Skip to content

8. Nano Technology

Phân loại này gồm các bài giới thiệu về công nghệ na nô

  • Công nghệ na nô

    Một sinh viên viết cho tôi: “Công nghệ na nô là gì? Em đã đọc vài bài báo về khoa học công nghệ na nô nhưng em không thể hiểu nổi hay không hình dung được nó là gì. Liệu có thể giải thích nó theo các ví dụ đơn giản hơn không? Xin thầy giúp cho.”   Đáp: Theo thuật ngữ đơn giản, công nghệ na nô là kĩ nghệ về các hệ thống vận hành ở qui mô phân tử. Các nhà khoa học nano làm việc trên các vật liệu ở qui mô rất nhỏ để xây dựng các thiết bị cực nhỏ. Nano nói tới một […]