Skip to content

15. Advices to Faculties

Phân loại này gồm các bài viết về giảng dạy dành cho giáo viên

 • Hệ thống giáo dục mới phần 3

  Như đã nhắc tới trong blog trước, công nghệ thông tin là mấu chốt cho một nước để duy trì cạnh tranh và cung cấp nhiều cơ hội việc làm hơn cho người của họ. Để làm điều này, mọi nước đều cần tăng số lượng học sinh có kĩ năng tính toán ở mọi mức, từ tiểu học, trung học tới mức đại học và bên ngoài. Hè năm ngoái, trong cuộc họp với các nhà giáo dục châu Á ở Malaysia, tôi đã lên tiếng về ý kiến của tôi rằng công nghệ thông tin nên bắt đầu sớm ở tiểu học và trung học, KHÔNG muộn tới […]

   
 • Hệ thống giáo dục mới phần 2

  Có khác biệt trong hệ thống giáo dục truyền thống hội tụ vào ghi nhớ và hệ thống giáo dục mới thúc đẩy “học qua hành.” Trong hệ thống giáo dục truyền thống, học sinh thường học một mình và ganh đua với học sinh khác trong lớp. Nhưng trong hệ thống giáo dục mới, học sinh phải học để làm việc theo kiểu cộng tác. Trong mọi lớp, họ phải làm việc cùng nhau để nhận diện vấn đề và tạo ra giải pháp như một tổ, không như cá nhân. Tất cả có có chung mục đích: Thành công như một tổ. Tổ thường họp mọi ngày và […]

    ,
 • Hệ thống giáo dục mới

  Hệ thống giáo dục mới Ngày nay công nghệ thông tin là yếu tố tạo khả năng cốt yếu cho tăng trưởng kinh tế. Sự kiện là công nghệ có thể tạo ra nhiều việc làm hơn bất kì cái gì khác và giữ cho nền kinh tế duy trì tính cạnh tranh. Do đó, công nghệ nên là việc dạy ưu tiên trong mọi chương trình giáo dục đại học. Câu hỏi thường được hỏi là: “Học sinh cần học cái gì?” Như đã nhắc tới trong các blog trước đây, học sinh tiểu học cần biết cách dùng máy tính; học sinh trung học phải biết cách dùng […]

   
 • Giáo dục trong thế kỉ 21

  Thế kỉ 20 là về công nghiệp hoá và yếu tố then chốt trong thiết lập ra “xã hội công nghiệp” là thay đổi của hệ thống giáo dục, từ nông nghiệp truyền thống sang hội tụ vào khoa học với các môn học như toán, lí, hoá và sinh v.v. Điều quan trọng cho mọi người trong xã hội công nghiệp là hiểu một số tri thức cơ bản về khoa học, những luật nào đó, và qui tắc của kinh tế, kĩ nghệ và y học v.v. Phần lớn tiến bộ và phát kiến của thế kỉ 20 là kết quả của thay đổi trong giáo dục. Thế […]

    , ,
 • Hướng dẫn hành vi

  Đêm hôm trước tôi đã ăn tối với nhiều giáo sư, cuộc nói chuyện của chúng tôi hội tụ vào giáo dục và sinh viên đại học. Một người bạn nói: “Sinh viên là sinh viên, họ tất cả như nhau, khác biệt duy nhất là một số chăm hơn và số khác lười.” Tôi nói: “Nhưng có một điều phân biệt sinh viên ngày nay với sinh viên mười hay hai mươi năm trước về trách nhiệm.” Bạn tôi dường như ngạc nhiên: “Tại sao trách nhiệm?” Tôi đáp: “Ngày nay nhiều sinh viên không chịu trách nhiệm cho hành vi của họ. Chẳng hạn, trong quá khứ, phần […]