Skip to content

Monthly Archives: August 2013

 • Người kiểm thử mới

  Một sinh viên khoa học máy tính viết cho tôi: “Em đã tốt nghiệp được vài tháng và hiện thời đang làm việc như người kiểm thử trong một công ti phần mềm. Em thấy nhiều lỗi trong phần mềm nhưng phần lớn người phát triển bỏ qua báo cáo của em cho nên em không biết phải làm gì. Em có nên tự mình chữa các lỗi đó không? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Là người kiểm thử mới, khó mà thuyết phục được người lập trình có kinh nghiệm về lỗi của họ mà bạn tìm ra. Cho dù nó là hiển nhiên, người phát triển có thể […]

   
 • Nghề trong khoa học máy tính

  Ngày nay Khoa học máy tính có lẽ là một trong những việc làm phát triển nhanh nhất trên thế giới, và người lập trình máy tính, người phát triển phần mềm có nhu cầu rất cao. Với lương trung bình $98,000 một năm (dữ liệu năm 2012), bằng cử nhân trong khoa học máy tính dứt khoát là điều được mong muốn có trong thị trường việc làm này nơi nhiều người tốt nghiệp đại học đang gặp khó khăn trong tìm việc làm. Khoa học máy tính là một lĩnh vực đa dạng với nhiều tuỳ chọn nghề nghiệp bao gồm người lập trình máy tính, người phát […]

   
 • Vị trí người phân tích hệ thống máy tính

  Một sinh viên đại học viết cho tôi: “Em có thể kiếm được kiểu việc làm nào với bằng cử nhân trong Quản lí hệ thông tin (ISM)? Em có thể làm được bao nhiêu và con đường nghề nghiệp của bằng cấp này là gì? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Nghề phổ biến nhất của người tốt nghiệp ISM là người phân tích hệ thống máy tính, dùng cả kĩ năng kĩ thuật của bạn và tri thức của bạn về thế giới doanh nghiệp. Trong việc làm này, bạn chịu trách nhiệm xác định cách hệ thống máy tính phục vụ cho nhu cầu của công ti, […]

    ,
 • Người quản lí dự án

  Về lí thuyết, mọi người quản lí dự án đều làm kiểu các nhiệm vụ tương tự dù dó là quản lí một cơ xưởng, một tổ chức, một nhà hàng, hay phát triển phần mềm. Trong thực tế việc thực hiện khác nhau tuỳ theo kiểu công việc. Quản lí một dự án xây dựng không hệt như quản lí dự án phần mềm mặc dầu ở mức cao, có những điểm chung. Về căn bản, quản lí dự án bao gồm bốn nhiệm vụ chính: Lập kế hoạch, Tổ chức, Lãnh đạo, và Kiểm soát. 1)    Lập kế hoạch: Mọi dự án đều phải có bản kế hoạch dự […]

   
 • Lời khuyên khác cho sinh viên

  Một sinh viên viết cho tôi: “Có nhiều người tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp ở nước em và là sinh viên năm thứ hai, em rất lo. Mặc dầu em học khoa học máy tính mà theo thầy là lĩnh vực tốt với nhiều cơ hội việc làm, nhưng làm sao em chắc được rằng em sẽ có việc làm khi tốt nghiệp? Em có thể làm gì để cải tiến cơ hội có được việc làm tốt của em? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm khi vẫn trong trường là thu được kinh nghiệm làm việc […]