Skip to content

16. Questions & Answers - 2. page

Phân loại này dành cho việc trả lời câu hỏi

 • Học ngôn ngữ lập trình

  Một sinh viên viết cho tôi: “Thầy viết trong blog của thầy rằng mọi sinh viên, bất kể họ học cái gì, đều cần biết ít nhất một ngôn ngữ lập trình. Em học quản trị kinh doanh nhưng muốn học về lập trình máy tính. Em bắt đầu thế nào và em nên học ngôn ngữ nào? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Ngày nay, biết ngôn ngữ lập trình là quan trọng, đặc biệt trong công nghiệp kinh doanh. Nhiều công việc kinh doanh sẽ sớm được tự động hoá bằng việc dùng công nghệ để tăng hiệu quả của nó. Để có việc làm trong ngành công […]

   
 • Nhu cầu được cần

  Một sinh viên Khoa học máy tính năm thứ nhất viết cho tôi: “Vì công nghệ thay đổi nhanh chóng, em cần kĩ năng nào để làm tốt trong năm hay mười năm tới? Có kĩ năng nào không thay đổi không? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Thầy tin trong thập kỉ tới hay xa hơn nữa, công nghệ sẽ tác động tới nhiều thứ trong mọi nước và mọi doanh nghiệp. Với mọi sinh viên, bất kể điều họ học, họ cần biết cách dùng các thiết bị điện tử (Laptop, điện thoại thông minh, v.v.) để truy nhập Internet và biết ít nhất một ngoại ngữ (được […]

    ,
 • Khi học sinh viện cớ

  Nhiều học sinh “mơ ước” về có việc làm tốt nhưng đó chỉ là “mơ ước” vì một số người có những cái cớ để KHÔNG làm cho mơ ước của họ thành thực tại. Tôi đã nhận được nhiều emails hỏi xin lời khuyên. Sau đây là một số câu trả lời ngắn của tôi. Khi một học sinh phàn nàn: “Em thích có việc làm tốt nhưng Khoa học máy tính quá khó.” Tôi đã trả lời: “Chẳng cái gì dễ dàng trong thế giới này. Nếu em muốn cái gì đó, em phải đưa nỗ lực của em vào để đạt tới nó và không để bất […]

    ,
 • Học về Học máy

  Một sinh viên viết cho tôi:  “Em muốn học thêm về học máy và đã xem nhiều website dạy học nhưng em bị lẫn lộn và không biết cách bắt đầu. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: “Trước khi học cái gì đó mới, em cần phải có bản kế hoạch để đi từ cơ bản tới chuyên sâu. Nếu em bắt đầu với các môn khó hay công cụ, em có thể bị lẫn lộn. Thầy biết một số học sinh bị chán nản và từ bỏ vì họ nhảy ngay vào cái gì đó bên ngoài năng lực của họ. Trước khi học về học máy em cần […]

    ,
 • JavaScript

  Đêm qua, tôi nhận được một email từ một học sinh: “Trong bài viết của thầy về các ngôn ngữ lập trình, thầy đã nhắc tới Java, Python, R, và MATLAB nhưng không nói tới JavaScript. Có vấn đề với JavaScript sao? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: “Khi tôi viết bài đó, tôi đã nghĩ về trí tuệ nhân tạo và Học máy chính là hai lớp tôi đang dạy trong học kì này. Có các ngôn ngữ lập trình khác mà tôi đã không nhắc tới như JavaScript hay Ruby cũng là tuyệt vời. Nếu em muốn xây dựng websites, em phải học JavaScript. Nó được tạo ra […]