Skip to content

15. Advices to Faculties - 3. page

Phân loại này gồm các bài viết về giảng dạy dành cho giáo viên

 • Hoạt động học chủ động

  Một thầy giáo viết cho tôi: “Tôi muốn dùng phương pháp học chủ động trong lớp tôi cho năm học mới này. Tôi đã đọc nhiều bài trên blog của thầy, nhưng tôi không biết cách thay đổi hoạt động trên lớp của tôi thành việc học chủ động. Xin thầy lời khuyên.”   Đápr: Tôi vui mừng vì thầy đang đổi phương pháp dạy để làm lợi cho học sinh. Trong thiết kế lớp học chủ động, cách tốt nhất là hội tụ vào từng chương trong sách giáo khoa để chắc học sinh sẽ học tốt và làm chủ nó trước khi chuyển sang chương tiếp. Với từng […]

   
 • Đổi phương pháp dạy

  Một thầy giáo viết cho tôi: “Tôi đã dạy trong hơn 20 năm bằng việc dùng phương pháp đọc bài giảng. Tôi thích điều thầy viết về Học chủ động và đồng ý rằng nó có thể là phương pháp tốt hơn cho học sinh trong STEM. Tuy nhiên sẽ khó cho mọi thầy giáo như tôi để đổi sang phương pháp mới. Gợi ý của tôi là phương pháp này nên được dạy cho thầy giáo mới để cho họ có thể áp dụng nó và cải tiến hệ thống giáo dục trong tương lai.”   Đáp: Khi chúng ta học cái gì đó mới bên ngoài tri thức […]

   
 • Kĩ thuật thảo luận trên lớp

  Phần lớn sinh viên kĩ thuật không thích thảo luận trên lớp mà ưa thích tự học. Khó mà yêu cầu họ làm việc trong nhóm hay làm cho họ nói cái gì đó trong lớp. Họ ưa thích ngồi hàng giờ trước máy tính để viết thuật toán phức tạp hay thậm chí ở lại cả đêm để giải phương trình toán học phức tạp, nhưng làm cho họ tham gia vào thảo luận trên lớp yêu cầu một số kĩ thuật và nhiều kiên nhẫn. Nhiều thầy giáo thường hỏi các câu hỏi như “Lời giải cho XXX là gì?” hay “Em nghĩ gì về YYY?” và sinh […]

   
 • Đánh giá việc học của học sinh

  Nhiều thầy giáo đánh giá việc học của học sinh chỉ dựa trên bài kiểm tra, và làm được bài kiểm tra trở thành mục đích của học sinh. Nhưng phần lớn bài kiểm tra chỉ cho học sinh phản hồi “đúng” hay “sai”, KHÔNG nói về học sinh đã học tốt thế nào. Giúp họ hiểu điều họ học tốt hay không tốt là cách tốt hơn để làm tăng việc học của họ và tránh những tình cảm tiêu cực của “đỗ hay trượt.” Trong Học chủ động, có các cách khác mà thầy giáo có thể đánh giá tri thức và kĩ năng của học sinh thay […]

   
 • Đối thoại về phương pháp dạy

  Đêm hôm trước một thầy giáo gọi điện cho tôi và nói: “Nhiều thầy giáo thích bài báo của thầy về STEM và Học chủ động, v.v. Tuy nhiên, THÍCH không có nghĩa là họ ÁP DỤNG nó vì khó thay đổi. Mặc dầu đọc bài giảng KHÔNG phải là phương pháp tốt để dạy STEM, phần lớn các thầy giáo vẫn đang đọc bài giảng. Tất nhiên, thảo luận trên lớp có thể giúp học sinh học ở mức độ sâu hơn, nhưng nhiều thầy giáo sẽ KHÔNG tổ chức việc thảo luận trên lớp vì họ lo lắng rằng học sinh sẽ không tham gia. Trong nhiều năm […]