Skip to content

Monthly Archives: July 2013 - 3. page

 • Ví dụ về Big Data

  Một sinh viên khoa học máy tính hỏi: “Bạn em làm việc trong công nghiệp bảo em rằng Big Data chỉ là khái niệm sẽ xảy ra trong tương lai và một ngày đó được dùng trong công nghiệp. Em bị lẫn lộn, nó là cái gì đó đã được dùng rồi hay nó vẫn là một khái niệm mới? Xin thầy lời khuyên?”   Đáp: Big Data KHÔNG phải là khái niệm mới; nó đã được dùng trong nhiều năm đặc biệt trong phân tích tài chính và thương mại thị trường chứng khoán. Ngày nay, nó được dùng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp từ bán lẻ, […]

    , ,
 • Tổng quan về trinh sát doanh nghiệp

  Trinh sát doanh nghiệp – Business Intelligence (BI) là một trong những lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) tăng trưởng nhanh nhất ngày nay. Với toàn cầu hoá và thị trường cạnh tranh cao độ, mọi công ti đều cần nhiều phân tích thông tin hơn mọi lúc trước đây. Trong thế giới thay đổi nhanh này nơi nền kinh tế biến thiên từng ngày với nhiều lên xuống, có thông tin đúng làm cho ra quyết định đúng để đáp ứng nhu cầu thị trường là yếu tố cạnh tranh lớn. Với công nghệ thông tin, công ti có thể thu thập được dữ liệu từ cả bên […]

    , ,
 • Nghề nghiệp và việc làm

  Một sinh viên năm thứ nhất viết cho tôi: “Em đã đọc blog của thầy về lập kế hoạch nghề nghiệp nhưng em vẫn không biết em muốn làm gì hay em nên chọn học lĩnh vực nào? Xin thầy giúp đỡ.”   Đáp: Là thanh niên, việc biết điều bạn thực sự muốn làm với cuộc đời bạn cần thời gian Nó là quá trình khám phá vì bạn vẫn đang trưởng thành. Tuy nhiên vì bạn sắp vào đại học, bạn phải đặt phương hướng cho việc học của bạn. Bạn không nên phí thời gian bằng việc chuyển từ lĩnh vực nọ sang lĩnh vực kia chừng […]

    ,
 • Làm việc ở hải ngoại

  Tôi đã nhận được nhiều emails từ những người tốt nghiệp đại học hỏi về cơ hội làm việc ở Mĩ cho các công ti như Microsoft, Google, Apple hay Facebook v.v. Khi tốt nghiệp với bằng cấp trong kĩ nghệ phần mềm, khoa học máy tính, hay quản lí hệ thông tin, cơ hội là rất tốt rằng nhiều công ti Mĩ cần kĩ năng của bạn nhưng có vài điều bạn cần trả lời để xác định phẩm chất của bạn. Điều thứ nhất là về danh tiếng của đại học của bạn và chương trình đào tạo. Các công ti toàn cầu này mà bạn muốn xin […]

    ,
 • Người kiểm thử và người phát triển

  Một người kiểm thử viết cho tôi: “Em đã làm việc rất chăm chỉ để kiểm thử mọi thứ, nhưng phần mềm vẫn không làm việc như được mong đợi. Em thấy rằng người phát triển đã thay đổi thiết kế và mã mà không nói cho em cho nên kịch đoạn kiểm thử của em không làm việc. Điều này thường xảy ra trong công ti của em và phần lớn người kiểm thử đều thất vọng. Chúng em có thể làm gì? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Phần mềm thay đổi khi người phát triển đổi mã của họ để đáp ứng cho những thay đổi yêu […]

    ,