Skip to content

Monthly Archives: June 2013 - 3. page

 • Visa H-1B

  Một sinh viên viết cho tôi: “Thầy có thể nói cho em về chương trình visa H1B và luật di trú mới cho phép sinh viên nước ngoài được ở lại và làm việc ở Mĩ không. Họ được trả bao nhiêu tiền và họ có thể được ở lại bao lâu?”   Đáp: Do thiếu hụt nghiêm trọng công nhân có kĩ năng, quốc hội Mĩ hiện đang làm việc trên một luật cải tổ di trú mới để cho phép sinh viên tốt nghiệp với bằng thạc sĩ và tiến sĩ trong Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) từ các đại học Mĩ được […]

   
 • Nền kinh tế toàn cầu

  Với toàn cầu hoá, nền kinh tế toàn cầu đã trở thành lực mạnh làm thay đổi mọi thứ. Bằng việc hiểu lực này và phát triển chiến lược toàn cầu để cạnh tranh, một công ti có thể thành công. Trong kinh doanh, chiến lược nghĩa là việc phân bổ tài nguyên bản chất để tận dụng ưu thế của cơ hội. Nếu chiến lược được thực hiện tốt, công ti có thể tăng trưởng nhanh chóng, nhưng nếu không, nó có thể làm chìm công ti nữa. Vấn đề là các công ti đã từng thành công trong thị trường địa phương thường thất bại trong thị trường […]

   
 • CMMI-1

  Hỏi: Tổ chức của tôi muốn bắt đầu chương trình cải tiến qui trình bằng cách dùng CMMI làm khuôn khổ. Bước đầu tiên nên là gì? Tiến hành cuộc đánh giá chăng? Huấn luyện người lãnh đạo đánh giá? Thành lập Nhóm qui trình kĩ nghệ phần mềm – Software Engineering Process Group (SEPG)? Đáp: Quyết định bắt đầu chương trình cải tiến qui trình trong một tổ chức là một quyết định nghiệp vụ và nó phải được thực hiện nghiêm chỉnh. Do đó, bạn phải đề cập tới nhiều điều trước khi bắt đầu nỗ lực cải tiến. Có được cam kết từ quản lí cấp cao […]

   
 • CMMI-2

  Hỏi: Tôi đã đọc một báo cáo nói rằng trên 70% tổ chức được đánh giá dùng CMMI  đều thất bại khi thực hiện kế hoạch hành động cải tiến và chỉ 14% tổ chức đã thực hiện việc cải tiến của họ trong một năm, khá đủ để tiến hành việc đánh giá lại, chẳng thấy thay đổi hay cải tiến gì cả. Tại sao nhiều cải tiến qui trình lại thất bại thế? Đáp: Tôi tin nhiều tổ chức thất bại bởi vì họ không tuân theo các pha cải tiến của mô hình IDEAL (Initiating – Khởi đầu, Diagnosing-Chẩn đoán, Establishing-Thiết lập, Acting-Hành động, và Leveraging-Thúc bẩy). […]

   
 • CMMI-3

  Câu hỏi: Thầy coi cải tiến qui trình là hoạt động gia tăng giá trị hay gánh nặng phụ thêm vào lịch biểu đã rất bận rộn rồi? Đáp: Điều đó tuỳ vào cách nhìn của bạn và môi trường làm việc.  Nếu mọi người được trông đợi hoàn thành các dự án dựa trên lịch biểu không hiện thực, hay làm việc trong môi trường rất bận rộn cho phép việc ngắt quãng liên tục, thì nghĩ rằng họ sẽ có khả năng tạo ra cải tiến có ý nghĩa sẽ là lạc quan đấy. Tôi tin mọi người sẽ tận hưởng làm việc với cải tiến qui trình […]