Skip to content

Monthly Archives: October 2013 - 2. page

 • Việc làm quản trị cơ sở dữ liệu

  Một người viết cho tôi: “Là sinh viên năm thứ hai trong chương trình Quản lí hệ thông tin (ISM), em không biết em thực sự cần học kĩ năng nào bên cạnh việc phát triển kĩ năng ngôn ngữ lập trình. Mặc dầu em đang học về cơ sở dữ liệu nhưng em không biết em có thể làm gì về kĩ năng này? Người cơ sở dữ liệu làm gì?”   Đáp: Người quản trị cơ sở dữ liệu chịu trách nhiệm xác định, thu thập, bố trí, lưu giữ, dõi vết và cập nhật thông tin cho việc dùng kinh doanh của công ti. Ngày nay người […]

   
 • Tác động của phân tích Big Data

  Công nghệ Big Data có thể được mô tả như thế hệ mới của các công nghệ được thiết kế để trích rút giá trị đặc biệt từ khối lượng rất lớn  của đa dạng rộng các dữ liệu từ nhiều nguồn, bằng việc tạo khả năng gia tốc cao để nắm bắt, khám phá và phân tích. Theo khảo cứu công nghiệp mới năm 2013, Big data có thể giúp cải tiến việc lấy quyết định quản lí và có tác động lớn lên tính cạnh tranh và khả năng ngăn chặn rủi ro của công ti. Gần 91 phần trăm các công ti Mĩ được điều tra đều […]

    ,
 • Nhận học vào trường đại học ở Mĩ

  Tôi đã nhận được nhiều email từ sinh viên khắp thế giới, hỏi về lời khuyên liên quan tới việc xin vào học đại học ở các đại học Mĩ. Nhiều người bày tỏ ham muốn vào trường hàng đầu của Mĩ. Phần lớn các trường hàng đầu ở Mĩ đều nhận được nhiều đơn xin học chương trình đại học của họ. Việc xét nhận học cho chương trình đại học này thường được giải quyết bởi ban nhận học trong từng khoa, không phải bởi riêng các thầy trong khoa hay bởi nhà trường. Mỗi năm, các thầy trong khoa báo cho ban nhận học về họ muốn […]

   
 • Dịch vụ tính toán mây

  Một người viết cho tôi: “Liệu có thể dùng tính toán mây trong một nước đang phát triển không? Nhiều người nói rằng tính toán mây chỉ dành cho công ti lớn ở các nước đã phát triển như Mĩ hay Anh nhưng sẽ không có tác dụng cho công ti nhỏ ở nước đang phát triển. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Họ sai. Tính toán mây nghĩa là mọi thứ từ phần cứng máy tính, kết cấu nền, ứng dụng, qui trình nghiệp vụ tới cộng tác cá nhân đều có thể được chuyển giao như “dịch vụ” bất kì chỗ nào và bất kì khi nào khách […]

    , ,
 • Tính toán mây: Miền mới, kĩ năng mới

  Ngày nay nhiều công ti đang chuyển vào trong tính toán mây để giảm chi phí bằng việc tránh chi tiêu vào các cấu phần công nghệ thông tin (CNTT) hay nâng cấp kết cấu nền của riêng họ. Việc chuyển sang tính toán mây sẽ có tác động chính lên nhiều việc làm CNTT nhưng nó cũng tạo ra nững vị trí mới và cơ hội mới. Công nhân CNTT sẽ thấy nhiều cơ hội trong cung cấp các dịch vụ kĩ thuật vì phần mềm đang trở thành dịch vụ thay vì chỉ là sản phẩm. Các công ti sẽ cần nhiều người CNTT hơn, người hiểu dịch […]

    ,