Skip to content

16. Questions & Answers - 35. page

Phân loại này dành cho việc trả lời câu hỏi

 • Giáo dục đại học

  Tôi nhận được một email người gửi viết: “Tại sao thầy nghĩ giáo dục đại học là đầu tư tốt nhất? Cả Bill Gates lẫn Steve Jobs đều không tốt nghiệp đại học nhưng cả hai đều rất giầu và có nhiều người tốt nghiệp đại học vẫn thất nghiệp, người phí hoài nhiều tiền cho trường của họ. Câu hỏi của tôi là: Giáo dục đại học có xứng với điều đó không?”   Đáp: Bạn bị lẫn lộn giáo dục đại học để trở nên giầu có. Những người như Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg rời trường để quản lí công ti của họ, KHÔNG phải bởi […]

   
 • Trở lại đại học

  Tôi nhận được một email người gửi viết: “Em vào đại học ba năm trước nhưng đã không học tốt cho nên em bỏ học sau một năm. Em học vài môn lập trình và có khả năng làm việc như người lập trình. Em muốn chuyển lên vị trí tốt hơn nhưng mọi việc làm em muốn đều yêu cầu nhiều tri thức và kĩ năng hơn em có. Phần lớn đều yêu cầu bằng đại học nhưng em sợ thất bại lần nữa? Thầy có lời khuyên nào không?”   Đáp: Có thể là ba năm trước bạn đã không sẵn sàng cho đại học. Có thể là […]

   
 • Học cái gì?

  Một học sinh trung học viết cho tôi: “Tình cờ em thấy website của thầy và thích thú đọc các bài viết của thầy cho dù em không hiểu được một số bài thật rõ. Em sẽ vào đại học tháng chín này nhưng em vẫn không chắc về học ở khu vực nào. Em muốn có việc làm tốt khi tốt nghiệp khỏi đại học. Thầy có thể cho em vài lời khuyên được không.”   Câu trả lời của tôi:  Nếu bạn đọc các bài trong website của tôi, có lẽ bạn biết quan điểm của tôi về công nghệ thông tin. Lời khuyên của tôi là đơn […]

    ,
 • Kiểm thử phần mềm

  Một sinh viên viết cho tôi: “Có mức tri thức cơ bản mà mọi người kiểm thử đều cần không? Liệu có thể làm việc như người kiểm thử mà không có bằng đại học được không?”   Đáp: Có hai kiểu tri thức: tri thức giáo dục là điều trường dạy cho bạn và tri thức theo kinh nghiệm là điều bạn quan tâm tới cái gì đó và sẵn lòng học thêm bằng việc thực tế làm nó. Nhiều công ti thuê người để làm việc như người kiểm thử mà không có bằng đại học, chừng nào họ vẫn có kĩ năng này (từ các trường hướng […]

   
 • Chất lượng phần mềm

  Một sinh viên hỏi: “Chất lượng phần mềm là gì? Bạn em bảo em chất lượng nghĩa là phần mềm không có lỗi nhưng thầy giáo của em nói chất lượng là đạt tới sự thoả mãn của khách hàng. Ai đúng?”   Đáp: Có nhiều định nghĩa về chất lượng phần mềm tuỳ the các cách nhìn khác nhau. Từ cách nhìn của khách hàng, chất lượng có thể được xác định là việc đáp ứng nhu cầu của họ và đạt tới thoả mãn của họ. Từ cách nhìn của người phát triển, chất lượng có thể được định nghĩa là phần mềm được thiết kế tốt thế […]