Skip to content

16. Questions & Answers - 3. page

Phân loại này dành cho việc trả lời câu hỏi

 • Năm đầu ở đại học

  Tôi nhận được một email từ một sinh viên năm thứ nhất: “Bố mẹ em thích đọc blog của thầy và bảo em đi theo thầy và nếu cần, hỏi lời khuyên. Em không có câu hỏi vào lúc này nhưng thầy sẽ cho lời khuyên nào cho sinh viên năm thứ nhất?”   Đáp: “Em vào đại học để được giáo dục. Được giáo dục KHÔNG CHỈ là về thu nhận tri thức MÀ CÒN là biết bản thân em và trưởng thành là người lớn có trách nhiệm, người có thể hỗ trợ cho gia đình em và đóng góp cho xã hội của em. Là sinh viên […]

    ,
 • Kiếm việc làm

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em tốt nghiệp năm ngoái nhưng không thể tìm được việc làm. Sau khi đọc blog của thầy, em ước ao rằng em biết về nó khi ở bắt đầu đại học để em không có vấn đề này. Em đang tuyệt vọng và không biết phải làm gì. Xin thầy giúp cho.”   Đáp: Vì em không nhắc tới lĩnh vực học tập của em, thầy không biết làm sao khuyên em. Tuy nhiên, đây không phải là lúc cảm thấy tuyệt vọng mà phải có dũng cảm để tiến lên. Điều đầu tiên cần làm là nhận diện em giỏi về cái […]

   
 • Học máy

  Một sinh viên Khoa học máy tính viết cho tôi: “Thầy đã viết rằng Trí tuệ nhân tạo và Học máy là kĩ năng có nhu cầu cao nhưng trường em không dạy các môn này. Chương trình CS của chúng em vẫn hội tụ chủ yếu vào các ngôn ngữ lập trình như Java, C++, và JavaScript. Em thất vọng nhưng không biết phải làm gì. Xin thầy lời khuyên.” Đáp: Học máy là lĩnh vực tăng trưởng nhanh chóng ngày nay và nhiều công ti đang tìm người tốt nghiệp có kĩ năng này. Nếu trường của em không có môn học theo chủ đề này, em có […]

   
 • Kĩ năng lập trình

  Một người viết cho tôi: “Là công nhân lao động trong cơ xưởng chỉ với giáo dục trung học em lo nghĩ về tương lai của mình nếu robots và tự động hoá xảy ra ở đây. Có kĩ năng nào mà em có thể học để có được việc làm mà không có bằng cấp không? Em không thể đảm đương được việc trả tiền để vào trường. Xin thầy giúp cho.”   Đáp: Nếu em có truy nhập vào Internet, em có thể tìm thấy nhiều môn học đào tạo và việc làm mà không yêu cầu bằng đại học. Em có thể nhìn vào các websites như […]

   
 • Có quá muộn để quay lại trường không?

  Một người viết cho tôi: “Nhiều năm trước đây, em đã vào đại học và học Quản trị kinh doanh nhưng bỏ học để theo đuổi ước mơ của em về bắt đầu một công ti. Em đã không phân biệt được giữa doanh nghiệp nhỏ và công ti khởi nghiệp công nghệ mãi cho tới khi đọc bloc của thầy. Em đã tiêu sạch tiền của bố mẹ em vào công ti thất bại. Em cảm thấy rất đáng trách và muốn quay lại trường để học một nghề mà em có thể trả lại tiền cho bố mẹ. Em không chắc liệu có quá trễ để quay lại […]