Skip to content

16. Questions & Answers - 32. page

Phân loại này dành cho việc trả lời câu hỏi

 • Học ở Mĩ

  Hôm qua, một học sinh viết cho tôi: “Em muốn lấy bằng thạc sĩ ở Mĩ, và em thấy nhiều trường trực tuyến và đại học học theo thư cung cấp các bằng cấp và cho phép em vẫn ở nước mình mà học được. Điều đó là có thể được không? Thầy nghĩ thế nào? Xin thầy lời khuyên.”    Đáp: Lấy bằng thạc sĩ yêu cầu đầu tư lớn về thời gian, nỗ lực của bạn và tiền bạc của gia đình bạn. Theo điều tôi biết, không có chuyện kiếm bằng Mĩ bằng chương trình trực tuyến hay qua thư mà không phải đi tới Mĩ đâu. […]

    ,
 • Cuộc sống đại học

  Một sinh viên năm thứ nhất đã viết cho tôi: “Em rất quan tâm tới chương trình kĩ nghệ phần mềm CMU nhưng bạn em bảo em rằng nó khó lắm. Nhiều người đã học nó phải chuyển sang chương trình khác dễ hơn. Thầy nghĩ thế nào? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Giáo dục là đầu tư về tiền bạc, nỗ lực của bạn và tiền bạc để dành cho tương lai tốt hơn. Nó KHÔNG phải là cái gì đó bạn muốn phí hoài. Như tôi đã viết trong nhiều bài trước đây rằng sinh viên phải tìm ra điều họ thực sự thích bởi vì nếu […]

    ,
 • Kĩ năng mềm

  Một sinh viên hỏi tôi trong một email: “Có bao nhiêu “kĩ năng mềm” và làm sao em phát triển được chúng? Kĩ năng nào là quan trọng nhất cho người phát triển phần mềm? Có các trường dạy kĩ năng mềm hay có bằng cấp về kĩ năng mềm không? Xin thầy cho lời khuyên.”   Đáp: “Kĩ năng mềm” hay “kĩ năng liên con người” là sự thành thạo mà mọi người áp dụng khi tương tác lẫn nhau. Có nhiều “kĩ năng mềm” như kĩ năng trao đổi, kĩ năng giải quyết xung đột, kĩ năng thương lượng, kĩ năng tư duy chiến lược, kĩ năng xây dựng […]

    ,
 • Ích lợi của Agile

  Một sinh viên gửi email cho tôi: “Ưu điểm của phương pháp Agile là gì so với các phương pháp khác? Làm sao em so sánh được phương pháp này với các phương pháp khác?”   Đáp: Xin đọc các bài viết trước đây của tôi về phát triển phần mềm Agile. Như tôi đã nhắc tới trước đây, Agile là rất tốt cho dự án nhỏ nơi các yêu cầu không được xác định rõ và có thể thay đổi thường xuyên. Với phương pháp này, bạn phải chia yêu cầu ra thành những nhiệm vụ nhỏ mà có thể dễ dàng quản lí, và được đo. Cũng như […]

    ,
 • Phần mềm hại

  Một sinh viên năm thứ nhất hỏi tôi: “Phần mềm hại là gì? Làm sao thầy bảo vệ máy tính của thầy khỏi phần mềm xấu? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Phần mềm hại Malware (Malicious Software) là phần mềm được thiết kế để thẩm lậu vào máy tính mà không có sự cho phép của người chủ. Nó là một từ chung nói tới vi rut, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo, phần mềm giả mạo và nhiều thứ. Bạn cần hiểu về điều bạn đang làm để bảo vệ máy tính của bạn khỏi những đe doạ này. Virus là một chương trình có thể […]