Skip to content

16. Questions & Answers - 43. page

Phân loại này dành cho việc trả lời câu hỏi

 • Bắt đầu công ti phần mềm của bạn

  Một người tốt nghiệp viết cho tôi: “Em có bằng trong khoa học máy tính và hai năm kinh nghiệm như người phát triển phần mềm. Em biết cái gì đó về kinh doanh phần mềm và em muốn bắt đầu công ti phần mềm riêng của em thay vì làm việc cho ai đó. Thầy có gợi ý gì cho ai đó muốn bắt đầu công ti không? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Về lí thuyết, bắt đầu một công ti phần mềm dường như là dễ dàng bởi vì nó không yêu cầu nhiều vốn. Mọi điều bạn cần là máy tính và chỗ làm việc. Chừng […]

    ,
 • Người quản lí phần mềm có quan trọng không?

  Một người tốt nghiệp viết cho tôi: “Em mới bắt đầu việc làm đầu tiên của em trong một công ti phần mềm nhỏ. Người chủ bảo chúng em: “Mọi thứ chúng tôi làm ở đây là viết mã và kiểm thử, chừng nào các anh làm chúng giỏi, các anh sẽ có việc làm ở đây.” Em muốn giải thích cho ông ấy tầm quan trọng của tổ chức công việc như dự án và có người quản lí dự án phần mềm nhưng em không muốn làm ông ấy bực mình. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Bạn là người mới với việc làm này và chính vị […]

    ,
 • Vi phạm đạo đức

  Tuần trước tôi nhận được một email của một sinh viên: “Em là sinh viên khoa học máy tính làm việc cho một công ti phần mềm vào mùa hè. Do suy sụp kinh tế, kinh doanh của công ti đã bị đi xuống và người chủ đã giảm giờ làm việc của mọi công nhân tạm tuyển, và em chỉ làm việc vài giờ một tuần. Em cần làm việc để giúp gia đình em và trả tiền cho trường em. Gần đây một khách hàng gọi em và nói ông ấy thích cách em làm việc và muốn em làm lập trình và kiểm thử nào đó cho […]

    ,
 • Apps di động

  Một sinh viên khoa học máy tính viết cho tôi: “Em học về phát triển app di động ở đâu? Em có cần vào trường đặc biệt dạy về phát triển app di động không? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Nếu bạn đã biết cách phát triển phần mềm, bạn có thể dễ dàng phát triển app di động. Bạn không cần vào trường đặc biệt vì có nhiều trợ giảng trên Internet dạy phát triển app di động. Xin xem các blog trước của tôi về app di động. Có vài kiểu nền di động để chọn nhưng bạn nên bắt đầu với một nền và làm chủ […]

   
 • Giáo dục đại học

  Một sinh viên viết cho tôi: “Giáo dục đại học có cần không? Những người như Bill Gates, Steve Jobs hay Mark Zuckerberg chưa bao giờ kết thúc đại học nhưng họ thành công. Thầy nghĩ gì về tự học từ việc đọc sách, bài báo, websites, blogs và theo các bài trợ giảng trực tuyến để phát triển tri thức riêng của mình thay vì tới đại học?”   Đáp: Điều tốt là phát triển thói quen học cả đời bằng việc tiếp tục học tập qua sách, bài báo, blogs, websites và bài trợ giảng trực tuyến. Tuy nhiên, điều đó không thay thế cho giáo dục đại […]