Skip to content

16. Questions & Answers - 27. page

Phân loại này dành cho việc trả lời câu hỏi

 • Việc làm phần mềm

  Tôi nhận được một email mà người gửi viết: “Tôi là một người học về khoa học máy tính đã tốt nghiệp năm 2006 nhưng từ đó tôi đã làm việc cho công ti đầu tư và thương mại chứng khoán. Tôi thất nghiệp trong sáu tháng qua cho nên tôi tự hỏi liệu tôi có thể kiếm được việc làm trong công nghiệp phần mềm không? Vì thầy đã nhắc tới việc thiếu hụt người phần mềm trên toàn cầu, nếu tôi muốn làm việc ở Mĩ thì làm sao tôi có thể kiếm việc làm ở đó? Tôi cần có loại kĩ năng nào?” Câu trả lời của […]

    ,
 • Trắc nghiệm và kiểm nghiệm

  Tôi nhận được một email mà người gửi viết: “Khác biệt giữa trắc nghiệm – Verification và kiểm nghiệm Validation (V&V) là gì và có bao nhiêu kĩ thuật V&V?”   Câu trả lời của tôi: Nhiều sinh viên lẫn lộn về thuật ngữ trắc nghiệm và kiểm nghiệm bởi vì chúng thường được dùng đổi lẫn cho nhau trong một số sách giáo khoa. Tuy nhiên, có khác biệt về nghĩa của chúng. Theo Bảng từ chuẩn IEEE về thuật ngữ kĩ nghệ phần mềm, trắc nghiệm được định nghĩa là “Qui trình đánh giá hệ thống hay cấu phần để xác định liệu sản phẩm của pha phát […]

   
 • Khu vực nào sẽ nóng?

  Tuần trước, một sinh viên năm thứ nhất ở Trung Quốc hỏi tôi: “Công nghệ thông tin là lĩnh vực lớn với nhiều miền đặc biệt. Em nên tập trung vào miền nào để khi em tốt nghiệp trong bốn năm nữa kể từ bây giờ, em sẽ có khả năng có việc làm tốt? Nếu em muốn làm việc ở Mĩ hay châu Âu tôi cần làm gì khác nữa?”   Tôi bảo anh ta: “Khó mà dự đoán được tương lai vì công nghệ thay đổi nhanh chóng nhưng dựa trên điều đang xảy ra ngày nay, tôi tin rằng công nghệ di động và tính toán mây […]

   
 • Tại sao vào đại học

  Một sinh viên hỏi tôi: “Tại sao tôi cần vào đại học? Tại sao tôi phải học nhiều lớp trong bốn năm để làm việc trong công nghiệp phần mềm khi tôi có thể học lớp lập trình trong vài tháng và vẫn có khả năng tìm được việc của người lập trình?”   Câu trả lời của tôi: “Đại học KHÔNG dành cho mọi người. Mọi người có thể làm việc tốt mà KHÔNG CÓ giáo dục đại học nếu tất cả mọi điều người ta muốn là “VIỆC LÀM”. Có đào tạo hướng nghề mà bạn có thể học kĩ năng đặc thù trong vài tháng và đi […]

    ,
 • Người kiểm thử và người lập trình

  Một độc giả gửi cho một email: “Tôi thích bài viết của thầy về “Người kiểm thử trong dự án Agile” nhưng đấy là dễ cho thầy nói về làm việc tổ thôi. Là người kiểm thử, tôi thường thấy khó làm việc với người lập trình. Tôi càng tìm ra khiếm khuyết và báo cáo cho người quản lí, họ càng ghét tôi hơn nhưng tôi chỉ làm việc của mình. Người lập trình không thích người kiểm thử và chúng tôi không thích họ. Làm sao chúng tôi có thể xây dựng được cách làm việc tổ trong tình huống này?”   Trả lời: Không ai muốn nghe […]

    ,