Skip to content

16. Questions & Answers

Phân loại này dành cho việc trả lời câu hỏi

 • Ngôn ngữ lập trình

  Một sinh viên Khoa học máy tính năm thứ nhất hỏi tôi: “Em nên học ngôn ngữ lập trình nào để có được việc làm tốt trong công nghiệp máy tính? Em sợ điều em học ở trường hôm nay có thể lỗi thời vào lúc em tốt nghiệp. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Nếu em giỏi một ngôn ngữ lập trình, em có thể học ngôn ngữ lập trình khác một cách nhanh chóng. Theo một điều tra gần đây của Hội máy tính (ACM), ngày nay Python đã vượt qua Java là ngôn ngữ được dùng hàng đầu trong công nghiệp máy tính. Hiện thời, nhiều đại […]

    ,
 • Ý tưởng hoàn hảo

  Tuần trước, trong lớp khởi nghiệp của tôi, một sinh viên hỏi: “Liệu có thể đi tới với “ý tưởng hoàn hảo” để bắt đầu một công ti không? Tôi trả lời: “KHÔNG có ý tưởng hoàn hảo! Ý tưởng là quan niệm về cái gì đó, nhưng nó cần được làm hợp thức bởi khách hàng. Nó phải đáp ứng cho nhu cầu của khách hàng, và họ sẵn lòng trả tiền cho nó.” Sinh viên: “Nhưng làm sao chúng em biết rằng họ sẽ trả tiền cho nó?” Tôi giải thích: “Các em phải đi và hỏi họ chứ. Nhưng các em không thể nói với họ về […]

   
 • Làm việc ở Mĩ

  Một sinh viên nước ngoài viết cho tôi: “Em là sinh viên năm thứ hai học về Quản trị kinh doanh ở Mĩ. Vì nó không phải là khu vực STEM, em lo nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp, em không thể ở lại và làm việc ở đây. Em có thể làm gì để cải tiến cơ hội của em làm việc ở Mĩ? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Visa của sinh viên chỉ cho phép em sang Mĩ học, KHÔNG để làm việc. Để làm việc sau khi tốt nghiệp, em sẽ cần một công ti Mĩ thuê em và làm hồ sơ xin visa H1B để […]

   
 • Ngôn ngữ lập trình phổ biến

  Một sinh viên Khoa học máy tính năm thứ nhất viết cho tôi: “Ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới là gì? Nếu em muốn làm việc ở hải ngoại, em cần biết ngôn ngữ lập trình nào? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Dựa trên khảo cứu công nghiệp máy tính, Python là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong năm 2016 và 2017. Ngày nay, Java, C, và C++ được liệt kê ở số 2,3 và 4. Ở Mĩ và châu Âu, phần lớn các đại học đều dạy Java như ngôn ngữ chính thức trong chương trình khoa học máy tính của họ. […]

   
 • Kĩ năng đọc cho chương trình bằng cấp

  Một sinh viên viết cho tôi: “Là sinh viên năm thứ ba trong Khoa học máy tính, em đang lập kế hoạch tiếp tục giáo dục của em học bằng cấp chuyên sâu ở Mĩ. Tiếng Anh của em tốt với điểm TOEFL là 110; điểm số của em cũng tuyệt (95/100). Em đang làm việc trên ứng dụng cho nhiều đại học. Có cái gì khác em cần chuẩn bị không?   Đáp: Dường như là bạn đã chuẩn bị tốt cho thách thức ở trường Mĩ. Lời khuyên của tôi là bạn có thể cần phát triển kĩ năng đọc tốt vì đó là kĩ năng bản chất […]

    ,