Skip to content

16. Questions & Answers - 42. page

Phân loại này dành cho việc trả lời câu hỏi

 • Xin hỏi về cách đo

  Hỏi: Tôi xin hỏi vấn đề sau, tôi muốn định nghĩa 1 số đo cho các dự án. Nhưng như tôi thấy, các số đo như UCP, LOC, FP chỉ đo kích cỡ giai đoạn phát triển, hay nói cách khác là kích cỡ sản phẩm hơn là kích cỡ một dự án. Trong khi, ở cương vị 1 Quản trị dự án, tôi thấy có nhiều giai đoạn như giai đoạn lấy yêu cầu hay giai đoạn triển khai rất khó tính kích cỡ được, mà lúc Monitor dự án tôi rất muốn tính được khối lượng (kích cỡ) hoàn thành (dựa trên khối lượng dự án chứ khối […]

    ,
 • Việc làm mới

  Một sinh viên đại học viết cho tôi: “Em mới tốt nghiệp trong quản trị kinh doanh và có được việc làm với một công ti nước ngoài ở nước em. Em lo lắng vì em không biết cách công ti nước ngoài hoạt động. Tiếng Anh của em thì tốt và em muốn thành công trong nghề nghiệp mới của em. Thầy có lời khuyên nào cho em không?”   Đáp: Chúc mừng bạn, bây giờ bạn đã tốt nghiệp và có việc làm tốt. Tôi chắc bố mẹ bạn tự hào về bạn. Trước khi bạn tiêu tấm séc đầu tiên của bạn, xin nhớ mua cho họ […]

    ,
 • Giám định, kiểm điểm và duyệt thảo phần mềm

  Một sinh viên hỏi tôi: “Thầy có thể nói cho em sự khác biệt giữa duyệt thảo, kiểm điểm và giám định phần mềm không. Phương pháp nào là tốt hơn và tại sao có nhiều phương pháp thế?”   Đáp: Có vài phương pháp để nhận diện các lỗi trong phát triển phần mềm (kiểm điểm, duyệt thảo và giám định). Hiệu quả nhất là giám định chính thức phần mềm hay giám định Fagan vì nó được Michael Fagan của IBM phát triển trong những năm 70. Theo phương pháp này, giám định phải là chính thức; tài liệu định để được giám định phải được chuẩn bị […]

    ,
 • Công ti tốt và xấu

  Một người tốt nghiệp phần mềm hỏi tôi: “Khác biệt là gì giữa công ti phần mềm tốt và công ti xấu. Làm sao tôi phân biệt được họ? Có cách nào tìm ra trước khi tôi làm việc cho họ không? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Cách tốt nhất là hỏi những người làm việc ở đó. Hỏi người phát triển về điều kiện làm việc của họ. Tìm ra ai từ trường của bạn ra và làm việc ở đó và hỏi họ. Công ti phần mềm xấu đầy quan liêu và cạnh tranh. Trong công ti xấu, người quản lí thiên vị một số người phát […]

    ,
 • Học ngôn ngữ lập trình

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em vừa mới tốt nghiệp từ trường phổ thông và sẽ sớm vào đại học. Em sẽ học khoa học máy tính và em muốn dùng mùa hè này để học ngôn ngữ lập trình. Em không biết ngôn ngữ lập trình nào là tốt hơn. Mọi người bảo em những điều khác nhau, một số nói em nên học lập trình web, số khác gợi ý rằng em học Java. Em không biết môn nào là dễ hơn và em có thể học các ngôn ngữ này ở đâu? Bố mẹ em sẵn lòng trả tiền cho điều đó nhưng bác em nói […]

    ,