Skip to content

16. Questions & Answers - 36. page

Phân loại này dành cho việc trả lời câu hỏi

 • Khu vực nào sẽ nóng?

  Tuần trước, một sinh viên năm thứ nhất ở Trung Quốc hỏi tôi: “Công nghệ thông tin là lĩnh vực lớn với nhiều miền đặc biệt. Em nên tập trung vào miền nào để khi em tốt nghiệp trong bốn năm nữa kể từ bây giờ, em sẽ có khả năng có việc làm tốt? Nếu em muốn làm việc ở Mĩ hay châu Âu tôi cần làm gì khác nữa?”   Tôi bảo anh ta: “Khó mà dự đoán được tương lai vì công nghệ thay đổi nhanh chóng nhưng dựa trên điều đang xảy ra ngày nay, tôi tin rằng công nghệ di động và tính toán mây […]

   
 • Tại sao vào đại học

  Một sinh viên hỏi tôi: “Tại sao tôi cần vào đại học? Tại sao tôi phải học nhiều lớp trong bốn năm để làm việc trong công nghiệp phần mềm khi tôi có thể học lớp lập trình trong vài tháng và vẫn có khả năng tìm được việc của người lập trình?”   Câu trả lời của tôi: “Đại học KHÔNG dành cho mọi người. Mọi người có thể làm việc tốt mà KHÔNG CÓ giáo dục đại học nếu tất cả mọi điều người ta muốn là “VIỆC LÀM”. Có đào tạo hướng nghề mà bạn có thể học kĩ năng đặc thù trong vài tháng và đi […]

    ,
 • Người kiểm thử và người lập trình

  Một độc giả gửi cho một email: “Tôi thích bài viết của thầy về “Người kiểm thử trong dự án Agile” nhưng đấy là dễ cho thầy nói về làm việc tổ thôi. Là người kiểm thử, tôi thường thấy khó làm việc với người lập trình. Tôi càng tìm ra khiếm khuyết và báo cáo cho người quản lí, họ càng ghét tôi hơn nhưng tôi chỉ làm việc của mình. Người lập trình không thích người kiểm thử và chúng tôi không thích họ. Làm sao chúng tôi có thể xây dựng được cách làm việc tổ trong tình huống này?”   Trả lời: Không ai muốn nghe […]

    ,
 • Tài liệu kiểm thử

  Một độc giả gửi cho tôi một email sau khi đọc bài “Người kiểm thử mới cần gì?” Người đó viết “Trong nghề của tôi như người kiểm thử, tôi chưa bao giờ thấy bất kì tài liệu kiểm thử nào. Người kiểm thử bao giờ cũng bận rộn, không có thời gian cho bất kì cái gì khác. Người kiểm thử có cần làm tài liệu không? Tài liệu kiểm thử có quan trọng không? Xin làm ơn giải thích.”   Đáp: Tôi biết rằng có những người kiểm thử chưa bao giờ thấy tài liệu kiểm thử và chưa bao giờ viết ra tài liệu như thế. Tôi […]

   
 • Qui trình phần mềm

  Tôi nhận được một email mà người gửi hỏi: “Khác biệt giữa qui trình phần mềm và qui trình được xác định là gì? Khác biệt giữ qui trình được xác định và qui trình cá nhân là gì?”   Theo định nghĩa, “Qui trình phần mềm” là trình tự các bước mà người kĩ sư phần mềm PHẢI TUÂN THEO để làm công việc của mình (cái gì và cái gì tiếp) nhưng KHÔNG xác định cách làm nó. Chẳng hạn bạn phải thiết kế trước viết mã và viết mã trước kiểm thử. Nó KHÔNG cho bạn biết cách thiết kế hay cách viết mã. “Qui trình được […]

    ,