Skip to content

15. Advices to Faculties - 2. page

Phân loại này gồm các bài viết về giảng dạy dành cho giáo viên

 • Học chủ động cho ngày nay

  Học chủ động là dùng tổ hợp của phân công việc trước khi lên lớp để làm cho học sinh sẵn sàng TRƯỚC KHI họ tới lớp và dùng thời gian trên lớp cho thảo luận, hỏi, trả lời và các hoạt động học tập khác rồi đánh giá việc học của học sinh bằng phân công bài tập về nhà, những câu hỏi ngắn và câu trả lời ngắn SAU KHI lên lớp để chắc học sinh đang học tốt tài liệu. Trong phương pháp này, học sinh phải chủ động hơn trong việc học của họ thay vì chỉ nghe thụ động bài giảng và học tài liệu […]

   
 • Giáo dục và việc làm

  Báo cáo của Diễn đàn kinh tế thế giới về cuộc Cách mạng công nghiệp thứ tư đã nhận diện một số kĩ năng mà mọi người cần để làm tốt trong thị trường việc làm. Bên cạnh kĩ năng kĩ thuật như ngôn ngữ lập trình, học máy, tự động hoá v.v. Nó cũng bao gồm làm việc tổ, trao đổi, tư duy độc lập, tư duy phê phán, làm quyết định, thông minh xúc cảm, và giải quyết vấn đề phức tạp. Các câu hỏi là: “Những người lãnh đạo giáo dục và các thầy cô giáo có biết về những kĩ năng được cần này không và […]

    ,
 • Làm sao thay đổi

  Một thầy giáo viết cho tôi: “Chúng tôi là các thầy cô giáo đang làm việc cho một trường tư. Nhiều người trong chúng tôi muốn cải tiến việc dạy và thay đổi chương trình để giúp cho học sinh của chúng tôi nhưng chúng tôi không biết cách bắt đầu. Thầy sẽ gợi ý điều gì để thực hiện thay đổi trong trường tư? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Cho dù người quản trị nhà trường và nhiều thầy cô giáo đã đồng ý rằng một số thay đổi là cần thiết, họ cần vượt ra ngoài sự đồng ý đó bằng mô tả rõ ràng điều cần […]

   
 • Đánh giá năm phút

  Là thầy cô giáo, chúng ta biết rằng việc đọc bài giảng không phải là phương pháp dạy hiệu quả nhất. Có bài kiểm tra cứ vài tháng hay ở cuối năm học thường thúc đẩy việc học nhồi nhét và ghi nhớ không cần thiết để qua được bài kiểm tra nhưng có thể không giúp cho học sinh học một cách hiệu quả. Phương pháp học chủ động có thể giúp cho học sinh chuyển từ tham gia thụ động sang chủ động trong việc học của họ. Bên cạnh việc yêu cầu họ đọc tài liệu môn học TRƯỚC KHI tới lớp và dùng thời gian trên […]

   
 • Cách tiếp cận dạy của tôi – Phần 3

  Có ba yếu tố xác định ra sự thành công của học sinh: Tri thức, Thái độ, và Động cơ. Trong các bài trước, tôi đã đề cập tới Thái độ và Động cơ, trong bài này, tôi sẽ thảo luận về yếu tố tri thức điều có thể giúp cho học sinh học và phát triển các kĩ năng thích hợp để thành công trong nghề nghiệp của họ. Mọi học sinh tới lớp đều với tri thức sẵn có trước nào đó. Tri thức này sẽ ảnh hưởng tới việc họ học tốt thế nào trong môn học. Nếu học sinh có nền tảng tốt, họ sẽ học […]