Skip to content

Monthly Archives: September 2013 - 3. page

 • Hệ thống giáo dục mới phần 1

  Ngày nay trên khắp thế giới, có hàng triệu cơ hội việc làm mới được tạo ra cung cấp hứa hẹn về thịnh vượng nhưng hàng triệu người không thể có được chúng vì họ không có giáo dục và kĩ năng cần thiết. Nếu tình huống này không thay đổi, số người bị thất nghiệp sẽ tăng lên và tác động vào phục hồi kinh tế toàn thế giới. Giải pháp hiển nhiên là cải tiến giáo dục và đào tạo để cho mọi người có thể đáp ứng nhu cầu kĩ năng mới. Trong nhiều năm chính phủ đã nói về cải tiến hệ thống giáo dục nhưng […]

   
 • Một xu hướng mới?

  Trong hàng trăm năm, mọi người bắt đầu các công ti; xây dựng chúng mà không có đào tạo chính thức nào. Đến thế kỉ 20, độ phức tạp của các công ti hiện đại đòi hỏi rằng người quản lí phải được đào tạo để tuân theo một số chuẩn và thủ tục để quản lí các công ti lớn. Năm 1908, Đại học Harvard tạo ra Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) đầu tiên để đáp ứng cho nhu cầu đưa giáo dục chuyên nghiệp vào các công ti lớn. Chương trình MBA chuẩn hoá lại mọi phần tử bản chất của vận hành một công ti […]

   
 • Khởi nghiệp

  Trong nhiều năm, Carnegie Mellon University (CMU) nổi tiếng là một trong những đại học tốt nhất ở Mĩ. Năm nay (2013), các chương trình Khoa học máy tính và Kĩ nghệ phần mềm được xếp hạng # 3 trong 100 trường hàng đầu bởi U.S News và World Report. Gần đây, CMU cũng được coi là trường tốt nhất về khởi nghiệp nữa. Khi tổng thống Barack Obama tới thăm CMU tháng sáu vừa rồi, ông ấy đã đặc biệt nhắc tới kỉ lục của CMU về thành công trong khởi nghiệp. Ông ấy nói: “Không ai đã tưởng tượng được rằng một trường cho con trai và con […]

   
 • Máy tính thông minh

  Ngày nay hệ thông tin hay máy tính được dùng để lấy thông tin để cho con người làm quyết định nhanh hơn và chính xác hơn. Người chủ và người quản lí có thể giám sát vận hành của công ti bằng việc nhìn vào điều đang xảy ra trong công ti của họ như số bán, thu nhập, chi phí, năng suất chế tạo, và hỗ trợ khách hàng v.v. Tuy nhiên điều đó vẫn là “phản ứng” chứ không “dự ứng”. Điều gì xảy ra nếu người chủ và người quản lí có thể dự đoán và ra quyết định đúng TRƯỚC KHI mọi sự xảy ra? […]

   
 • Tính hiệu quả và tính hiệu lực

  Một người quản lí dự án hỏi: “Khác biệt gì giữa tính hiệu quả và tính hiệu lực trong dự án phần mềm và làm sao tôi đo được chúng?   Đáp: Tính hiệu quả được định nghĩa như kết quả hay điều được đạt tới. Nó là về liệu mục đích có được đáp ứng hay không. Thực hiện một cách hiệu quả nghĩa là công việc được thực hiện tương ứng với mong đợi. Người quản lí dự án có trách nhiệm đảm bảo rằng điều này xảy ra. Nếu một tổ dự án làm việc chăm chỉ nhưng không chuyển giao điều được cần thì họ không […]