Skip to content

15. Advices to Faculties - 57. page

Phân loại này gồm các bài viết về giảng dạy dành cho giáo viên

 • Trong lớp của tôi

  Trong blog trước, tôi đã viết về việc dự lớp. Tất nhiên dự lớp là tốt hơn không dự lơp nhưng bạn không nên chỉ ngồi trong lớp và đếm mọi phút để được đi ra. Bạn ở đó để học cho nên bạn phải nghe điều giáo sư nói và nếu cần, ghi chép lại. Bạn không nên tới lớp và ngủ; bạn không nên tới lớp và gửi email hay tin nhắn cho bạn bè; bạn không nên tới lớp và tán chuyện thì thào với bạn thân. Bạn nên tới lớp và được chuẩn bị để học. Đó là điều bạn tới đại học làm gì, để […]

    ,
 • Phương pháp học tích cực

  Vài năm trước đây, khi tôi dạy Kĩ nghệ phần mềm ở châu Á, một số giáo sư đã ngạc nhiên rằng tôi yêu cầu sinh viên đọc tài liệu bài học trước khi họ tới lớp. Một giáo sư hỏi: “Họ đáng phải đọc chúng sau bài giảng của thầy chứ sao thầy đòi hỏi họ làm điều ngược lại? Nhiều sinh viên phàn nàn với tôi là họ phải học điều đã không được dạy. Sao thầy dạy theo cách này?”   Tôi giải thích: “Tôi đã đọc bài giảng cho sinh viên như hầu hết các giáo sư làm. Tôi thấy rằng sinh viên chỉ hiểu phần […]

    ,
 • Lời khuyên cho giáo sư trẻ

  Một giáo sư trẻ viết cho tôi: “Tôi thích bài viết của thầy về cải tiến giáo dục vì tôi bắt đầu nghề dạy học; tôi muốn tạo ra khác biệt. Làm sao tôi bắt đầu và thầy có lời khuyên nào không?”   Đáp: Chào mừng bạn tới với gia đình giảng dạy. Ngày nay có vài phương pháp giảng dạy mới mà chúng ta có thể dùng để cải tiến việc học của sinh viên. Nhiều đại học bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của sinh viên trong lớp học. Ý tưởng là sinh viên người đóng góp tích cực cho môi trường học tập của họ, […]

   
 • Học bằng việc hỏi các câu hỏi

  Thầy giáo đại học thường tự hỏi mình, “Việc dạy của mình có hiệu quả không?”, “Mình có thể làm gì tốt hơn không?” “Làm sao mình có thể cải tiến việc dạy học?” Phương pháp dạy mà hầu hết các thầy giáo được dạy đều dựa trên cách truyền thống là “thầy dạy và trò học.” Nó là việc truyền tri thức một chiều. Nó tập trung vào việc dạy, nhưng không vào việc học. Tuy nhiên, việc học có thể xảy ra mà không có thầy. Một số học sinh có thể tự học được. Tất cả chúng ta đều học nhiều điều bằng quan sát, bằng việc […]

    ,
 • Hội thoại ở Harvard

  Tuần trước tôi tham dự một cuộc hội nghị tại Boston cho nên tôi dừng lại ở Harvard để thăm một số người bạn giáo sư ở đó. Đại học Harvard là một trong những trường danh giá nhất nơi nhiều nhà lãnh đạo thế giới và quan chức điều hành hàng đầu đã được giáo dục. Điều họ đã học tại Harvard thường có ảnh hưởng lớn tới thế giới bởi vì nhiều người trong số họ giữ các vị trí ra quyết định trong chính phủ và công nghiệp. Điều tôi quan sát ở đó đã làm cho tôi hoàn toàn ngạc nhiên: Hiện thời có những lớp […]

    ,