Skip to content

16. Questions & Answers - 3. page

Phân loại này dành cho việc trả lời câu hỏi

 • Cải tiến kĩ năng mềm

  Một cựu sinh viên viết cho tôi: “Sau ba năm làm việc như người phát triển phần mềm cho một công ti, em được đề bạt lên làm người quản lí dự án. Em hài lòng nhưng cũng lo nghĩ vì em không biết em cần gì để thành công ở vị trí mới này. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Quản lí dự án là về việc có “nửa” kĩ năng kĩ thuật và “nửa” kĩ năng mềm.  Người quản lí dự án giỏi biết cách làm việc với khách hàng để lấy được yêu cầu, lập kế hoạch dự án tương ứng với ước lượng tốt, và lịch […]

    ,
 • Học quản trị kinh doanh ở hải ngoại

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em đang lập kế hoạch sang Mĩ học Quản trị kinh doanh, nhưng bác em bảo em rằng Kinh doanh KHÔNG phải la lĩnh vực học tập STEM, và em sẽ không có khả năng ở lại và làm việc ở đó. Quản trị kinh doanh có phải là lĩnh vực STEM hay không? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Quản trị kinh doanh KHÔNG phải là các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) nhưng nó là một trong những lĩnh vực học tập phổ biến nhất trong các đại học Mĩ. Có nhiều sinh viên ghi danh […]

   
 • Thời gian học STEM

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em sẽ vào đại học sang năm. Bố mẹ em muốn em học Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) nhưng mối quan tâm của em là trong văn học và nghệ thuật. Em là sinh viên giỏi cả về toán và khoa học và bao giờ cũng đạt điểm đầu trong lớp, nhưng em cũng có đam mê mạnh về văn học và ước ao là nhà văn. Em bị giằng xé giữa ước muốn của bố mẹ em hay theo đuổi mối quan tâm của em. Em tin rằng mình nên học những thứ mà mình yêu thích và […]

   
 • Tìm việc làm

  Một sinh viên năm thứ tư viết cho tôi: “Em sẽ tốt nghiệp tháng sáu này trong Khoa học máy tính nhưng vẫn chưa có đề nghị việc làm nào. Em đã xin vào nhiều công ti nhưng không có cuộc phỏng vấn bào. Em lo lắng và không biết phải làm gì. Xin thầy giúp cho.”   Đáp: Email của em là từ một đại học Mĩ, cho nên tôi giả định rằng em đang tốt nghiệp từ một trường Mĩ. Theo báo cáo công nghiệp gần đây, có nhiều cơ hội việc làm STEM hơn cho những người đủ phẩm chất cho việc làm này, và không có […]

   
 • Lĩnh vực kĩ nghệ hoá học

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em lập kế hoạch sang Mĩ để học Kĩ nghệ Hoá học là một trong những lĩnh vực học tập trong STEM. Toàn cảnh nghề nghiệp của kĩ sư hoá học là gì và em có thể làm được bao nhiêu tiền? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Khi bạn chọn một lĩnh vực học tập, bạn nên nghiên cứu cẩn thận và chỉ quyết định khi bạn có mọi thông tin. Điều quan trọng là làm nhiều nghiên cứu hơn vi đó là nghề nghiệp của bạn và tương lai của bạn. Đặc biệt nếu bạn học tập ở nước ngoài vì điều […]