Skip to content

16. Questions & Answers - 32. page

Phân loại này dành cho việc trả lời câu hỏi

 • Nghề nghiệp và việc làm

  Một sinh viên năm thứ nhất viết cho tôi: “Em đã đọc blog của thầy về lập kế hoạch nghề nghiệp nhưng em vẫn không biết em muốn làm gì hay em nên chọn học lĩnh vực nào? Xin thầy giúp đỡ.”   Đáp: Là thanh niên, việc biết điều bạn thực sự muốn làm với cuộc đời bạn cần thời gian Nó là quá trình khám phá vì bạn vẫn đang trưởng thành. Tuy nhiên vì bạn sắp vào đại học, bạn phải đặt phương hướng cho việc học của bạn. Bạn không nên phí thời gian bằng việc chuyển từ lĩnh vực nọ sang lĩnh vực kia chừng […]

    ,
 • Người kiểm thử và người phát triển

  Một người kiểm thử viết cho tôi: “Em đã làm việc rất chăm chỉ để kiểm thử mọi thứ, nhưng phần mềm vẫn không làm việc như được mong đợi. Em thấy rằng người phát triển đã thay đổi thiết kế và mã mà không nói cho em cho nên kịch đoạn kiểm thử của em không làm việc. Điều này thường xảy ra trong công ti của em và phần lớn người kiểm thử đều thất vọng. Chúng em có thể làm gì? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Phần mềm thay đổi khi người phát triển đổi mã của họ để đáp ứng cho những thay đổi yêu […]

    ,
 • Gia tốc của Big Data

  Một người phát triển viết cho tôi: “Em thích blog của thầy về Big Data. Em hiểu khối lượng của Big Data; sự đa dạng của dữ liệu như có cấu trúc và phi cấu trúc, nhưng em không hiểu vấn đề gia tốc – velocity. Xin thầy giải thích.”   Đáp: Có ba yếu tố then chốt của Big Data (Ba chữ V: Volume, Variety và Velocity.) Velocity – gia tốc – nghĩa là dữ liệu thay đổi và tăng trưởng nhanh. Nó ngày càng lớn lên theo thời gian. Chẳng hạn, mọi người thêm dữ liệu vào trong websites của họ mọi lúc và nó tăng lên nhanh […]

    , ,
 • Lập kế hoạch dự án phần mềm

  Một người phát triển phần mềm hỏi tôi: “Sao nhiều dự án phần mềm vẫn thất bại mặc dầu người quản lí dự án đã lập kế hoạch cho chúng cẩn thận rồi?”   Đáp: Có nhiều lí do làm cho dự án phần mềm thất bại và phần lớn phụ thuộc vào kĩ năng của người quản lí dự án. Trong các dự án phi phần mềm, người quản lí lập kế hoạch dự án nhưng trong phần mềm, lập kế hoạch là hoạt động tổ chứ không là hoạt động cá nhân. Đây là quan niệm sai phổ biến trong nhiều chương trình đào tạo nơi mọi người […]

    ,
 • Dữ liệu lớn và khai phá dữ liệu

  Một sinh viên viết cho tôi: “Với em dường như Big Data là cái tên mới cho Khai phá dữ liệu, chỉ xử lí nhiều dữ liệu. Em có đúng không? Khác biệt là gì giữa Big Data và khai phá dữ liệu? Xin thầy giải thích.”   Đáp: Có khác biệt giữa dữ liệu lớn và khai phá dữ liệu. Nhiều người tin khai phá khối lượng dữ liệu lớn là Big Data và điều đó là KHÔNG đúng. Chúng ta hãy bắt đầu với định nghĩa đơn giản về Khai phá dữ liệu và Dữ liệu lớn. Khai phá dữ liệu là quá trình phân tích dữ liệu […]

    , ,