Skip to content

Monthly Archives: July 2013

 • Học liên tục

  Công nghệ thông tin (CNTT) đang liên tục thay đổi và điều quan trong đối với công nhân công nghệ ngày nay là bắt kịp với những thay đổi này. Ngày nay học liên tục KHÔNG phải là tuỳ chọn MÀ là cần thiết để duy trì việc làm và tăng trưởng nghề nghiệp. Để giữ việc làm của mình trong công nghiệp công nghệ, công nhân phải có tri thức rộng về các xu hướng công nghiệp, xu hướng thị trường, xu hướng công nghệ, và xu hướng xã hội để chọn đào tạo đúng cho việc học cả đời của họ. Phần lớn các công ti bao giờ […]

    ,
 • Xu hướng công nghệ di động

  Ba mươi năm trước máy tính cá nhân (PC) đã tạo ra “Cách mạng phần mềm” với hàng nghìn công ti phần mềm và cùng với nó, nhiều triệu phú và tỉ phú. Ngày nay, chúng ta đang ở chỗ bắt đầu của cuộc cách mạng khác, “Cách mạng di động” và nó có thể còn lớn hơn nhiều vì nó đang làm thay đổi cách mọi người làm việc, du hành, mua sắm, và nhiều điều nữa. Nếu bạn nghĩ di động chỉ là thiết bị truyền thông, bạn thực sự KHÔNG hiểu sức mạnh của công nghệ di động. Nhiều doanh nghiệp đã phạm sai lầm đó, cũng […]

   
 • Phụ nữ làm người chủ công ti công nghệ

  Ở Mĩ, 56% người tốt nghiệp đại học là phụ nữ nhưng họ chỉ chiếm quãng 18% các vị trí điều hành trong các công ti lớn mặc dầu các khảo cứu đã xác nhận rằng các công ti có số phụ nữ cao hơn ở mức quản lí cao nhất thường làm tốt hơn các công ti với số phụ nữ thấp hơn. Một nhà phân tích công nghiệp bình luận: “Trong công nghiệp truyền thống như tài chính, kinh doanh, và chế tạo, khó cho phụ nữ tiến lên các vị trí hàng đầu nhưng trong công nghiệp công nghệ tăng trưởng nhanh, phụ nữ đang làm tốt […]

   
 • Y tế di động ở vùng sâu vùng xa

  Mặc dầu phần lớn thế giới bây giờ “được kết nối” bởi Internet nhưng có những người vẫn còn bị bỏ lại bên ngoài kết nối này – những người sống ở các khu vực nông nghiệp sâu xa hay các làng bản hẻo lánh. Nhiều khu vực không có trung tâm y tế hay bệnh viện cho nên việc cung cấp chăm sóc sức khoẻ cho họ là vấn đề lớn, đặc biệt khi họ không thể tới được bệnh viện nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp. Do đó vấn đề sức khoẻ cho những người ở các vùng sâu xa là nghiêm trọng hơn và đó là […]

   
 • Việc làm số thức ở châu Phi

  Việc làm số thức có thể được khởi đầu nhanh chóng để giải quyết vấn đề thất nghiệp và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Yếu tố then chốt là có đào tạo đúng để tận dụng cơ hội do Công nghệ thông tin (CNTT) đem lại. Việc làm số thức có thể cung cấp việc làm cho nhiều người bằng đem tới việc làm cho họ; cho dù họ có thể sống ở các khu vực sâu hay các làng ở xa, miễn là họ có kết nối với Internet. Ngay cả những người có giáo dục hạn chế cũng vẫn có thể được đào tạo chỉ trong […]