Skip to content

16. Questions & Answers - 39. page

Phân loại này dành cho việc trả lời câu hỏi

 • Học cái gì?

  Một học sinh trung học viết cho tôi: “Tình cờ em thấy website của thầy và thích thú đọc các bài viết của thầy cho dù em không hiểu được một số bài thật rõ. Em sẽ vào đại học tháng chín này nhưng em vẫn không chắc về học ở khu vực nào. Em muốn có việc làm tốt khi tốt nghiệp khỏi đại học. Thầy có thể cho em vài lời khuyên được không.”   Câu trả lời của tôi:  Nếu bạn đọc các bài trong website của tôi, có lẽ bạn biết quan điểm của tôi về công nghệ thông tin. Lời khuyên của tôi là đơn […]

    ,
 • Kiểm thử phần mềm

  Một sinh viên viết cho tôi: “Có mức tri thức cơ bản mà mọi người kiểm thử đều cần không? Liệu có thể làm việc như người kiểm thử mà không có bằng đại học được không?”   Đáp: Có hai kiểu tri thức: tri thức giáo dục là điều trường dạy cho bạn và tri thức theo kinh nghiệm là điều bạn quan tâm tới cái gì đó và sẵn lòng học thêm bằng việc thực tế làm nó. Nhiều công ti thuê người để làm việc như người kiểm thử mà không có bằng đại học, chừng nào họ vẫn có kĩ năng này (từ các trường hướng […]

   
 • Chất lượng phần mềm

  Một sinh viên hỏi: “Chất lượng phần mềm là gì? Bạn em bảo em chất lượng nghĩa là phần mềm không có lỗi nhưng thầy giáo của em nói chất lượng là đạt tới sự thoả mãn của khách hàng. Ai đúng?”   Đáp: Có nhiều định nghĩa về chất lượng phần mềm tuỳ the các cách nhìn khác nhau. Từ cách nhìn của khách hàng, chất lượng có thể được xác định là việc đáp ứng nhu cầu của họ và đạt tới thoả mãn của họ. Từ cách nhìn của người phát triển, chất lượng có thể được định nghĩa là phần mềm được thiết kế tốt thế […]

   
 • Tại sao liên tục học tập

  Một sinh viên gửi cho tôi một email: “Em tốt nghiệp với bằng khoa học máy tính và tìm được việc làm tốt như người phát triển phần mềm. Em không hiểu tại sao thầy khuyến khích sinh viên học sau khi có bằng và có việc làm tốt? Có phải lí do là các giáo sư cần sinh viên để giữ việc làm của họ không?”   Đáp: Để tôi hỏi bạn vài câu hỏi: “Việc làm của bạn sẽ khác biệt thế nào năm năm sau so với bây giờ? Bạn có nghĩ bạn sẽ làm cùng một việc mãi không?  Ngay cả việc làm của bạn có […]

    ,
 • Vấn đề đạo đức

  Hôm qua tôi nhận được một email người gửi viết: “Em là sinh viên máy tính năm thứ ba đang làm việc bán thời cho một công ti phần mềm. Công ti này không trả lương nhiều nhưng em cần làm việc để trả tiền cho đại học và giúp đỡ bố mẹ em. Gần đây một người quản lí của một công ti đối thủ cạnh tranh liên hệ với em một cách cá nhân và muốn thuê em làm việc. Ông ấy hỏi em liệu em có sẵn lòng cho ông ấy thông tin tài chính của công ti của em, danh sách tên các khách hàng, và […]

    ,