của vốn con người nhưng nếu bạn nhìn […]