Skip to content

3. Information System Management - 3. page

Mục này giới thiệu các bài viết về quản lí hệ thông tin.

 • Nhu cầu về người quản lí hệ thông tin

  Mười năm trước, tôi được mời làm xê mi na về Công nghệ thông tin (CNTT) cho cấp quản lí của một công ti cỡ trung bình. Trong cuộc viếng thăm, tôi thấy rằng cơ xưởng này vẫn dùng báo cáo giấy để gửi thông tin từ nhóm này sang nhóm khác. Tôi hỏi: “Nếu có vấn đề chính về dây chuyên lắp ráp chế tạo thì điều gì sẽ xảy ra?” Một người quản lí bảo tôi: “Công nhân phải viết báo cáo cho người giám sát; người giám sát phải kiểm vấn đề rồi viết báo cáo cho người quản lí chế tạo; người quản lí chế tạo […]

   
 • Quản lí hệ thông tin trong công ti nhỏ

  Ngày nay Công nghệ thông tin (CNTT) đã trở thành một phần của mọi doanh nghiệp và là dẫn lái then chốt cho kinh tế. Cuộc cách mạng số thức đang làm thay đổi mọi thứ cũng như cuộc cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi thế giới một thế kỉ trước đây. Tuy nhiên, ở các nước đang phát triển nhiều doanh nghiệp nhỏ vẫn đang vận hành theo cùng cách từng hàng trăm năm nay mà không áp dụng công nghệ. Nhiều người chủ không thấy nhu cầu dùng công nghệ và một số không nghĩ họ có thể đảm đương được nó. Với toàn cầu hoá, […]

   
 • Nghề nghiệp trong Quản lí hệ thông tin

  Một người mẹ viết cho tôi: “Tôi muốn con gái tôi học về quản trị kinh doanh nhưng nó muốn học về quản lí hệ thông tin (ISM). Tôi không biết nó có thể làm gì với bằng cấp này? Ai thuê những người tốt nghiệp với bằng cấp này? Và cảnh quan nghề nghiệp là gì? Xin thầy giúp cho.”   Đáp: Ngày nay công nghệ thông tin (CNTT) được dùng trong gần như mọi công ti và điều quan trọng là chúng làm việc hiệu quả, tin cậy và an ninh. Để đạt tới điều đó, các hệ thống này phải được quản lí bởi những người quản […]

   
 • Xu hướng mới trong quản lí doanh nghiệp

  Theo một khảo cứu công nghiệp năm 2013, nhiều người tốt nghiệp trường kinh doanh đang làm việc trong công nghiệp công nghệ hơn là khu vực kinh doanh như ngân hàng và công ti tài chính. Khảo cứu này thấy rằng đa số người tốt nghiệp Trường Kinh doanh Harvard ưa thích làm việc cho Google, Amazon hay Facebook hơn Major Banks, hay các công ti chứng khoán Phố Wall. Tình huống tương tự cũng xảy ra ở các trường kinh doanh hàng đầu như Yale, Cornell, Columbia và ChicagoUniversity, nơi con số lớn người tốt nghiệp định vào các công ti công nghệ thay vì vào tài chính […]

    ,
 • Học về khoa học dữ liệu

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em mê mải về bài báo của thầy về dữ liệu lớn và muốn học thêm về nó. Là một sinh viên năm thứ nhất trong quản lí hệ thông tin, em không biết đây có phải là lĩnh vực đúng để học hay em phải chuyển sang khoa học máy tính? Em phải học ngôn ngữ lập trình nào trong khu vực này? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Nếu bạn học Quản lí hệ thông tin (ISM) bạn ở đúng lĩnh vực để theo đuổi nghề trong Big Data rồi. Trong khi có nhiều ngôn ngữ lập trình được dạy trong đại […]