Skip to content

15. Advices to Faculties - 2. page

Phân loại này gồm các bài viết về giảng dạy dành cho giáo viên

 • Đối thoại về phương pháp dạy

  Đêm hôm trước một thầy giáo gọi điện cho tôi và nói: “Nhiều thầy giáo thích bài báo của thầy về STEM và Học chủ động, v.v. Tuy nhiên, THÍCH không có nghĩa là họ ÁP DỤNG nó vì khó thay đổi. Mặc dầu đọc bài giảng KHÔNG phải là phương pháp tốt để dạy STEM, phần lớn các thầy giáo vẫn đang đọc bài giảng. Tất nhiên, thảo luận trên lớp có thể giúp học sinh học ở mức độ sâu hơn, nhưng nhiều thầy giáo sẽ KHÔNG tổ chức việc thảo luận trên lớp vì họ lo lắng rằng học sinh sẽ không tham gia. Trong nhiều năm […]

   
 • Cách dạy mới

  Một thầy giáo viết cho tôi: “Thầy viết về học chủ động thì dễ vì thầy dạy ở Mĩ. Thầy có nghĩ học sinh từ các nước khác sẽ tự họ học tài liệu môn học không? Thầy có nghĩ học sinh sẽ đọc tài liệu trước khi lên lớp không? Thầy đã bao giờ dạy học chủ động bên ngoài Mĩ không? Xin thầy bình luận.”   Đáp: Tôi nghĩ phần lớn học sinh sẽ thích việc học chủ động khi họ hiểu ích lợi của phương pháp này. Có thể mất thời gian cho họ thay đổi, nhưng họ sẽ theo chỉ dẫn của chúng ta vì chúng […]

   
 • Hỏi và trả lời

  Mọi thầy giáo đều biết rằng học sinh học với các tốc độ khác nhau, vài người học nhanh hơn người khác. Trong các hoạt động trên lớp, thầy giáo cần cho học sinh thời gian để xử lí thông tin, đặc biệt trong hỏi và trả lời. Chẳng hạn, khi bạn hỏi một câu hỏi và học sinh trả lời nó đúng, bạn có thể nói: “Rất tốt, điều đó là đúng.” Nhưng bằng việc làm điều đó, bạn làm dừng việc suy nghĩ và xử lí của các học sinh khác vẫn còn đang nghĩ về câu trả lời. Trong trường hợp đó, học sinh có thể thôi […]

   
 • Quá trình học tập

  Một thầy giáo viết cho tôi: “Thầy viết về “Học chủ động” thì dễ nhưng làm sao thầy dạy mà không đọc bài giảng? Làm sao học sinh của thầy học mà không có ghi nhớ? Tôi nghĩ học chủ động có thể có tác dụng ở Mĩ nhưng không có tác dụng ở nước tôi vì học sinh của tôi không ghi nhớ mọi thứ, họ sẽ không qua được kì thi hàng năm. Xin thầy bình luận.”   Đáp: Trong học chủ động, thầy giáo không đọc bài giảng nhưng không đọc trong toàn bộ thời gian trên lớp thôi. Việc đọc bài giảng chỉ bao quát một […]

   
 • Làm học sinh tham gia học tập

  Một thầy giáo viết cho tôi: “Tôi thích phương pháp học chủ động vì nó không yêu cầu tôi đọc bài giảng, nhưng tôi không biết cách làm cho học sinh tham gia trên giờ lên lớp? Họ rất thụ động và không muốn tham gia vào thảo luận. Tôi phải làm gì để khuyến khích họ? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Học chủ động yêu cầu thầy giáo lập kế hoạch các hoạt động trên lớp và các kinh nghiệm học tập để cho học sinh có thể hội tụ vào việc áp dụng và phân tích tài liệu môn học trên lớp. Bạn có thể KHÔNG phải […]