Skip to content

16. Questions & Answers - 4. page

Phân loại này dành cho việc trả lời câu hỏi

 • Khi học sinh viện cớ

  Nhiều học sinh “mơ ước” về có việc làm tốt nhưng đó chỉ là “mơ ước” vì một số người có những cái cớ để KHÔNG làm cho mơ ước của họ thành thực tại. Tôi đã nhận được nhiều emails hỏi xin lời khuyên. Sau đây là một số câu trả lời ngắn của tôi. Khi một học sinh phàn nàn: “Em thích có việc làm tốt nhưng Khoa học máy tính quá khó.” Tôi đã trả lời: “Chẳng cái gì dễ dàng trong thế giới này. Nếu em muốn cái gì đó, em phải đưa nỗ lực của em vào để đạt tới nó và không để bất […]

    ,
 • Học về Học máy

  Một sinh viên viết cho tôi:  “Em muốn học thêm về học máy và đã xem nhiều website dạy học nhưng em bị lẫn lộn và không biết cách bắt đầu. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: “Trước khi học cái gì đó mới, em cần phải có bản kế hoạch để đi từ cơ bản tới chuyên sâu. Nếu em bắt đầu với các môn khó hay công cụ, em có thể bị lẫn lộn. Thầy biết một số học sinh bị chán nản và từ bỏ vì họ nhảy ngay vào cái gì đó bên ngoài năng lực của họ. Trước khi học về học máy em cần […]

    ,
 • JavaScript

  Đêm qua, tôi nhận được một email từ một học sinh: “Trong bài viết của thầy về các ngôn ngữ lập trình, thầy đã nhắc tới Java, Python, R, và MATLAB nhưng không nói tới JavaScript. Có vấn đề với JavaScript sao? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: “Khi tôi viết bài đó, tôi đã nghĩ về trí tuệ nhân tạo và Học máy chính là hai lớp tôi đang dạy trong học kì này. Có các ngôn ngữ lập trình khác mà tôi đã không nhắc tới như JavaScript hay Ruby cũng là tuyệt vời. Nếu em muốn xây dựng websites, em phải học JavaScript. Nó được tạo ra […]

   
 • Năm đầu ở đại học

  Tôi nhận được một email từ một sinh viên năm thứ nhất: “Bố mẹ em thích đọc blog của thầy và bảo em đi theo thầy và nếu cần, hỏi lời khuyên. Em không có câu hỏi vào lúc này nhưng thầy sẽ cho lời khuyên nào cho sinh viên năm thứ nhất?”   Đáp: “Em vào đại học để được giáo dục. Được giáo dục KHÔNG CHỈ là về thu nhận tri thức MÀ CÒN là biết bản thân em và trưởng thành là người lớn có trách nhiệm, người có thể hỗ trợ cho gia đình em và đóng góp cho xã hội của em. Là sinh viên […]

    ,
 • Kiếm việc làm

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em tốt nghiệp năm ngoái nhưng không thể tìm được việc làm. Sau khi đọc blog của thầy, em ước ao rằng em biết về nó khi ở bắt đầu đại học để em không có vấn đề này. Em đang tuyệt vọng và không biết phải làm gì. Xin thầy giúp cho.”   Đáp: Vì em không nhắc tới lĩnh vực học tập của em, thầy không biết làm sao khuyên em. Tuy nhiên, đây không phải là lúc cảm thấy tuyệt vọng mà phải có dũng cảm để tiến lên. Điều đầu tiên cần làm là nhận diện em giỏi về cái […]