Skip to content

14. Advices to Parents - 3. page

Phan loai nay danh cho cac bac phu huynh

 • Chọn trường

  Một người mẹ viết cho tôi: “Sau khi đọc blog của thầy, tôi muốn chắc con tôi sẽ có việc làm tốt trong tương lai. Con trai tôi sẽ vào đại học sang năm và con gái tôi thì trong hai năm nữa. Tôi cần giúp đỡ trong việc chọn trường đại học đúng và chương trình đào tạo đúng. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Tôi đã viết nhiều bài báo về việc lựa trường và lĩnh vực học tập. Vì bạn hỏi, tôi tóm tắt chúng lại như sau: “Bạn và con bạn cần thảo luận lĩnh vực học tập nào mà các cháu quan tâm tới. Hiện […]

   
 • Giáo dục đúng

  Một người mẹ viết cho tôi: “Tôi đã nhận lời khuyên của thầy và bên cạnh trường học chính qui, tôi cũng cho đứa con trai 10 tuổi của tôi tới một trường đặc biệt dạy Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghê và Toán học (STEM) để chắc cháu sẽ có những kĩ năng này khi cháu lớn lên. Nhưng tôi vẫn bị lo lắng về tương lai vì tôi không biết cái gì sẽ xảy ra và tôi có thể làm được gì? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Không ai có thể dự đoán được tương lai, nhưng tôi chắc rằng nó sẽ khác với hôm nay. Nó […]

    ,
 • Chuẩn bị đi học nước ngoài

  Một người mẹ viết cho tôi: “Con trai tôi hiện đang học lớp 11 và chúng tôi muốn cho cháu sang Mĩ học sau trung học. Chúng tôi lo nghĩ về tương lai của cháu và cuộc sống xa nhà vì chúng tôi muốn cháu học tốt ở đại học. Thầy có lời khuyên nào không?   Trả lời của tôi: Bước đầu tiên để chuẩn bị đi học nước ngoài là chọn đúng đại học và chắc rằng nó được chính thức công nhận. Có ba kiểu trường đại học ở Mĩ: đại học bang, đại học tư phi lợi nhuận, và đại học tư vì lợi nhuận. Bộ […]

   
 • Đại học công hay tư ở Mĩ

  Một người bố viết cho tôi: “Con gái tôi lập kế hoạch học ở Mĩ. Tuy nhiên cháu bị lẫn lộn giữa đại học công và đại học tư, và tôi lo nghĩ về các đại học “rởm”. Xin cho chúng tôi lời khuyên.”   Đáp: Ở nhiều nước, chỉ có hai kiểu đại học: Công và Tư. Tuy nhiên, ở Mĩ có ba kiểu: Đại học Công, đại học Tư phi lợi nhuận và đại học Tư vì lợi nhuận. Khác biệt giữa đại học công và đại học tư dựa trên cách họ được tài trợ. Đại học công được chính phủ liên bang và chính phủ bang […]

   
 • Học tập và ở lại Mĩ

  Một người mẹ viết cho tôi: “Con trai tôi lập kế hoạch học ở Mĩ và kiếm việc làm ở đó nhưng nó không chắc trường nào hay lĩnh vực học tập nào để chọn. Xin thầy giúp cho.”   Đáp: Giáo dục là đầu tư chính và nên được lập kế hoạch cẩn thận, đặc biệt với thay đổi nhanh chóng của thị trường việc làm. Lĩnh vực học tập của con bạn ở đại học là quan trọng hơn bao giờ. Nó có thể hoặc giúp cháu có nghề nghiệp cả đời thành công và lương cao hay để cho lâm vào thất nghiệp mà không có cơ […]