Skip to content

Monthly Archives: September 2013

 • Học công nghệ thông tin phần 2

  Nhiều sinh viên đại học tin rằng nếu họ học công nghệ thông tin (CNTT), việc làm duy nhất họ có thể làm sau khi tốt nghiệp là viết mã hay dựng websites. Điều đó là không đúng vì IT là khu vực lớn với nhiều kiểu vị trí nghề nghiệp, tuỳ theo đào tạo của bạn và nhu cầu thị trường địa phương. Một số người tốt nghiệp sẽ viết mã, một số sẽ phát triển phần mềm, số khác sẽ cung cấp hỗ trợ tính toán trong khi một số sẽ quản lí an ninh thông tin và kết mạng v.v. Về căn bản tất cả họ đều […]

   
 • Học công nghệ thông tin

  Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT) đang trở thành khu vực học tập phổ cập nhất trong các sinh viên đại học không? Mọi điều bạn phải làm là nhìn vào liệt kê việc làm trong mọi công ti, mọi báo chí, và mọi nước; bạn sẽ choáng khi thấy số việc làm mở ra. Theo dữ liệu công nghiệp, số việc làm liệt kê ở Mĩ năm 2012 là trên 75,000 việc làm mở ra; và trên thế giới là trên 1.2 triệu việc làm mở ra. Tất cả những dữ liệu này chỉ ra một điều: Cơ hội việc […]

   
 • Tương lai của giáo dục

  Sau khi tôi viết bài về các môn học trực tuyến mở cho đại chúng – Massive Open Online Courses (MOOCs), nhiều sinh viên viết cho tôi và cám ơn tôi vì cung cấp thông tin hữu dụng nhưng một số người bày tỏ hoài nghi của họ về giá trị của MOOC. Một người viết: “MOOC chỉ là thời thượng và nó sẽ nhạt nhoà đi sau vài năm khi sinh viên mệt mỏi với nó. Giáo dục truyền thống kéo dài hàng nghìn năm sẽ còn lại.” Một người khác viết: “Thầy có chủ trương bỏ trường học và thay thế bằng giáo dục MOOC không?” Trong blog […]

   
 • Để có cuộc phỏng vấn việc làm

  Có hai yếu tố quan trọng mà người tốt nghiệp đại học tìm việc làm phải chú ý: Bản lí lịch và cuộc phỏng vấn việc làm. Bản lí lịch tốt sẽ dẫn tới cuộc phỏng vấn việc làm và phỏng vấn tốt sẽ cho bạn việc làm. Nếu bản lí lịch của bạn không được viết tốt, bạn sẽ không có được cuộc phỏng vấn việc làm và không có phỏng vấn, bạn sẽ không có được việc làm. Do đó người tốt nghiệp phải biết cách viết bản lí lịch tốt VÀ hiểu cách công ti kiểm điểm các bản lí lịch. Vì phần lớn các công ti […]

   
 • Ghi danh trong lĩnh vực CNTT ở đại học Mĩ

  Năm nay (2013) chương trình công nghệ thông tin (CNTT) như Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm và Quản lí hệ thông tin đang kinh qua con số kỉ lục đơn xin học và nhiều người tốt nghiệp trung học đang ghi danh vào khu vực tăng trưởng nhanh, có nhu cầu cao và lương cao này. Mọi trường hàng đầu như Stanford, MIT, và Carnegie Mellon đều nhận hàng nghìn đơn xin vào nhiều hơn thường lệ.  Các quan chức nhận đơn của trường đang thấy nhiều quan tâm tới các lĩnh vực này điều phá vỡ mọi kỉ lục xin học trong lịch sử. Một phó […]