Skip to content

3. Information System Management - 18. page

Mục này giới thiệu các bài viết về quản lí hệ thông tin.

 • Tiến hoá của các lí thuyết quản lí

  Nếu bạn đi tới hiệu sách ngày nay, bạn có lẽ thấy vài trăm đầu sách dưới phân loại “Quản lí.” Nếu bạn đi tới bất kì đại học nào, bạn có lẽ thấy rằng hầu hết các lớp quản lí đều đầy người. Dường như là mọi người bị ám ảnh với vấn đề quản lí. Quản lí có thể được định nghĩa đơn giản là việc tổ chức và kiểm soát một doanh nghiệp hay một tổ chức. Nó cũng có thể được gọi là hành động làm cho mọi người làm việc cùng nhau để hoàn thành các mục đích mong muốn. Về căn bản quản lí […]

   
 • Khai phá dữ liệu

  Một sinh viên hỏi: “Khai phá dữ liệu là gì? Nó khác thế nào với quản trị cơ sở dữ liệu? Em muốn là người phân tích khai phá dữ liệu, em có thể học về lĩnh vực này ở đâu?”   Đáp: Khai phá dữ liệu có thể được định nghĩa là việc thăm dò các cơ sở dữ liệu rất lớn qua việc dùng những công cụ và qui trình chuyên dụng. Mục đích của khai phá dữ liệu là trích ra thông tin hữu dụng từ dữ liệu, và cung cấp thông tin đó cho người quản lí hay người ra quyết định để dùng trong trinh […]

    ,
 • Quản lí trong thế giới đang thay đổi

  Toàn cầu hoá đã làm thay đổi cách thức các công ti làm kinh doanh nhưng nhiều người quản lí vẫn giữ cách thức cũ vì họ không hiểu rõ kinh doanh toàn cầu. Một số người quản lí nghĩ kinh doanh toàn cầu nghĩa là bán sản phẩm trên khắp thế giới. Sự kiện là kinh doanh toàn cầu không chỉ là bán sản phẩm mà còn là xây dựng sản phẩm trên khắp thế giới. Nếu chi phí của chế tạo là thấp hơn ở các nước khác thì không có lí do gì xây dựng chúng ở nước có chi phí cao hơn. Ý tưởng này đã […]

   
 • Lập kế hoạch quản lí

  Với toàn cầu hoá, đào tạo quản lí cần thay đổi. Thay vì dựa vào bản kế hoạch cứng nhắc để quản lí doanh nghiệp, người quản lí phải học cách ra quyết định nhanh chóng để thích ứng với thị trường thay đổi nhanh. Khái niệm cũ về kế hoạch năm năm hay mười năm đã từng được dạy ở hầu hết các trường kinh doanh và trong trường thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) lạc hậu rồi. Vì công nghệ thay đổi nhanh, thậm chí khó mà dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong thị trường năm tới và không thể nào dự báo và lập […]

   
 • Quản lí trong thế kỉ 21

  Trong doanh nghiệp gia đình, người chủ phải quản lí mọi thứ, từ làm sản phẩm tới bán hàng cho khách; từ quảng cáo tới quản lí thu nhập và chi phí. Khi doanh nghiệp gia đình tăng trưởng thành “công ti nhỏ” khối lượng công việc tăng lên và trở thành quá nhiều cho một người hay một gia đình nhỏ giải quyết. Người chủ thường phải thuê công nhân phụ để giúp đỡ. Điều này thường bao gồm việc phân công vai trò và trách nhiệm nào đó cho những người khác và phải bảo đảm họ thực hiện chúng đúng đắn. Vì người chủ biết rõ doanh […]