Skip to content

16. Questions & Answers - 41. page

Phân loại này dành cho việc trả lời câu hỏi

 • Học viết mã

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em đã làm việc rất chăm chỉ trong lớp lập trình nhưng vẫn không làm tốt. Phần lớn các bạn em có thể dễ dàng viết chương trình trong vài ngày nhưng em phải mất cả tuần để kết thúc nhiệm vụ được phân ở lớp. Em nghĩ rằng phần mềm có thể không là nghề tốt cho em. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Bạn ăn voi bằng cách nào? Bạn có thể nuốt toàn bộ nó trong một miếng không? Câu trả lời đúng là, “Mỗi lần một miếng.” Biểu dụ này áp dụng để đạt tới mục đích lập trình của […]

    ,
 • Vi phạm đạo đức

  Tuần trước tôi nhận được một email của một sinh viên: “Em là sinh viên khoa học máy tính làm việc cho một công ti phần mềm vào mùa hè. Do suy sụp kinh tế, kinh doanh của công ti đã bị đi xuống và người chủ đã giảm giờ làm việc của mọi công nhân tạm tuyển, và em chỉ làm việc vài giờ một tuần. Em cần làm việc để giúp gia đình em và trả tiền cho trường em. Gần đây một khách hàng gọi em và nói ông ấy thích cách em làm việc và muốn em làm lập trình và kiểm thử nào đó cho […]

    ,
 • Qui tắc học tập

  Tôi nhận được một email từ một sinh viên về qui tắc học tập. Anh ta viết: “Trong blog của thầy, thầy viết rằng sinh viên nên dành hai giờ học ở nhà cho mỗi giờ trên lớp. Nếu thầy có 15 giờ lên lớp một tuần, thầy phải lập kế hoạch 30 giờ học một tuần. Nếu thầy học năm đêm một tuần, để ra hai đêm (thứ sáu và thứ bẩy) cho các hoạt động khác như xem phim và đi chơi cùng bạn bè thì đó là sáu giờ học một đêm. Thầy có nghĩ rằng như thế là đòi hỏi quá đáng không?”   Đáp: Qui […]

    ,
 • Câu hỏi khó

  Tôi nhận được một email từ một sinh viên anh ta hỏi: “Em có nhiều cuộc phỏng vấn việc làm; em nghĩ em làm tốt cho tới khi một câu hỏi khó tới. Họ hỏi: “Kể cho tôi về bản thân bạn” và em đã không biết phải nói gì. Em giải thích cho họ về gia đình em, sở thích của em, và bạn em. Bằng cách nào đó họ dường như mất quan tâm và họ cho em ra. Em không biết cách trả lời câu hỏi này. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Đây là câu hỏi thông thường mà thường tới trong cuộc phỏng vấn việc […]

    ,
 • Bằng cấp chuyên sâu

  Tôi nhận được một email từ một sinh viên hỏi: “Năm nay em tốt nghiệp trong khoa học máy tính nhưng bố mẹ em muốn em tiếp tục học để được bằng chuyên sâu như thạc sĩ hay tiến sĩ. Thầy nghĩ có bằng chuyên sâu có tốt hơn bằng cử nhân không? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Xin đọc lại blog trước của tôi về bằng cấp chuyên sâu. Là người tốt nghiệp đại học bạn nên ra quyết định liệu đi làm và xây dựng nghề nghiệp trong phần mềm hay tiếp tục học. Bạn nên tự hỏi bản thân mình điều bạn muốn làm với giáo […]

    ,