Skip to content

16. Questions & Answers - 3. page

Phân loại này dành cho việc trả lời câu hỏi

 • Kĩ năng công nghệ và kĩ năng mềm

  Một sinh viên Khoa học máy tính viết cho tôi: “Trong bài của thầy “Nghề nghiệp tốt nhất ngày nay,” thầy đã nhắc tới 5G, nhưng ở nước em, chúng em vẫn đang dùng 3G và em không biết bao lâu nữa chúng em sẽ có 5G? Em có cần học về 5G không? Có quá sớm để học cái gì đó không? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: 5G là Thế hệ thứ năm của công nghệ băng thông không dây mà có thể cung cấp tốc độ nhanh hơn và bao phủ rộng hơn công nghệ 3G hay 4G.  Vì số người dùng các thiết bị không dây […]

   
 • Hạnh phúc

  Một sinh viên viết cho tôi: “Nghề nghiệp nào sẽ mang cho em hạnh phúc? Em vẫn còn bị lẫn lộn về việc tìm nghề nghiệp mà sẽ cho em nhiều hạnh phúc hơn. Xin thầy lời khuyên.”   Tôi đã viết cho bạn đó: “Em ngụ ý gì bởi hạnh phúc? Em có biết nó là gì không? Mọi người có ý kiến khác nhau về hạnh phúc và thầy không biết nó ngụ ý gì với em. Vài năm trước, câu hỏi này đã được hỏi trong lớp của thầy và chúng tôi đã có cuộc trao đổi dài về nó. Nhiều sinh viên bảo thầy rằng hạnh […]

    ,
 • Cao đẳng và đại học

  Một học sinh viết cho tôi: “Em đang xin học ở Mĩ nhưng em bị lẫn lộn vì một số trường dùng thuật ngữ “college-cao đẳng” nhưng trường khác dùng tên “university-đại học”. Khác biệt gì giữa “College-cao đẳng” và “University- đại học”? Xin thầy giúp cho.   Đáp: Từ “College-cao đẳng” và “University-đại học” thường hay tạo ra lẫn lộn cho học sinh đang lập kế hoạch học ở Mĩ. Dựa trên điều tôi biết, tôi có thể tóm tắt như sau: Trường “Community College-Cao đẳng cộng đồng” là trường địa phương CHỈ cung cấp chương trình hai năm và cấp “Bằng liên kết-Associated Degree.” Trường “College-Cao đẳng” thường […]

    ,
 • Việc làm kĩ thuật

  Một người viết cho tôi: “Tôi đọc blog của thầy nhưng thấy rằng điều thầy viết có thể là tốt cho những người sống ở các nước tiên tiến như Mĩ hay châu Âu nhưng KHÔNG giúp cho các nước đang phát triển nơi phần lớn mọi người vẫn làm việc trong chế tạo thủ công và nông nghiệp. Thầy có thể viết cái gì đó phù hợp hơn cho người của chúng tôi không?” Tôi đã viết lại cho người đó: “Ngày nay các tiện nghi chế tạo và nông nghiệp đang trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ, điều có thể cải tiến tính hiệu quả […]

    ,
 • Trí khôn nhân tạo

  Trí khôn nhân tạo Một sinh viên Khoa học máy tính viết cho tôi: “Em thích đọc blog của thầy về xu hướng công nghệ và em muốn học về Trí khôn nhân tạo và Học máy nhưng trường của em không dạy các môn này. Em có thể học ở đây về chúng và những công nghệ này có thể làm được gì? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Trí khôn nhân tạo (AI) là khái niệm rằng máy có thể làm các công việc theo cách đòi hỏi việc học và nghĩ. (Mọi người thường đặt quan hệ việc học và nghĩ với trí khôn, thông minh). Học […]