Skip to content

14. Advices to Parents - 2. page

Phan loai nay danh cho cac bac phu huynh

 • Giáo dục STEM là hạt mầm của tương lai chúng ta

  Tuần trước tôi nhận được một email người viết hỏi: “Tại sao thầy thúc đẩy giáo dục STEM mà không cái khác như nghệ thuật, âm nhạc, nhân văn, lịch sử v.v.? Giáo dục tốt phải hội tụ vào phát triển con người cân bằng tốt, không phải là công nhân cho công ti. Xin thầy bình luận.”   Đáp: Ngày nay chúng ta đang sống trong thế giới bị chi phối bởi khoa học và công nghệ. Do đó, giáo dục STEM (tức là, Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ, và Toán học) là quan trọng cho người của chúng ta, cho xã hội chúng ta và cho đất […]

    ,
 • Thời gian tốt nghiệp

  Một người mẹ lo âu viết cho tôi: “Tôi đã được bảo cho rằng phải mất bốn năm mới có được bằng cử nhân ở Mĩ. Con trai tôi đã học ở Mĩ trong năm năm, nhưng cháu vẫn chưa tốt nghiệp.  Chúng tôi đã trả tiền cho giáo dục của cháu trong năm năm qua, và tôi lo nghĩ. Thầy nghĩ có cái gì sai mà cháu không nói cho chúng tôi? Tôi không biết phải làm gì. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp:  Sinh viên đại học Mĩ trung bình học “đủ tải” các môn được yêu cầu (tức là 15 tới 18 đơn vị một quí) sẽ […]

   
 • Giáo dục con bạn

  Tuần trước tôi nhận được một email một bà mẹ viết: “Thật khó nuôi nấng con cái trong thời đại thay đổi này cho những người như chúng tôi. Các gia đình khác cho con cái họ đi học thêm về giáo dục hay tới trường STEM để học công nghệ và robotics, nhưng chúng tôi không kham nổi việc đó. Chúng tôi lo lắng rằng con cái chúng tôi sẽ bất lợi khi chúng lớn lên. Chúng tôi không biết phải làm gì? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: “Mọi bố mẹ đều biết rằng điều họ làm cho con cái họ hôm nay sẽ trở thành quan trọng […]

   
 • Học STEM

  Một người mẹ viết cho tôi: “Con trai tôi hiện học lớp 12. Tôi muốn cho cháu học STEM ở Mĩ sang năm. Nhưng tôi không biết STEM nào là tốt cho cháu và dễ cho cháu kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) là các khu vực rộng, bao gồm nhiều lĩnh vực học tập. Con bạn nên lựa chọn một lĩnh vực đặc thù mà cháu muốn học. Gia đình bạn và con trai bạn cần thảo luận về nghề nghiệp tương lai sớm nhất có thể được vì việc lựa chọn […]

   
 • Lập kế hoạch nghề nghiệp cho học sinh trung học

  Một người mẹ viết cho tôi: “Vì Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) đang trở nên quan trọng hơn, làm sao tôi lập kế hoạch nghề nghiệp cho con tôi vẫn còn trong trường trung học. Làm sao tôi làm cho chúng học STEM? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Tôi bao giờ cũng khuyến khích bố mẹ và con cái lập kế hoạch nghề nghiệp của chúng sớm nhất có thể được ở trường trung học. Có nhiều bước bạn có thể lấy để giúp chuẩn bị nghề nghiệp trong lĩnh vực STEM.  Bước thứ nhất là thăm dò vài tuỳ chọn nghề nghiệp để […]