Skip to content

16. Questions & Answers - 39. page

Phân loại này dành cho việc trả lời câu hỏi

 • Lập trình không viết mã

  Một sinh viên đại học viết cho tôi: “Liệu có thể tạo ra phần mềm mà không học lập trình không? Em thấy học ngôn ngữ lập trình rất khó nhưng em thích máy tính lắm.”   Đáp: Tôi không biết liệu bạn có thích làm việc với máy tính hay chơi với máy tính. Tôi cũng giả sử rằng bạn không phải là sinh viên Khoa học máy tính hay Kĩ nghệ phần mềm. Trong trường hợp đó câu trả lời của tôi là: Có, có thể tạo ra được phần mềm mà không viết mã. Có vài ngôn ngữ lập trình trực quan (VPL) giúp bạn tạo ra […]

    ,
 • Kiểm thử web

  Một sinh viên viết cho tôi: “Khác biệt gì giữa kiểm thử phần mềm và kiểm thử web? Em cần làm kiểu kiểm thử gì cho ứng dụng web? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Về căn bản, không có khác biệt giữa kiểm thử ứng dụng web và kiểm thử ứng dụng phần mềm. Người phát triển phải chắc rằng các ứng dụng của họ đáp ứng yêu cầu và có chất lượng tốt. Để phát triển phần mềm, người lập trình viết mã (nó có thể là mô đun phần mềm, trang web, hay chức năng của một trang web) và kiểm thử nó để chắc nó làm […]

   
 • Ngôn ngữ lập trình

  Một người tốt nghiệp khoa học máy tính hỏi tôi: “Em có cuộc phỏng vấn với một công ti Mĩ tuần tới qua điện thoại. Họ nói rằng lập trình là một phần của cuộc phỏng vấn. Em nên dùng ngôn ngữ lập trình nào? Em đã học Java và C++ nhưg cảm thấy thoải mái hơn với C++. Em chuẩn bị cho việc này thế này? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Ngôn ngữ lập trình họ sẽ yêu cầu bạn viết còn tuỳ vào công ti. Nếu bạn viết trong lí lịch của bạn là Java và C++, họ có thể yêu cầu bạn viết mã trong các […]

   
 • Tại sao học STEM

  Một sinh viên hỏi tôi: “Sao chúng em cần học STEM (khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học)? Điều gì xảy ra cho các lĩnh vực khác như kinh doanh, âm nhạc, nghệ thuật, lịch sử hay văn học? Hệ thống giáo dục hiện thời xuống cấp sao? Xin thầy giải thích.”   Đáp: Câu trả lời đơn giản là việc làm. STEM là nơi có phần lớn việc làm. Nếu bạn học STEM, bạn có thể có được việc làm tốt. STEM là dẫn lái then chốt của kinh tế toàn cầu hôm nay và ngày mai. Có lỗ hổng lớn giữa kĩ năng mà công ti […]

    ,
 • Tại sao học công nghệ?

  Một sinh viên hỏi tôi: “Tại sao thầy nghĩ công nghệ là quan trọng và không phải là cái gì đó khác? Dường như là thầy đang quảng cáo lĩnh vực thầy đang dạy và khuyến khích sinh viên học nó. Đó có phải là lời khuyên tốt không?”   Đáp: Ngày nay công nghệ đang ngày càng trở thành dẫn lái then chốt của kinh tế toàn cầu. Bạn kết nối với Internet rồi bạn có thể nói chuyện với bất kì ai trên thế giới bằng việc dùng Skype. Bạn liên hệ với bạn bè của bạn và chia sẻ mọi thứ qua Facebook. Bạn chụp ảnh dùng […]

    ,