Skip to content

16. Questions & Answers - 31. page

Phân loại này dành cho việc trả lời câu hỏi

 • Lập kế hoạch dự án phần mềm

  Một người phát triển phần mềm hỏi tôi: “Sao nhiều dự án phần mềm vẫn thất bại mặc dầu người quản lí dự án đã lập kế hoạch cho chúng cẩn thận rồi?”   Đáp: Có nhiều lí do làm cho dự án phần mềm thất bại và phần lớn phụ thuộc vào kĩ năng của người quản lí dự án. Trong các dự án phi phần mềm, người quản lí lập kế hoạch dự án nhưng trong phần mềm, lập kế hoạch là hoạt động tổ chứ không là hoạt động cá nhân. Đây là quan niệm sai phổ biến trong nhiều chương trình đào tạo nơi mọi người […]

    ,
 • Dữ liệu lớn và khai phá dữ liệu

  Một sinh viên viết cho tôi: “Với em dường như Big Data là cái tên mới cho Khai phá dữ liệu, chỉ xử lí nhiều dữ liệu. Em có đúng không? Khác biệt là gì giữa Big Data và khai phá dữ liệu? Xin thầy giải thích.”   Đáp: Có khác biệt giữa dữ liệu lớn và khai phá dữ liệu. Nhiều người tin khai phá khối lượng dữ liệu lớn là Big Data và điều đó là KHÔNG đúng. Chúng ta hãy bắt đầu với định nghĩa đơn giản về Khai phá dữ liệu và Dữ liệu lớn. Khai phá dữ liệu là quá trình phân tích dữ liệu […]

    , ,
 • Học kĩ năng Big Data ở đâu

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em là sinh viên năm thứ ba trong Khoa học máy tính. Em muốn học thêm về Big Data nhưng em cần kĩ năng nào để kiếm được việc làm trong khu vực này? Em có thể học những kĩ năng này ở đâu? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Có vài phân loại trong nghề nghiệp về Big Data tuỳ theo bằng cấp và kĩ năng. Tuy nhiên tất cả chúng đều hội tụ vào phân tích khối lượng lớn dữ liệu với đa dạng kiểu để tìm ra xu hướng và hình mẫu mà có thể tiết lộ thông tin có giá […]

    , ,
 • Hỏi câu hỏi

  Sau khi đăng bài: “Học tích cực với câu hỏi”, tôi nhận được một email từ một thầy giáo, thầy đó viết: “Dễ yêu cầu học sinh nói cho thầy điều họ đã học nếu thầy dạy lịch sử, văn học hay kinh doanh vì có một số sự kiện để nói nhưng tôi đang dạy toán và những câu hỏi đó không nhận được mấy đáp ứng từ học sinh. Có câu hỏi khác nào không?”   Đáp: Lí do bạn hỏi câu hỏi này là để bắt đầu thảo luận trên lớp và để học sinh nói cho bạn hiểu biết của họ về điều bạn đã dạy. […]

    ,
 • Cơ hội tốt nghiệp

  Một người bạn hỏi tôi về  việc làm cho con mình sẽ tốt nghiệp vào tháng bẩy. Anh ấy muốn biết tôi tìm khả năng gì khi tôi thuê người vào làm việc cho công ti tôi. Tôi bảo anh ấy rằng bên cạnh tri thức chung mà sinh viên học được tại trường, tôi tìm những người có thể áp dụng tri thức nghiệp vụ vào công việc của họ. Những người được chọn đó phải biết rõ mọi khía cạnh của nghiệp vụ để nhận định điểm mạnh và điểm yếu, thấy trước các cơ hội và rủi ro, và nhận diện các vấn đề. Họ phải hiểu […]

    ,