Skip to content

Monthly Archives: August 2013 - 3. page

 • Xin vào trường sau đại học

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em đã tốt nghiệp bằng cử nhân trong Khoa học máy tính ở Mĩ và đã xin học bằng thạc sĩ ở Mĩ. Nhưng em nhận được thư bác bỏ từ đại học. Em không biết tại sao nhưng muốn xin học lần nữa. Em phải làm gì để được tốt hơn ở lần sau? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Có khác biệt giữa xin vào chương trình bậc đại học (bằng cử nhân) và chương trình sau đại học (bậc thạc sĩ và tiến sĩ). Mặc dầu mọi sinh viên đều phải điền mẫu đơn, viết phát biểu mục đích, gửi các […]

   
 • Khu vực “nóng” tiếp

  Một sinh viên viết cho tôi: “Thầy đã khuyên chúng em đi theo xu hướng công nghiệp để chọn lĩnh vực học tập dựa trên nhu cầu của công nghiệp và phát triển kĩ năng để chúng em có thể có được việc làm tốt khi tốt nghiệp. Em là sinh viên năm thứ hai trong khoa học máy tính cho nên em đã chọn đúng lĩnh vực học tập nhưng em cần phát triển loại kĩ năng nào và em nên hội tụ vào khu vực nào? Cái gì là khu vực “nóng”?”   Đáp: Là sinh viên Khoa học máy tính, bạn nên dùng “Google” hay “Bing” để […]

   
 • Bằng cấp và kĩ năng

  Ngày nay các công ti có nhiều việc làm mở ra nhưng không thể tìm được người làm có kĩ năng và các đại học có nhiều người tốt nghiệp những không thể tìm được việc làm bởi vì họ không có những kĩ năng mà công ti cần. Có những tranh cãi về ai có lỗi và ai phải sửa vấn đề này vì các công ti đổ lỗi cho đại học, và đại học đổ lỗi cho chính phủ nhưng bất kể ai có lỗi hay ai phải sửa nó, nạn nhân vẫn cứ là sinh viên. Để tránh thế khó xử này, sinh viên phải nhận ra […]

   
 • Học từ thất bại

  Hệ thống giáo dục châu Á có nhiều kì thi để chọn chỉ vài học sinh xuất chúng. Do đó khi học sinh thất bại, họ bị loại ra khỏi hệ thống giáo dục cho nên mục đích của học sinh là qua được kì thi. Người tốt nghiệp đại học điển hình phải qua nhiều kì thi mà không trượt vì hệ thống không cho phép thất bại. Có khả năng qua được các kì thi KHÔNG dạy cho họ cách học từ thất bại. Vì họ chưa bao giờ thất bại, nhiều người không biết phải làm gì khi họ thất bại trong cuộc sống. Học sinh châu […]

   
 • Tạo ra tổ

  Công việc công nghệ thông tin (CNTT) yêu cầu các công nhân làm việc trong tổ. Làm việc tổ là một trong những kĩ năng mềm quan trọng mà sinh viên phải có và thường được hỏi tới trong phỏng vấn việc làm. Ở Mĩ làm việc tổ là thông thường và thường là một phần của đào tạo đại học nhưng ở châu Á, nó không được khuyến khích và thậm chí còn bị coi là gian lận. Khi tôi dạy ở châu Á, tôi thường yêu cầu sinh viên thành lập các tổ và bao giờ cũng gặp phải sự kháng cự nào đó từ các sinh viên. […]