Skip to content

17. Misc… - 49. page

Phân loại này dành cho các vấn đề khác

 • Đổi nghề

  Theo một khảo cứu của chính phủ, quá nửa số công nhân (56%) đang cân nhắc làm việc đổi nghề để đáp ứng với tình hình kinh tế hiện thời. Khảo cứu này cũng được tiến hành trong 25 nước và tất cả đều có kết quả tương tự vì nó phản ánh sự thay đổi về thái độ của công nhân trong đáp ứng với kinh tế toàn cầu. Khảo cứu này thấy rằng lần đầu tiên, nhiều người sẵn lòng làm thay đổi nghề nghiệp sang cái gì đó mới còn hơn là ở lại trong cùng ngành công nghiệp. Một số lớn người đang làm việc trong […]

   
 • Tạo ra việc làm

  Theo một khảo cứu công nghiệp mới, hai mươi nhăm năm tới sẽ là thời gian của nhiều phát triến công nghệ nhanh chóng hơn hai mươi nhăm năm trước. Sẽ có tiến bộ lớn trong nhiều lĩnh vực như y học, công nghệ thông tin, sinh học, trí tuệ nhân tạo, robotics, và công nghệ na nô và nhiều phát kiến mới mà mọi người còn chưa biết. Nhưng phát kiến khoa học một mình nó không có nghĩa tăng trưởng kinh tế nếu không có nhà doanh nghiệp hiện thực hoá tiềm năng thương mại của chúng. Khảo cứu này thấy rằng khi phải tạo ra việc làm, […]

    ,
 • Người tốt nghiệp CMU có lương khởi điểm cao nhất Mĩ

  Năm nay tạp chí Forbes tiến hành cuộc điều tra để nhận diện trường nào tốt nhất cho tiền của bạn (Bạn trả bao nhiêu cho giáo dục của bạn và bạn thu lại được bao nhiêu) và Carnegie Mellon University (CMU) được bầu là trường tốt nhất. Người tốt nghiệp CMU nhận được đề nghị lương cao nhất trong tất cả các trường hàng đầu ở Mĩ. Trong danh sách 10 lương cao nhất được trả cho người tốt nghiệp, người tốt nghiệp khoa học máy tính, kĩ sư, và doanh nghiệp của CMU nhận được lương hàng đầu và CMU là trường duy nhất có cả ba khu […]

    ,
 • Khoa học và Công nghệ trên thế giới

  Đây là những bài blog của giáo sư John Vũ, đại học Carnegie Mellon University, Mĩ, giới thiệu về những tiến bộ khoa học công nghệ trên thế giới cho sinh viên và mọi người có quan tâm để theo sát sự phát triển trên thế giới. Các bài viết nguyên gốc trong tiếng Anh được đồng thời dịch và đăng trên các trang web ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, A rập,… Các bài viết này được Ngô Trung Việt dịch sang tiếng Việt, bản gốc tiếng Anh được kèm theo sau. Mọi người đều có quyền tự do sử dụng các tài liệu trên website này.   […]