Skip to content

12. CMMI - 3. page

Phân loại này gồm các bài viết về mô hình tăng trưởng năng lực tổ chức

 • “Cải tiến thực”

  Sau khi đăng bài “Cải tiến qui trình với CMMI”, tôi nhận được nhiều emails hỏi về “Cải tiến thực” và làm sao họ biết rằng công ti của họ thực sự được cải tiến? Cho nên sau đây là cách nhìn của tôi về “Cải tiến thực”. Cải tiến thực có thể được đo bằng nhiều thứ như tăng năng suất và chất lượng, hài lòng của khách hàng tốt hơn, ít lỗi hay làm lại việc, và lợi nhuận và thị phần cao hơn. Nếu công ti của bạn có “Cải tiến thực”, bạn sẽ để ý năng suất tăng lên, chính là số lượng cái ra của […]

   
 • Cuộc hành trình CMMI

  Tôi đã nhận được nhiều email hỏi về việc dùng CMMI cho cải tiến qui trình. Tôi đã viết nhiều bài trên website này, cho nên xin xem lại chúng. Khi mọi người nghĩ về cải tiến qui trình, họ phải cân nhắc ba cấu phần: qui trình, con người và công cụ. Ba cấu phần này đóng vai trò quan trọng trong xác định các kết quả cải tiến qui trình sẽ thành công thế nào. Công ti cần các qui trình được xác  định rõ để phát triển phần mềm. Công ti cần công cụ để hỗ trợ cho qui trình của họ và làm cho các hoạt […]

   
 • Cải tiến qui trình phần 1

  Năm ngoái, tôi đã tiến hành một khoá đào tạo cải tiến qui trình ở Bắc Kinh cho vài người chủ công ti phần mềm. Sau đây là tóm tắt về khoá đào tạo đó: Phần lớn những người phát triển không muốn thay đổi cách họ làm việc. Một khi họ học được cái gì đó, họ bám lấy nó. Nếu họ được đào tạo về lập trình, họ bám lấy lập trình. Đó là lí do tại sao nhiều người phát triển thường bắt đầu bằng viết mã và bỏ qua yêu cầu và thiết kế. Cho dù họ biết về vòng đời phát triển phần mềm nhưng […]

   
 • Cải tiến qui trình phần 2

  Để cải tiến, công ti phải có viễn kiến rõ ràng để trao đổi với mọi nhân viên về chiều hướng mà người chủ muốn đi. Không có điều đó, mọi người có thể bị lẫn lộn viễn kiến và có thể quyết định đi vào các hướng khác nhau. Sau khi người chủ đã hoàn chỉnh viễn kiến của họ, tôi yêu cầu họ viết ra mục đích doanh nghiệp của họ. Phần lớn mọi người viết ra về giảm lỗi, tăng lợi nhuận, làm ra nhiều tiền hơn, có nhiều khách hàng hơn, mở rộng doanh nghiệp toàn cầu v.v. Rồi tôi yêu cầu họ về điều sẽ […]

   
 • Câu chuyện CMMI

  Nhiều công ti đăng hăm hở dùng Mô hình trưởng thành năng lực tích hợp (CMMI) nhưng người quản lí không biết điều gì sẽ xảy ra khi công nhân của họ bắt đầu làm cho cải tiến xảy ra. Khi tôi ở Trung Quốc năm ngoài, nhiều người quản lí nói với tôi là những “sai lầm” họ đã mắc phải. Một người quản lí nói với tôi: “Tôi nghĩ CMMI sẽ giúp cải tiến cách những người phát triển làm việc nhưng không ai bảo tôi rằng điều đó cũng buộc cấp quản lí phải thay đổi cách chúng tôi quản lí dự án nữa.” Tôi ngạc nhiên: […]