Skip to content

14. Advices to Parents - 3. page

Phan loai nay danh cho cac bac phu huynh

 • Chuẩn bị đi học nước ngoài

  Một người mẹ viết cho tôi: “Con trai tôi hiện đang học lớp 11 và chúng tôi muốn cho cháu sang Mĩ học sau trung học. Chúng tôi lo nghĩ về tương lai của cháu và cuộc sống xa nhà vì chúng tôi muốn cháu học tốt ở đại học. Thầy có lời khuyên nào không?   Trả lời của tôi: Bước đầu tiên để chuẩn bị đi học nước ngoài là chọn đúng đại học và chắc rằng nó được chính thức công nhận. Có ba kiểu trường đại học ở Mĩ: đại học bang, đại học tư phi lợi nhuận, và đại học tư vì lợi nhuận. Bộ […]

   
 • Đại học công hay tư ở Mĩ

  Một người bố viết cho tôi: “Con gái tôi lập kế hoạch học ở Mĩ. Tuy nhiên cháu bị lẫn lộn giữa đại học công và đại học tư, và tôi lo nghĩ về các đại học “rởm”. Xin cho chúng tôi lời khuyên.”   Đáp: Ở nhiều nước, chỉ có hai kiểu đại học: Công và Tư. Tuy nhiên, ở Mĩ có ba kiểu: Đại học Công, đại học Tư phi lợi nhuận và đại học Tư vì lợi nhuận. Khác biệt giữa đại học công và đại học tư dựa trên cách họ được tài trợ. Đại học công được chính phủ liên bang và chính phủ bang […]

   
 • Học tập và ở lại Mĩ

  Một người mẹ viết cho tôi: “Con trai tôi lập kế hoạch học ở Mĩ và kiếm việc làm ở đó nhưng nó không chắc trường nào hay lĩnh vực học tập nào để chọn. Xin thầy giúp cho.”   Đáp: Giáo dục là đầu tư chính và nên được lập kế hoạch cẩn thận, đặc biệt với thay đổi nhanh chóng của thị trường việc làm. Lĩnh vực học tập của con bạn ở đại học là quan trọng hơn bao giờ. Nó có thể hoặc giúp cháu có nghề nghiệp cả đời thành công và lương cao hay để cho lâm vào thất nghiệp mà không có cơ […]

   
 • Xin vào trường Mĩ

  Một người mẹ viết cho tôi: “Tôi muốn để con tôi học ở Mĩ. Tôi có thông tin về việc học ở nước ngoài nhưng vì tôi bắt gặp website của thầy, tôi muốn hỏi liệu thầy có thông tin phụ nào để giúp con tôi được nhận vào đại học hàng đầu của Mĩ không? Xin thầy giúp cho.”   Đáp: Có số sinh viên quốc tế ngày càng tăng ghi danh vào các đại học Mĩ cho nên cạnh tranh là gay gắt cho các đại học hàng đầu. Lời khuyên đầu tiên của tôi là con trai bạn phải xin ít nhất 10 tới 20 trường để […]

   
 • Tại sao vào đại học?

  Một người bố hỏi tôi: “Tại sao con trai tôi phải vào đại học khi có nhiều người tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp ở nước tôi. Thầy có cho rằng trường hướng nghề là chọn lựa tốt hơn không? Ít nhất nó được đào tạo về một việc làm thay vì có bằng cấp mà không có việc làm. Xin thầy giúp cho.”   Đáp: Đây là một quyết định mà bạn và con trai bạn nên thảo luận để xác định cái nào sẽ là chọn lựa tốt hơn. Bạn nên hỏi con trai bạn liệu cháu thích vào đại học hay vào trường hướng nghề. Đó […]