Skip to content

Monthly Archives: August 2013 - 2. page

 • Nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin

  Ngày nay chúng ta đang sống trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ nơi máy tính là thông thường và được dùng trong mọi doanh nghiệp. Do đó, bằng cấp cử nhân trong lĩnh vực công nghệ như Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm, hay Quản lí hệ thông tin là then chốt để mở ra những cánh cửa cho nhiều cơ hội nghề nghiệp. Mặc dầu có thiếu hụt người với những kĩ năng này trên khắp thế giới nhưng bằng cách nào đó số sinh viên đại học ghi danh vào những lĩnh vực này vẫn thấp. Tại sao sinh viên không học các […]

   
 • Thực tập

  Khi dạy ở châu Á, tôi thường nghe nói người tốt nghiệp đại học phàn nàn rằng họ không thể kiếm đượv việc làm vì họ không có kinh nghiệm.  Tôi cũng ngạc nhiên rằng nhiều sinh viên đi từ trung học lên đại học mà chẳng bao giờ làm việc. Ngay cả sinh viên học bằng tiến sĩ người đã dành ra hơn 20 năm ở trường cũng hiếm khi làm việc và đó là lí do tại sao nhiều người thường bị thất bại trong thị trường việc làm cạnh tranh sau khi tốt nghiệp. Tương phản lại, phần lớn sinh viên Mĩ bắt đầu làm việc ở […]

   
 • Kĩ năng tính toán mây

  Theo nhiều báo cáo từ Microsoft, Oracles và SAP, Tính toán mây có thể sinh ra hàng triệu việc làm mới trong năm năm tới. Tuy nhiên, nhiều công ti tính toán mây sẽ gặp vấn đề tìm công nhân có kĩ năng đúng vì tính toán mây yêu cầu một kiểu kĩ năng mới mà có thể hay không thể được dạy ở đại học. Do đó, sinh viên có thể phải chú ý tới những kĩ năng này và tìm cách học chúng để duy trì việc đi trước thay đổi trong công nghiệp: Một trong những thách thức chính của tính toán mây là nhu cầu có […]

    ,
 • Người tốt nghiệp thất nghiệp

  Tôi mới đọc một báo cáo về người tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp ở châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia v.v.) nơi có trên 18 triệu người tốt nghiệp không thể tìm được việc làm. Báo cáo này để lộ rằng  94% số họ vẫn đang sống cùng bố mẹ họ hay sẽ trở về nhà để sống với bố mẹ họ. Tình huống của người tốt nghiệp đại học sau khi tiêu hầu hết tiền tiết kiệm của gia đình nhưng vẫn cần hỗ trợ của bố mẹ là rất đáng buồn. Theo báo cáo này, phần lớn người tốt nghiệp đã làm đơn xin hàng trăm […]

   
 • Dùng phương pháp Agile

  Một người quản lí viết cho tôi: “Tôi làm việc trong một tổ chức công nghệ thông tin (CNTT) cho cơ quan chính phủ, chúng tôi đã thử dùng phương pháp phát triển Agile nhưng phần lớn các dự án đều thất bại và chúng tôi không biết tại sao. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Khó cho được lời khuyên mà không có chi tiết xác định về tại sao nhiều dự án thế thất bại. Theo ý kiến tôi, Agile là phương pháp tốt cho các dự án nhỏ trong tổ chức được tổ chức tốt. Nếu tổ chức của bạn không được tổ chức tốt và nhiều […]

    ,