Skip to content

16. Questions & Answers - 27. page

Phân loại này dành cho việc trả lời câu hỏi

 • Vi phạm đạo đức

  Tuần trước tôi nhận được một email của một sinh viên: “Em là sinh viên khoa học máy tính làm việc cho một công ti phần mềm vào mùa hè. Do suy sụp kinh tế, kinh doanh của công ti đã bị đi xuống và người chủ đã giảm giờ làm việc của mọi công nhân tạm tuyển, và em chỉ làm việc vài giờ một tuần. Em cần làm việc để giúp gia đình em và trả tiền cho trường em. Gần đây một khách hàng gọi em và nói ông ấy thích cách em làm việc và muốn em làm lập trình và kiểm thử nào đó cho […]

    ,
 • Apps di động

  Một sinh viên khoa học máy tính viết cho tôi: “Em học về phát triển app di động ở đâu? Em có cần vào trường đặc biệt dạy về phát triển app di động không? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Nếu bạn đã biết cách phát triển phần mềm, bạn có thể dễ dàng phát triển app di động. Bạn không cần vào trường đặc biệt vì có nhiều trợ giảng trên Internet dạy phát triển app di động. Xin xem các blog trước của tôi về app di động. Có vài kiểu nền di động để chọn nhưng bạn nên bắt đầu với một nền và làm chủ […]

   
 • Giáo dục đại học

  Một sinh viên viết cho tôi: “Giáo dục đại học có cần không? Những người như Bill Gates, Steve Jobs hay Mark Zuckerberg chưa bao giờ kết thúc đại học nhưng họ thành công. Thầy nghĩ gì về tự học từ việc đọc sách, bài báo, websites, blogs và theo các bài trợ giảng trực tuyến để phát triển tri thức riêng của mình thay vì tới đại học?”   Đáp: Điều tốt là phát triển thói quen học cả đời bằng việc tiếp tục học tập qua sách, bài báo, blogs, websites và bài trợ giảng trực tuyến. Tuy nhiên, điều đó không thay thế cho giáo dục đại […]

   
 • Việc phát triển Web

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em muốn làm việc như người phát triển Web. Em có cần bằng đại học không? Liệu có thể kiếm được việc làm chỉ bằng việc có đào tạo chứng chỉ ngắn hạn không? Em cần ngôn ngữ lập trình nào? Em phải có kĩ năng nào? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Thị trường việc làm cho người phát triển web khác nhau qua các nước. Ở Mĩ và một số nước châu Âu, việc làm phát triển Web thường yêu cầu bằng đại học là tối thiểu. Phần lớn các công ti yêu cầu bằng cử nhân trong khoa học máy tính […]

   
 • Bắt đầu một công ti

  Một người phát triển phần mềm viết cho tôi: “Em đã làm việc trong công nghiệp phần mềm được vài năm và muốn bắt đầu công ti riêng của em. Em đã thảo luận với nhiều bạn bè, một số khuyến khích em và một số can ngăn em. Em vẫn không quyết định được và cần lời khuyên về bắt đầu một công ti thành công. Xin thầy giúp đỡ.”   Đáp: Trở thành người chủ công ti không phải là việc làm mà là quyết tâm. Bạn sẽ trải qua nhiều thăng trầm, thành công và thất bại. Có những lí do tốt để bắt đầu một công […]

    ,