Skip to content

Monthly Archives: July 2013 - 209. page

 • Thành tựu giáo dục của phụ nữ

  Theo một báo cáo về thành tựu giáo dục ở Mĩ, nữ giới đã học tốt trong trường hơn nam giới, và nữ đứng đầu trước nam trong việc hoàn thành đại học. Ngày nay 61% người tốt nghiệp đại học là nữ và 68% sinh viên trong các lớp tài năng cũng là nữ. Các tác giả của báo cáo này thấy rằng nam sinh viên đại học thường bị sao lãng bởi nhiều thứ, phần lớn bởi internet và trò chơi máy tính trong thời gian họ ở trong đại học. Nhiều trường báo cáo rằng nam sinh viên đại học dành quá nhiều thời gian vào trò […]

   
 • Xu hướng trong công nghệ thông tin

  Theo một báo cáo năm 2011 của chính phủ Mĩ:  lĩnh vực công nghệ thông tin (khoa học máy tính, kĩ nghệ phần mềm và quản lí hệ thông tin) đã trở thành lĩnh vực học tập phổ biến nhất ở các đại học Mĩ. Đăng tuyển đang tăng lên hơn 28% phần lớn do cơ hội tốt hơn trong thị trường việc làm khan hiếm. Không giống các lĩnh vực khác, người tốt nghiệp trong những lĩnh vực này có thể sẵn có các việc làm được trả lương cao với chỉ mức sinh viên đại học. Sinh viên trung bình có bằng cử nhân có thể kiếm được […]

   
 • Công nghệ thông tin và người lãnh đạo công ti

  Công nghệ thông in (CNTT) bao giờ cũng thay đổi nhưng mỗi năm, nó lại ngày một nhanh hơn. Xu hướng này là rõ ràng, rằng nhiều công ti đang dùng CNTT hơn trước đây. Ngày nay doanh nghiêp không thể vận hành được nếu không có CNTT và CNTT không thể tăng trưởng được nếu không có doanh nghiệp. Các công ti nhận ra thay đổi này và chấp nhận nó sớm sẽ được lợi nhiều nhất. Không may, ít người đã hiểu đầy đủ mối quan hệ này, và kết quả là, việc chọn lựa CNTT ở một số chỗ dường như ngẫu nhiên thay vì chiến lược. […]

    ,