Skip to content

Monthly Archives: July 2013 - 2. page

 • Việc làm số thức

  Thuật ngữ “Việc làm số thức” nói tới ứng dụng của công nghệ thông tin (CNTT) cho một hoạt động hay qui trình. Việc làm số thức được coi là kiểu công việc tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới ngày nay. Việc làm số thức có thể được phân biệt với việc làm khác như nông nghiệp hay chế tạo vì sản phẩm được tạo ra bởi công nhân là “Tri thức” và “Thông tin” như đối lập với các thứ vật lí. Việc làm số thức là phù hợp cho các nước đang phát triển để thúc đẩy nhiều việc tạo ra nhiều việc làm hơn vì chúng […]

   
 • Cải tiến giáo dục

  Trong thế giới toàn cầu hoá này, để vẫn còn có tính cạnh tranh một nước phải cải tiến hệ thống giáo dục của nó bằng việc thúc đẩy tiến bộ trong khoa học và công nghệ. Để tạo ra nhiều việc làm hơn, các đại học của nó phải phát triển nhiều người tốt nghiệp có bằng cấp trong khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học (STEM). Tuy nhiên, hệ thống giáo dục bao giờ cũng chậm thay đổi vì từ cách nhìn hàn lâm chẳng có gì khẩn cấp cả. Mặc dầu những người tốt nghiệp có bằng cử nhân trong công nghệ thông tin, kĩ […]

    ,
 • Là thầy giáo

  Là thầy giáo là một chọn lựa và tất cả chúng ta đều làm chọn lựa đó khi chúng ta quyết định theo đuổi nghề này. Là thầy giáo, chúng ta muốn ảnh hưởng tới các thế hệ sau như chúng ta đã được ảnh hưởng bởi các thầy giáo của chúng ta từ các thế hệ quá khứ. Chúng ta mang nợ lớn với các thầy giáo của chúng ta vì không có họ, chúng ta KHÔNG là điều chúng ta đang là ngày hôm nay. Để đền đáp lòng biết ơn với các thầy giáo cũ của chúng ta, một số trong chúng ta quyết định trở thành […]

   
 • Ích lợi của tính toán mây

  Một người quản lí công ti viết cho tôi: “Công ti dịch vụ tính toán mây có kiểu phần mềm nào? Tại sao tôi cần lệ thuộc vào công ti bên ngoài để thực hiện chức năng hệ thông tin khi tôi đã có hệ thống CNTT của riêng tôi? Ích lợi là gì?”   Đáp: Công ti tính toán mây có thể cung cấp mọi kiểu phần mềm bạn cần, từ xử lí văn bản, tài chính, kế toán cho tới công cụ quản lí quản trị cơ sở dữ liệu và các công cụ ứng dụng web v.v. Với tính toán mây, mọi người trong công ti bạn […]

    , ,
 • Phụ nữ trong ngành máy tính

  Một sinh viên năm thứ nhất viết cho tôi: “Tất cả bạn em ở đại học đều bảo em ĐỪNG học khoa học máy tính. Họ nói lập trình KHÔNG phù hợp cho phụ nữ vì nhiều người đã chuyển sang lĩnh vực khác sau khi không học được lớp lập trình. Điều đó làm em lo lắng về chọn lựa của em học khoa học máy tính. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: ĐỪNG nghe họ; họ KHÔNG biết họ đang nói gì. Phụ nữ đã từng làm cực kì giỏi trong lĩnh vực máy tính. Nếu bạn nhìn vào danh sách những người điều hành hàng đầu trong […]

    ,