Skip to content

16. Questions & Answers - 43. page

Phân loại này dành cho việc trả lời câu hỏi

 • Giáo dục đại học

  Một sinh viên viết cho tôi: “Giáo dục đại học có cần không? Những người như Bill Gates, Steve Jobs hay Mark Zuckerberg chưa bao giờ kết thúc đại học nhưng họ thành công. Thầy nghĩ gì về tự học từ việc đọc sách, bài báo, websites, blogs và theo các bài trợ giảng trực tuyến để phát triển tri thức riêng của mình thay vì tới đại học?”   Đáp: Điều tốt là phát triển thói quen học cả đời bằng việc tiếp tục học tập qua sách, bài báo, blogs, websites và bài trợ giảng trực tuyến. Tuy nhiên, điều đó không thay thế cho giáo dục đại […]

   
 • Việc phát triển Web

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em muốn làm việc như người phát triển Web. Em có cần bằng đại học không? Liệu có thể kiếm được việc làm chỉ bằng việc có đào tạo chứng chỉ ngắn hạn không? Em cần ngôn ngữ lập trình nào? Em phải có kĩ năng nào? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Thị trường việc làm cho người phát triển web khác nhau qua các nước. Ở Mĩ và một số nước châu Âu, việc làm phát triển Web thường yêu cầu bằng đại học là tối thiểu. Phần lớn các công ti yêu cầu bằng cử nhân trong khoa học máy tính […]

   
 • Bắt đầu một công ti

  Một người phát triển phần mềm viết cho tôi: “Em đã làm việc trong công nghiệp phần mềm được vài năm và muốn bắt đầu công ti riêng của em. Em đã thảo luận với nhiều bạn bè, một số khuyến khích em và một số can ngăn em. Em vẫn không quyết định được và cần lời khuyên về bắt đầu một công ti thành công. Xin thầy giúp đỡ.”   Đáp: Trở thành người chủ công ti không phải là việc làm mà là quyết tâm. Bạn sẽ trải qua nhiều thăng trầm, thành công và thất bại. Có những lí do tốt để bắt đầu một công […]

    ,
 • Lập trình không viết mã

  Một sinh viên đại học viết cho tôi: “Liệu có thể tạo ra phần mềm mà không học lập trình không? Em thấy học ngôn ngữ lập trình rất khó nhưng em thích máy tính lắm.”   Đáp: Tôi không biết liệu bạn có thích làm việc với máy tính hay chơi với máy tính. Tôi cũng giả sử rằng bạn không phải là sinh viên Khoa học máy tính hay Kĩ nghệ phần mềm. Trong trường hợp đó câu trả lời của tôi là: Có, có thể tạo ra được phần mềm mà không viết mã. Có vài ngôn ngữ lập trình trực quan (VPL) giúp bạn tạo ra […]

    ,
 • Kiểm thử web

  Một sinh viên viết cho tôi: “Khác biệt gì giữa kiểm thử phần mềm và kiểm thử web? Em cần làm kiểu kiểm thử gì cho ứng dụng web? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Về căn bản, không có khác biệt giữa kiểm thử ứng dụng web và kiểm thử ứng dụng phần mềm. Người phát triển phải chắc rằng các ứng dụng của họ đáp ứng yêu cầu và có chất lượng tốt. Để phát triển phần mềm, người lập trình viết mã (nó có thể là mô đun phần mềm, trang web, hay chức năng của một trang web) và kiểm thử nó để chắc nó làm […]