Skip to content

17. Misc… - 49. page

Phân loại này dành cho các vấn đề khác

  • Người tốt nghiệp CMU có lương khởi điểm cao nhất Mĩ

    Năm nay tạp chí Forbes tiến hành cuộc điều tra để nhận diện trường nào tốt nhất cho tiền của bạn (Bạn trả bao nhiêu cho giáo dục của bạn và bạn thu lại được bao nhiêu) và Carnegie Mellon University (CMU) được bầu là trường tốt nhất. Người tốt nghiệp CMU nhận được đề nghị lương cao nhất trong tất cả các trường hàng đầu ở Mĩ. Trong danh sách 10 lương cao nhất được trả cho người tốt nghiệp, người tốt nghiệp khoa học máy tính, kĩ sư, và doanh nghiệp của CMU nhận được lương hàng đầu và CMU là trường duy nhất có cả ba khu […]

      ,
  • Khoa học và Công nghệ trên thế giới

    Đây là những bài blog của giáo sư John Vũ, đại học Carnegie Mellon University, Mĩ, giới thiệu về những tiến bộ khoa học công nghệ trên thế giới cho sinh viên và mọi người có quan tâm để theo sát sự phát triển trên thế giới. Các bài viết nguyên gốc trong tiếng Anh được đồng thời dịch và đăng trên các trang web ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, A rập,… Các bài viết này được Ngô Trung Việt dịch sang tiếng Việt, bản gốc tiếng Anh được kèm theo sau. Mọi người đều có quyền tự do sử dụng các tài liệu trên website này.   […]