Skip to content

15. Advices to Faculties - 64. page

Phân loại này gồm các bài viết về giảng dạy dành cho giáo viên

 • Thầy giáo và sinh viên

  Mọi đại học đều có những chuẩn học tập và mục đích nào đó cho sinh viên của họ. Một số trường có thể cao hơn trường khác nhưng các chuẩn và mục đích không đảm bảo thành công của sinh viên. Chính động cơ học tập của sinh viên, nỗ lực họ đưa vào trong lớp, quyết tâm là người giỏi nhất làm phân biệt sinh viên thành công với người không thành công thế. Không may, ngày nay nhiều sinh viên vào đại học mà không có động cơ như vậy. Họ không được chuẩn bị cho đại học, họ không làm nỗ lực hết sức; nhiều người […]

    ,
 • Bằng thạc sĩ

  Một số sinh viên muốn tiếp tục giáo dục của họ sau khi tốt nghiệp từ đại học. Bằng thạc sĩ có thể giúp cho sinh viên đi chuyên sâu nghề nghiệp của họ vì nó mở ra con đường nghề nghiệp mới hay chuyên sâu vào nghề hiện có. Có miền rộng các chương trình giáo dục trong bằng cấp thạc sĩ, từ kĩ năng chung tới các nghề chuyên môn mà sinh viên cần biết. Chương trình tri thức chung được thiết kế cho các sinh viên muốn học kĩ năng mới để chuyển đổi nghề nghiệp trong khi chương trình chuyên môn được thiết kế cho những […]

    ,
 • Bằng tiến sĩ

  Tiếp tục giáo dục của bạn để thu được bằng tiến sĩ (Ph.D) là quyết tâm chính. Với một số sinh viên nó cũng là lựa chọn tham vọng nhưng những người khác phải cân nhắc nghiêm chỉnh. Tôi biết rằng về truyền thống, phụ huynh châu Á thường muốn con cái họ nhắm tới bằng cấp cao nhất có thể nhưng quan niệm đó không còn hợp thức bởi vì tuỳ theo mục đích nghề nghiệp của bạn, việc làm bằng tiến sĩ có thể hay không thể là bước tốt trên con đường nghề nghiệp của bạn. Trước khi quyết định về liệu có theo đuổi hay không […]

    ,
 • Báo cáo đại học

  Có một báo cáo đại học 2011 mới về học tập của 480,000 sinh viên đại học đang học tại trên 600 đại học Mĩ. Báo cáo này thấy rằng thời gian học tập của sinh viên đại học biến thiên khá lớn tuỳ theo lĩnh vực học tập. Sinh viên trong khoa học và kĩ nghệ máy tính trung bình học 28 giờ một tuần, trong khi sinh viên trong xã hội học, lịch sử và nhân văn trung bình học 12 giờ một tuần. Kinh doanh và khoa học tự nhiên trung bình 18 giờ một tuần. Mặc dầu qui tắc chung là với mỗi giờ trên lớp, […]

   
 • Quan hệ công nghiệp và đại học

  Công nghệ thông tin (CNTT) là một trong những công nghiệp tăng trưởng nhanh nhất trong 20 năm qua và được mong đợi tăng tốc trong mười năm tới. Hiện thời thế giới đang trải qua thiếu hụt trầm trọng công nhân CNTT có kĩ năng và để đáp ứng nhu cầu lớn thế, mọi nước đang hội tụ vào phát triển nhiều công nhân CNTT. Tuy nhiên, CNTT là công nghiệp thay đổi nhanh và thường cần công nhân với kĩ năng mới nhất cho nên khó cho đại học cập nhật việc đào tạo của họ đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu. Thách thức lớn nhất cho […]

    ,