Skip to content

16. Questions & Answers - 5. page

Phân loại này dành cho việc trả lời câu hỏi

 • Học máy

  Một sinh viên Khoa học máy tính viết cho tôi: “Thầy đã viết rằng Trí tuệ nhân tạo và Học máy là kĩ năng có nhu cầu cao nhưng trường em không dạy các môn này. Chương trình CS của chúng em vẫn hội tụ chủ yếu vào các ngôn ngữ lập trình như Java, C++, và JavaScript. Em thất vọng nhưng không biết phải làm gì. Xin thầy lời khuyên.” Đáp: Học máy là lĩnh vực tăng trưởng nhanh chóng ngày nay và nhiều công ti đang tìm người tốt nghiệp có kĩ năng này. Nếu trường của em không có môn học theo chủ đề này, em có […]

   
 • Kĩ năng lập trình

  Một người viết cho tôi: “Là công nhân lao động trong cơ xưởng chỉ với giáo dục trung học em lo nghĩ về tương lai của mình nếu robots và tự động hoá xảy ra ở đây. Có kĩ năng nào mà em có thể học để có được việc làm mà không có bằng cấp không? Em không thể đảm đương được việc trả tiền để vào trường. Xin thầy giúp cho.”   Đáp: Nếu em có truy nhập vào Internet, em có thể tìm thấy nhiều môn học đào tạo và việc làm mà không yêu cầu bằng đại học. Em có thể nhìn vào các websites như […]

   
 • Có quá muộn để quay lại trường không?

  Một người viết cho tôi: “Nhiều năm trước đây, em đã vào đại học và học Quản trị kinh doanh nhưng bỏ học để theo đuổi ước mơ của em về bắt đầu một công ti. Em đã không phân biệt được giữa doanh nghiệp nhỏ và công ti khởi nghiệp công nghệ mãi cho tới khi đọc bloc của thầy. Em đã tiêu sạch tiền của bố mẹ em vào công ti thất bại. Em cảm thấy rất đáng trách và muốn quay lại trường để học một nghề mà em có thể trả lại tiền cho bố mẹ. Em không chắc liệu có quá trễ để quay lại […]

   
 • Kĩ nghệ vũ trụ

  Một học sinh trung học viết cho tôi: “Em có được học bổng sang Australia để học về Kĩ nghệ vũ trụ. Em muốn biết em cần chuẩn bị cái gì cho nó. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Kĩ sư vũ trụ là thuật ngữ chung dành cho những người thiết kế, kiểm thử và giám sát chế tạo máy bay, con tàu không gian, và tên lửa. Những người làm việc với máy bay được gọi là kĩ sư hàng không, và những người làm việc với con tầu không gian là những kĩ sư vũ trụ. Kĩ nghệ vũ trụ là lĩnh vực rất rộng với nhiều […]

   
 • Giáo dục có cần không?

  Một học sinh trung học viết cho tôi: “Vì có nhiều người tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp và người tốt nghiệp có việc làm trả lương thấp không thể nuôi nổi bản thân họ, câu hỏi của em là: “Giáo dục đại học có cần không? Có cách nào tốt hơn để làm ra tiền ngoài việc vào đại học? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Đại học KHÔNG dành cho mọi người nhưng trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ này, giáo dục đại học quả có cho em lợi thế hơn người khác, với giả định rằng em chọn lĩnh vực học tập đúng. […]

    ,