Skip to content

16. Questions & Answers - 3. page

Phân loại này dành cho việc trả lời câu hỏi

 • Kĩ năng quan trọng cho sinh viên công nghệ thông tin

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em ghi danh vào chương trình Quản lí hệ thông tin. Em chọn lĩnh vực học tập nảy dựa trên lời khuyên từ blog của thầy và em muốn thành công trong nghề này. Em cần cái gì để đạt tới mục đích nghề nghiệp của em? Xin thầy cho em vài lời khuyên.”   Đáp: Tôi mừng là em đã chọn một chọn lựa nghề tốt. Có một khía cạnh quan trọng của Quản lí hệ thông tin mà không mấy sinh viên chú ý tới, đó là hiểu biết toàn diện về kinh doanh toàn cầu và xu hướng công nghệ. Ngày […]

    ,
 • Khác biệt giữa Khoa học máy tính và Quản lí hệ thông tin

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em sẽ vào đại học sang năm và gặp khó khăn trong chọn lựa giữa chương trình Khoa học máy tính (CS) và Quản lí hệ thông tin (ISM). Khác biệt gì giữa hai chương trình này? Bạn em bảo em rằng chúng là một. Xin thầy giúp.”   Đáp: Khoa học máy tính và Quản lí hệ thông tin KHÔNG phải là một. Khoa học máy tính hội tụ vào lập trình và thuật toán để cho sinh viên tri thức toàn diện và kĩ năng có thể được áp dụng vào công việc phát triển phần mềm. Quản lí hệ thông tin […]

   
 • Lời khuyên cho nhà doanh nghiệp

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em muốn trở thành nhà doanh nghiệp và bắt đầu công ti riêng của em thay vì phí hoài thời gian của em ở đại học. Làm sao em bắt đầu một công ti? Em cần lời khuyên của thầy. Xin thầy giúp.”   Đáp: Khởi nghiệp là cuộc hành trình dài yêu cầu nhiều nỗ lực, cam kết và quyết tâm. Em không nên quyết định trở thành nhà doanh nghiệp vì em mệt mỏi với trường; em phải không quyết định trở thành nhà doanh nghiệp bởi vì em cần việc làm, hay em muốn được giầu.  Nhiều sinh viên tin rằng […]

    ,
 • Cải tiến kĩ năng viết mã

  Một sinh viên viết cho tôi: “Là sinh viên năm thứ nhất trong Quản lí hệ thông tin (ISM), em thích lớp nhập môn nhưng sợ lớp viết mã. Em thất vọng mọi lần em phải viết mã và em lo nghĩ rằng em có thể trượt. Xin thầy giúp cho.”   Đáp: Cách tốt nhất để vượt qua vấn đề viết mã là bắt đầu với cái gì đó đơn giản. Chẳng hạn, thử viết vài dòng mã để thực hiện điều đơn giản. Bạn phải học cách chia các nhiệm vụ phức tạp thành các mảnh đơn giản và viết mã chúng một cách tách bạch. Chọn mảnh […]

   
 • Kinh doanh trong app di động

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em muốn là một nhà doanh nghiệp và bắt đầu công ti riêng của em. Em đã phát triển nhiều app di động nhưng ngày nay mọi người không trả tiền cho app di động nữa. Làm sao em làm được tiền như một nhà doanh nghiệp? Xin thầy giúp cho.”   Đáp: Ngày nay phần lớn các app di động không tính tiền nhưng làm ra tiền dựa trên thu nhập quảng cáo. Bạn không cần bán app của bạn cho người dùng nhưng vẫn làm ra tiền trên quảng cáo. Tất nhiên, làm ra tiền từ công ti quảng cáo là không […]