Skip to content

16. Questions & Answers - 3. page

Phân loại này dành cho việc trả lời câu hỏi

 • Kĩ nghệ vũ trụ

  Một học sinh trung học viết cho tôi: “Em có được học bổng sang Australia để học về Kĩ nghệ vũ trụ. Em muốn biết em cần chuẩn bị cái gì cho nó. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Kĩ sư vũ trụ là thuật ngữ chung dành cho những người thiết kế, kiểm thử và giám sát chế tạo máy bay, con tàu không gian, và tên lửa. Những người làm việc với máy bay được gọi là kĩ sư hàng không, và những người làm việc với con tầu không gian là những kĩ sư vũ trụ. Kĩ nghệ vũ trụ là lĩnh vực rất rộng với nhiều […]

   
 • Giáo dục có cần không?

  Một học sinh trung học viết cho tôi: “Vì có nhiều người tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp và người tốt nghiệp có việc làm trả lương thấp không thể nuôi nổi bản thân họ, câu hỏi của em là: “Giáo dục đại học có cần không? Có cách nào tốt hơn để làm ra tiền ngoài việc vào đại học? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Đại học KHÔNG dành cho mọi người nhưng trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ này, giáo dục đại học quả có cho em lợi thế hơn người khác, với giả định rằng em chọn lĩnh vực học tập đúng. […]

    ,
 • Giúp người khác

  Tuần trước, tôi nhận được một email mà một sinh viên đại học viết: “Là sinh viên năm thứ ba trong Khoa học máy tính em muốn dùng tri thức của em để làm cái gì đó tốt nhưng bạn em nói đó là “ý tưởng cao quí” nhưng không thực tế vì em cần kiếm sống và cần có nhiều tiền trước khi em có thể giúp được người khác. Xin thầy lời khuyên.“   Đáp: “Em có thể giúp nhiều người bằng đam mê và lòng tốt của em. Em KHÔNG phải đợi cho tới khi em có tiền để làm bất kì cái gì. Cơ hội giúp […]

    ,
 • Toán là nền tảng của kĩ nghệ

  Đêm qua tôi nhận được một email từ một học sinh viết: “Em mới được nhận vào chương trình Kĩ nghệ phần mềm tại đại học. Em không biết liệu em sẽ có khả năng kết thúc chương trình này được không vì em sợ toán. Bạn em nói không có kĩ năng toán giỏi, em không thể hoàn thành được chương trình này? Điều đó có đúng không? Em có thể học kĩ nghệ mà không học môn toán không? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: “Là kĩ sư phần mềm, em cần có tri thức tốt về toán. Cả lập trình và kĩ nghệ đều là về logic […]

   
 • Giáo dục, tiền bạc và hạnh phúc

  Một học sinh viết cho tôi: “Gia đình em bảo em rằng em cần đi học, có việc làm, làm ra nhiều tiền, và hạnh phúc. Tại sao em cần đi học để hạnh phúc? Em có thể làm cái gì khác để hạnh phúc hơn không?  Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Em đi học để được giáo dục. Mục đích của giáo dục là giúp em hiểu thế giới mà em đang sống và trách nhiệm của em với bản thân em, với gia đình em, với đất nước em, và với thế giới. Em càng có nhiều giáo dục, em càng được thông tin nhiều hơn về […]

    ,