Skip to content

16. Questions & Answers - 37. page

Phân loại này dành cho việc trả lời câu hỏi

 • Cách đo và độ đo

  Tôi nhận được một email người gửi viết: “Cái gì là khác biệt giữa cách đo và độ đo và có bao nhiêu cách đo hay độ đo phần mềm?”   Đáp: Theo định nghĩa cách đo là một chuẩn hay một đơn vị đo chẳng hạn: Số các lỗi, số các dòng mã nguồn (SLOC). Độ đo là một chỉ báo được tính toán dựa trên hai hay nhiều cách đo. Chẳng hạn, số lỗi trên một nghìn dòng mã (KSLOC). Như bạn có thể thấy hai hay nhiều cách đo tạo nên một độ đo và hai hay nhiều độ đo cung cấp cho bạn thông tin. Chẳng […]

    ,
 • Phần mềm, hệ thống và người-tháng

  Tôi nhận được một email người gửi viết: “Chương trình phần mềm khác gì với sản phẩm phần mềm? Phần mềm hệ thống khác gì với hệ thống phần mềm? Người-tháng là gì trong dự án phần mềm và làm sao tính được nó?”   Đáp: Chương trình phần mềm là tập hợp các lệnh (mã) được người phát triển tạo ra để thực hiện cái gì đó. Sản phẩm phần mềm là chương trình được phát triển tương ứng với yêu cầu được làm tài liệu để thực hiện chức năng nào đó, nó phải được kiểm thử đầy đủ để chạy trong môi trường nào đó. Phần mềm […]

   
 • Học ở Mĩ

  Hôm qua, một học sinh viết cho tôi: “Em muốn lấy bằng thạc sĩ ở Mĩ, và em thấy nhiều trường trực tuyến và đại học học theo thư cung cấp các bằng cấp và cho phép em vẫn ở nước mình mà học được. Điều đó là có thể được không? Thầy nghĩ thế nào? Xin thầy lời khuyên.”    Đáp: Lấy bằng thạc sĩ yêu cầu đầu tư lớn về thời gian, nỗ lực của bạn và tiền bạc của gia đình bạn. Theo điều tôi biết, không có chuyện kiếm bằng Mĩ bằng chương trình trực tuyến hay qua thư mà không phải đi tới Mĩ đâu. […]

    ,
 • Cuộc sống đại học

  Một sinh viên năm thứ nhất đã viết cho tôi: “Em rất quan tâm tới chương trình kĩ nghệ phần mềm CMU nhưng bạn em bảo em rằng nó khó lắm. Nhiều người đã học nó phải chuyển sang chương trình khác dễ hơn. Thầy nghĩ thế nào? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Giáo dục là đầu tư về tiền bạc, nỗ lực của bạn và tiền bạc để dành cho tương lai tốt hơn. Nó KHÔNG phải là cái gì đó bạn muốn phí hoài. Như tôi đã viết trong nhiều bài trước đây rằng sinh viên phải tìm ra điều họ thực sự thích bởi vì nếu […]

    ,
 • Kĩ năng mềm

  Một sinh viên hỏi tôi trong một email: “Có bao nhiêu “kĩ năng mềm” và làm sao em phát triển được chúng? Kĩ năng nào là quan trọng nhất cho người phát triển phần mềm? Có các trường dạy kĩ năng mềm hay có bằng cấp về kĩ năng mềm không? Xin thầy cho lời khuyên.”   Đáp: “Kĩ năng mềm” hay “kĩ năng liên con người” là sự thành thạo mà mọi người áp dụng khi tương tác lẫn nhau. Có nhiều “kĩ năng mềm” như kĩ năng trao đổi, kĩ năng giải quyết xung đột, kĩ năng thương lượng, kĩ năng tư duy chiến lược, kĩ năng xây dựng […]

    ,