Skip to content

6. SMAC

Tuyển tập các bài viết về Social media, Mobility, big data Analytics and Cloud computing

 • Big Data và Gia tốc

  Một sinh viên hỏi: “Em hiểu rằng Big Data là về thu thập “đa dạng” dữ liệu theo “khối lượng” lớn nhưng tại sao chúng ta cần nó thật nhanh? “Gia tốc” có liên quan gì tới Big Data? Xin thầy giải thích.”   Đáp: Big Data là công nghệ mới và cách mới để làm kinh doanh điều có thể thêm nhiều ưu thế có giá trị. Nó hội tụ vào thu thập dữ liệu từ các khối lượng rất lớn của đa dạng rộng dữ liệu từ nhiều nguồn bằng việc tạo khả năng thu thập gia tốc cao để trích rút thông tin có giá trị và […]

    ,
 • Tác động của phân tích Big Data

  Công nghệ Big Data có thể được mô tả như thế hệ mới của các công nghệ được thiết kế để trích rút giá trị đặc biệt từ khối lượng rất lớn  của đa dạng rộng các dữ liệu từ nhiều nguồn, bằng việc tạo khả năng gia tốc cao để nắm bắt, khám phá và phân tích. Theo khảo cứu công nghiệp mới năm 2013, Big data có thể giúp cải tiến việc lấy quyết định quản lí và có tác động lớn lên tính cạnh tranh và khả năng ngăn chặn rủi ro của công ti. Gần 91 phần trăm các công ti Mĩ được điều tra đều […]

    ,
 • Dịch vụ tính toán mây

  Một người viết cho tôi: “Liệu có thể dùng tính toán mây trong một nước đang phát triển không? Nhiều người nói rằng tính toán mây chỉ dành cho công ti lớn ở các nước đã phát triển như Mĩ hay Anh nhưng sẽ không có tác dụng cho công ti nhỏ ở nước đang phát triển. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Họ sai. Tính toán mây nghĩa là mọi thứ từ phần cứng máy tính, kết cấu nền, ứng dụng, qui trình nghiệp vụ tới cộng tác cá nhân đều có thể được chuyển giao như “dịch vụ” bất kì chỗ nào và bất kì khi nào khách […]

    , ,
 • Tính toán mây: Miền mới, kĩ năng mới

  Ngày nay nhiều công ti đang chuyển vào trong tính toán mây để giảm chi phí bằng việc tránh chi tiêu vào các cấu phần công nghệ thông tin (CNTT) hay nâng cấp kết cấu nền của riêng họ. Việc chuyển sang tính toán mây sẽ có tác động chính lên nhiều việc làm CNTT nhưng nó cũng tạo ra nững vị trí mới và cơ hội mới. Công nhân CNTT sẽ thấy nhiều cơ hội trong cung cấp các dịch vụ kĩ thuật vì phần mềm đang trở thành dịch vụ thay vì chỉ là sản phẩm. Các công ti sẽ cần nhiều người CNTT hơn, người hiểu dịch […]

    ,
 • Trận chiến mới trong tính toán mây

  Ngày nay “Tính toán mây” là “nóng” vì ngày càng nhiều công ti đang chuyển vào mây. Về căn bản, tính toán mây là quan niệm mới nơi người dùng có thể làm mọi công việc CNTT qua Internet. Họ không cần sở hữu phần cứng, phần mềm tính toán vì mọi thứ sẽ được công ti tính toán mây cung cấp. Trong quan niệm này, người dùng không còn cần tri thức, tri thức chuyên gia, hay kiểm soát trên kết cấu nền công nghệ nữa, mà chỉ dùng nó. Tính toán mây đại diện cho kinh doanh mới nơi phần lớn công nghệ thông tin (CNTT) được nhà […]

    ,