Skip to content

3. Information System Management - 18. page

Mục này giới thiệu các bài viết về quản lí hệ thông tin.

 • Quản lí hệ thông tin

  Một sinh viên viết cho tôi: “Thầy có thể nói cho em thêm về nghề nghiệp trong quản lí hệ thông tin (ISM) được không? Loại việc làm nào và nghề nào mà sinh viên làm sau khi tốt nghiệp?”   Đáp: Tôi đã viết vài bài chi tiết về Quản lí hệ thông tin (ISM). Về căn bản, đây là chương trình tổ hợp các nguyên lí doanh nghiệp với kĩ năng kĩ thuật để dạy cho sinh viên giải quyết các vấn đề doanh nghiệp phức tạp trong công ti mà có dùng công nghệ thông tin (CNTT). Người tốt nghiệp trong ISM có thể lãnh đạo việc […]

   
 • Phong trào chất lượng toàn bộ

  Vào những ngày đầu của chế tạo, phần lớn các sản phẩm đều được các giám định viên kiểm để tìm lỗi. Giám định viên đưa ra quyết định về liệu chấp nhận hay bác bỏ sản phẩm theo sự nghiêm trọng của lỗi. Điều đó có tác dụng tốt khi số sản phẩm là nhỏ vì nhiều công việc phần lớn được làm thủ công. Khi doanh nghiệp trở nên lớn hơn với tự động hoá, máy móc tốt hơn và áp dụng dây chuyền lắp ráp, số sản phẩm tăng lên nhanh cho nên công ti cần nhiều người giám định hơn. Trong quá khứ phần lớn các […]

   
 • Tiến hoá của các lí thuyết quản lí

  Nếu bạn đi tới hiệu sách ngày nay, bạn có lẽ thấy vài trăm đầu sách dưới phân loại “Quản lí.” Nếu bạn đi tới bất kì đại học nào, bạn có lẽ thấy rằng hầu hết các lớp quản lí đều đầy người. Dường như là mọi người bị ám ảnh với vấn đề quản lí. Quản lí có thể được định nghĩa đơn giản là việc tổ chức và kiểm soát một doanh nghiệp hay một tổ chức. Nó cũng có thể được gọi là hành động làm cho mọi người làm việc cùng nhau để hoàn thành các mục đích mong muốn. Về căn bản quản lí […]

   
 • Khai phá dữ liệu

  Một sinh viên hỏi: “Khai phá dữ liệu là gì? Nó khác thế nào với quản trị cơ sở dữ liệu? Em muốn là người phân tích khai phá dữ liệu, em có thể học về lĩnh vực này ở đâu?”   Đáp: Khai phá dữ liệu có thể được định nghĩa là việc thăm dò các cơ sở dữ liệu rất lớn qua việc dùng những công cụ và qui trình chuyên dụng. Mục đích của khai phá dữ liệu là trích ra thông tin hữu dụng từ dữ liệu, và cung cấp thông tin đó cho người quản lí hay người ra quyết định để dùng trong trinh […]

    ,
 • Quản lí trong thế giới đang thay đổi

  Toàn cầu hoá đã làm thay đổi cách thức các công ti làm kinh doanh nhưng nhiều người quản lí vẫn giữ cách thức cũ vì họ không hiểu rõ kinh doanh toàn cầu. Một số người quản lí nghĩ kinh doanh toàn cầu nghĩa là bán sản phẩm trên khắp thế giới. Sự kiện là kinh doanh toàn cầu không chỉ là bán sản phẩm mà còn là xây dựng sản phẩm trên khắp thế giới. Nếu chi phí của chế tạo là thấp hơn ở các nước khác thì không có lí do gì xây dựng chúng ở nước có chi phí cao hơn. Ý tưởng này đã […]