Skip to content

16. Questions & Answers - 39. page

Phân loại này dành cho việc trả lời câu hỏi

 • Câu hỏi khó

  Tôi nhận được một email từ một sinh viên anh ta hỏi: “Em có nhiều cuộc phỏng vấn việc làm; em nghĩ em làm tốt cho tới khi một câu hỏi khó tới. Họ hỏi: “Kể cho tôi về bản thân bạn” và em đã không biết phải nói gì. Em giải thích cho họ về gia đình em, sở thích của em, và bạn em. Bằng cách nào đó họ dường như mất quan tâm và họ cho em ra. Em không biết cách trả lời câu hỏi này. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Đây là câu hỏi thông thường mà thường tới trong cuộc phỏng vấn việc […]

    ,
 • Bằng cấp chuyên sâu

  Tôi nhận được một email từ một sinh viên hỏi: “Năm nay em tốt nghiệp trong khoa học máy tính nhưng bố mẹ em muốn em tiếp tục học để được bằng chuyên sâu như thạc sĩ hay tiến sĩ. Thầy nghĩ có bằng chuyên sâu có tốt hơn bằng cử nhân không? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Xin đọc lại blog trước của tôi về bằng cấp chuyên sâu. Là người tốt nghiệp đại học bạn nên ra quyết định liệu đi làm và xây dựng nghề nghiệp trong phần mềm hay tiếp tục học. Bạn nên tự hỏi bản thân mình điều bạn muốn làm với giáo […]

    ,
 • Xin hỏi về cách đo

  Hỏi: Tôi xin hỏi vấn đề sau, tôi muốn định nghĩa 1 số đo cho các dự án. Nhưng như tôi thấy, các số đo như UCP, LOC, FP chỉ đo kích cỡ giai đoạn phát triển, hay nói cách khác là kích cỡ sản phẩm hơn là kích cỡ một dự án. Trong khi, ở cương vị 1 Quản trị dự án, tôi thấy có nhiều giai đoạn như giai đoạn lấy yêu cầu hay giai đoạn triển khai rất khó tính kích cỡ được, mà lúc Monitor dự án tôi rất muốn tính được khối lượng (kích cỡ) hoàn thành (dựa trên khối lượng dự án chứ khối […]

    ,
 • Việc làm mới

  Một sinh viên đại học viết cho tôi: “Em mới tốt nghiệp trong quản trị kinh doanh và có được việc làm với một công ti nước ngoài ở nước em. Em lo lắng vì em không biết cách công ti nước ngoài hoạt động. Tiếng Anh của em thì tốt và em muốn thành công trong nghề nghiệp mới của em. Thầy có lời khuyên nào cho em không?”   Đáp: Chúc mừng bạn, bây giờ bạn đã tốt nghiệp và có việc làm tốt. Tôi chắc bố mẹ bạn tự hào về bạn. Trước khi bạn tiêu tấm séc đầu tiên của bạn, xin nhớ mua cho họ […]

    ,
 • Giám định, kiểm điểm và duyệt thảo phần mềm

  Một sinh viên hỏi tôi: “Thầy có thể nói cho em sự khác biệt giữa duyệt thảo, kiểm điểm và giám định phần mềm không. Phương pháp nào là tốt hơn và tại sao có nhiều phương pháp thế?”   Đáp: Có vài phương pháp để nhận diện các lỗi trong phát triển phần mềm (kiểm điểm, duyệt thảo và giám định). Hiệu quả nhất là giám định chính thức phần mềm hay giám định Fagan vì nó được Michael Fagan của IBM phát triển trong những năm 70. Theo phương pháp này, giám định phải là chính thức; tài liệu định để được giám định phải được chuẩn bị […]

    ,