Skip to content

3. Information System Management

Mục này giới thiệu các bài viết về quản lí hệ thông tin.

 • Tổ chức công nghệ thông tin – Phần 2

  Trong mọi tổ chức đều có nhiều mức quản lí. Bạn có mức điều hành. Đây là những người làm các quyết định cho công ti. Bạn có quản lí cấp trung. Đây là những người làm các quyết định chiến thuật cho công ti. Rồi bạn có quản lí vận hành. Đây là những người làm các quyết định vận hành cho công ti. Rồi bạn có những người không quản lí, những người làm các công việc. Cho nên về căn bản bạn có bốn mức trong cấu trúc tổ chức của công ti. Trong mọi công ti bạn đều có người quản lí điều hành. Người quản […]

   
 • Tổ chức công nghệ thông tin – phần 1

  Trong bài này chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào tổ chức công nghệ thông tin và chiến lược công nghệ thông tin. Trong bài trước, chúng ta đã thảo luận về tổng quan về công nghệ thông tin có thể giúp gì cho doanh nghiệp có nhiều tính cạnh tranh hơn. Trong bài này, chúng ta sẽ kiểm điểm lại vai trò và cấu trúc của tổ chức công nghệ thông tin và cách những tổ chức đó trở nên nhiều tính chiến lược hơn cho doanh nghiệp. Những điều then chốt đang xảy ra ngày nay là phát kiến và thay đổi trong công nghệ thông tin […]

   
 • Nghề Trinh sát doanh nghiệp

  Một sinh viên năm thứ hai viết cho tôi: “Em học Quản lí hệ thông tin và quan tâm tới khu vực trinh sát doanh nghiệp. Em cầm kĩ năng nào và triển vọng việc làm là gì cho nghề này? Xin thầy giúp cho.”   Đáp: Ngày nay mọi công ti đều tạo ra và thu thập nhiều dữ liệu như dữ liệu bán, dữ liệu mua, dữ liệu lợi nhuận, dữ liệu tổn thất, dữ liệu khách hàng, dữ liệu công nhân, dữ liệu năng suất, dữ liệu về đối thủ cạnh tranh, dữ liệu thị trường v.v. Từ tất cả các kiểu dữ liệu khác nhau này, […]

   
 • Nghề quản lí hệ thông tin

  Một sinh viên năm thứ nhất viết cho tôi: “Em muốn ghi danh vào Quản lí Hệ thông tin (ISM) nhưng vẫn không chắc em có thể làm được gì với bằng cấp này? Khác biệt gì giữa ISM và Kĩ nghệ phần mềm hay Khoa học máy tính? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Cả Kĩ nghệ phần mềm và Khoa học máy tính đều là các lĩnh vực kĩ thuật nơi người tốt nghiệp sẽ bắt đầu làm việc như người phát triển phần mềm. Quản lí hệ thông tin là lĩnh vực pha trộn của công nghệ và doanh nghiệp nơi người tốt nghiệp sẽ bắt đầu […]

   
 • Lời khuyên cho người chủ công ti nhỏ

  Từ khía cạnh kinh doanh, Công nghệ thông tin (IT) có thể tự động hoá nhiều điều, làm tăng tính hiệu lực, tính hiệu quả cũng như giảm chi phí và làm tăng lợi nhuận cho các công ti, bất kể kích cỡ. Nhưng có hiểu lầm rằng CNTT chỉ tốt cho công ti lớn mà không phù hợp cho công ti vừa hay nhỏ. Vài năm trước, một người bạn làm chủ một công ti nhỏ đã nói với tôi rằng công ti của anh ấy có tám người đang làm tốt mà không có máy tính. Tôi hỏi anh ấy: “Anh có gọi khách hàng qua điện thoại […]